Om oss

Good News To All People är en missionsorganisation som predikar evangeliet om Jesus Kristus för de onådda folken i Asiens onådda folkhav. Vi har en dröm att tillsammans med allt Guds folk slutföra Jesus missionsbefallning innan slutet kommer.