Mörkret skingras i Bangladesh

Hot från muslimer. Konkurrens med hindufestival. Kompakt andligt mörker. Stora surrande svärmar av insekter. Halvknackliga högtalare. Ljud som kommer och går. Ingen sjunger med i lovsången. Stora, bruna och stirrande ögon. Fuktigt och klibbigt. Minimalt gensvar under förkunnelsen. Detta är kampanj bland de onådda! För varje ord vi predikar erfar vi dock hur mörkret trängs undan och ljuset tar över.

Hot från muslimer. Konkurrens med hindufestival. Kompakt andligt mörker. Stora surrande svärmar av insekter. Halvknackliga högtalare. Ljud som kommer och går. Ingen sjunger med i lovsången. Stora, bruna och stirrande ögon. Fuktigt och klibbigt. Minimalt gensvar under förkunnelsen. Detta är kampanj bland de onådda! För varje ord vi predikar erfar vi dock hur mörkret trängs undan och ljuset tar över. När vi bjuder fram för frälsning gensvarar nästintill hela skaran av människor och kommer fram. När de sedan åkallar Jesus namn till frälsning är det som ljuvaste musik i våra ögon. Tänk att den enkla berättelsen om Jesus förvandlar människors liv än idag. Vilket budskap! Vilken kraft! Vilket privilegium! Jag kan inte annat än helt och fullt stämma in med Paulus ord i Rom 1:16: ”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror…”. 

Den andra kampanjen var speciell. Vi var i en liten by, Noiabari, som bara hade två kristna familjer innan vi kom dit. Platsen för kampanjen var byns skolgård. Från första till tredje kväll fick vi verkligen plöja. En profetisk bild kom till oss i teamet, att vi skulle gräva hål på den andligt torra marken så att människorna kunde dricka av det levande vattnet, som Gud ville låta flöda fram som en fontän. Precis detta hände sista kvällen, då cirka 5000 var samlade och hörde Marcus glasklart predika budskapet om himmel och helvete. Frälsningsögonblicket denna kväll var oerhört starkt, då tusentals hinduer och muslimer omvände sig från sina synder och åkallade Jesu namn till frälsning. Därefter fortsatte vi i innerlig lovsång och ingen ville gå hem. Guds rike kom påtagligt till Noiabari och flödet av det levande vattnet från Jesus bara vällde fram. Den profetiska hälsningen från Gud gick sannerligen i fullbordan mitt framför våra ögon. Vilken underbar Gud och frälsare vi har i Jesus!

Efter att ha proklamerat evangelium, Guds kraft till frälsning, under två veckor i Bangladesh fick vi se tusentals söka frälsning i Jesus. 13 000 uppföljningsböcker delades ut till alla nyfrälsta. Båda kampanjerna började med en mindre blygsam skara, men för varje kväll ökade antalet som lyssnade. För varje kväll ökade också antalet namn skrivna i Livets bok och antalet som gick hem helade. En äldre kvinna vittnade om hur hon varit blind i sju år, men hur Jesus helade hennes ögon och hon kunde se klart och tydligt igen. En man hade skadat ryggen i hans arbete och hade inte kunnat göra något utan fruktansvärd smärta, men en av kvällarna kände han Guds kraft över sig och all smärta försvann. En annan kvinna hade haft sådan smärta i hennes ena sida som gjort att hon knappt kunnat gå, men nu sprang hon glatt över scenen för att demonstrera sitt helande. Många andra vittnade om hur smärta, värk och sjukdom lämnat dem efter Jesus vidrörande. 

Efter att ha åkt båt över en mindre flod kom vi till en enkel kyrkbyggnad där ett femtiotal pastorer hade samlats för eldskonferens. Behovet av trosfylld och smord undervisning är stort på missionsfältet, inte minst i Bangladesh. Under tre dagar predikade Marcus och jag från djupet av Guds hjärta om missionsbefallningen, vision och att de kan inta sitt löftesland. Konferensen avslutades med att vi bad för alla att bli fyllda med den helige Ande. Till sist fick de också ta emot Marcus bok ”Sista varvet av missbefallningen”. 

För första gången utomlands hade vi även en WOW-konferens. Under tre dagar undervisade och betjänade Beatrice och jag ett femtiotal kvinnor, varav cirka hälften var ledare. Det är underbart att se hur Guds ord förvandlar ord för ord, predikan för predikan och dag för dag. Dessa enkla, färggranna och dyrbara kvinnor fick höra hur de är kallade med en helig kallelse och hur de kan kliva in i sin kallelse. Konferensen avslutades med en mäktig utgjutelse av Guds Ande. Alla kvinnor var starkt berörda, många grät, flera blev fyllda av den helige Ande och började tala med nya tungor och flera profetiska tilltal delades ut. Vi hade med oss ett fantastiskt team från Sverige på tio personer som gjorde outreach varje dag. Här kommer en rapport, av Linus Hegg, från vad de fick se och uppleva på outreachen: 

Jesu ljuvliga befallning i Markusevangeliet 16:15 talar om för oss att vi ska: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” Några verser därefter lovar Han oss att Han ska bekräfta ordet genom tecken och under. De vi lägger våra händer på skall bli friska. Mina vänner, detta bibelstycke har vi fått bevittna uppfyllas här i Bangladesh. Med hjälp av bengaliska tolkar har vi, åtta stycken svenskar, fått nåden att gå ut och predika för de onådda folken i Bangladesh. Med stor glädje och tacksamhet kan vi säga att Jesu löften har uppfyllts. Det är kraft i evangeliet! Oavsett vart vi har kommit, till skolor med lågstadieelever, flitiga hemmafruar som har fullt upp med hushållsarbete eller hårt arbetande medelåldersmän längs de bengaliska floderna, så såg vi hela tiden samma sak. Evangeliet fungerar. Människor blir frälsta. Och inte i ental, utan i skaror. 

Tiden är mogen för Bangladesh att få en ny Herre, nämligen Jesus Kristus. Jag berördes av öppenheten hos dessa enkla, ofta fattiga byfolk. Det är ett hungrigt folk, men de är inte hungriga på grund av sin fattigdom. De törstar inte på grund utav det smutsiga vattnet. Nej, det de längtar efter är Jesus. När de får höra evangeliet och sedan ombeds att lyfta sina händer för att ta emot Honom, så skjuts händerna som raketer upp i luften. På gator och torg, bakgårdar och i skolor, har vi fått se hur cirka 1100 människor har sökt frälsning. Otaliga människor har berörts till tårar både på grund av förlåtelse för sina synder, men också på grund utav att Jesus har bekräftat sitt ord och helat otaliga människor ifrån smärtor och lidanden. Återigen, tiden är mogen för Bangladesh. Låt oss därför fortsätta skörda.