Vad är WOW

WOW (Women Of Worth) är ett arbete vars syfte är att sprida Guds ord till tjejer och kvinnor i alla åldrar och därmed medverka till att de får lära känna Jesus personligen och själva få vara med och göra honom känd.

Hur startade det?

2009 var Hanna Bloom själv på sin första kvinnokonferens. Den anordnades i Göteborg av Sisters International med Mari Arnfjell i spetsen. På ett av seminarierna, då just Mari predikade, talade Gud till Hanna och sa: ”Hanna, du är inte bara här för att ta emot utan jag kallar dig till samma sak”. Det tilltalet från Gud blev startskottet för våra kvinnomöten, av olika dess slag, som vi nu anordnar både i Sävsjö Allianskyrka och tillsammans med andra församlingar runt om i landet under namnet WOW- Women Of Worth (kvinnor med värde).

"Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet" Ps 68:12

WOW Bärarlag

Den 4:e september 2016, när WOW fortsatt att växa ytterligare, fick Hanna ett tilltal om att bygga ett stabilt bärarlag kring WOW, som bär arbetet i bön och fasta. Detta team består nu av cirka 35 kvinnor från olika delar av landet som ständigt ber för WOW. Inför större satsningar samlas de hemma hos Hanna för gemensam bön. Några av dessa kvinnor följer dessutom med som förebedjare till olika platser där WOW-möten hålls.

Presentation av Susanne Tornert

Susanne började besöka våra WOW-möten redan när hon flyttade ner från Stockholm till Sävsjö så vi har känt till varandra i över tio år, men det var först när hon valde att gå WOW Step Out våren 2018 som vi lärde känna varandra. Därefter kom hon också med och var en värdefull deltagare i vårt Bärarlag. Hon utmärkte sig på konferenserna som en äkta tjänare som hjälpte till vart det än behövdes. Under Corona då vi höll flera mindre samlingar främst i vardagsrum började hon även dela Guds ord på våra WOW-möten, något som direkt blev oerhört uppskattat. Allt sedan dess har hon varit en ovärderlig del i vårt WOW-team och som talare. Här kommer en personlig hälsning från hennes hjärta:

En stor, mäktig armé av kvinnor sprider och proklamerar de glada nyheterna står det i Psalm 68:12 (Kärnbibeln). Detta ord ligger till grund för WOW – Women of Worth, och där är jag en av dem som brinner för att hjälpa till och resa upp kvinna efter kvinna så att de kan inta sin plats i denna armé! Du är värdefull och betydelsefull och har en gudagiven plats i den. Om vi alla reser oss och intar våra platser, då kommer vår omvärld att förvandlas. Då slutar vi upp med jämförelse och utseendefixering och börjar se det som Herren ser. Han ser fält som vitnar till skörd. Du och jag ska söka upp, vattna och bärga den skörden. Det kan ske i våra hem, på våra arbetsplatser, ute på missionsfältet, men du har en uppgift, och du är känd av Gud. Må Herren välsigna dig, min kära syster, med uppenbarelse om att du är född och skapad för en tid som denna.
/ Susanne Tornert, Sävsjö

 

WOW-konferenser

WOWs fokus är att få ut Sanningen, Guds ord, till kvinnor om vem de är i Kristus och vad de kan göra tillsammans med Honom. Våra störta satsningar är WOW-konferenserna som är en heldag med undervisning, lovsång, gemenskap och betjäning. Konferenserna började anordnas i Sävsjö, då den största delen av WOW-teamet hör hemma där, men har det senaste spridits till fler och fler platser. Talare på dessa konferenser brukar vara någon tillkallad kvinnlig predikant ihop med Hanna. Dessa konferenser görs tillsammans med den lokala församlingen & tidningen Världen Idag.

”WOW är inte ett feministiskt initiativ. Det är ett Guds initiativ” / Rosie Åsberg

WOW-kvällar

WOW-kvällarna startade i all sin enkelhet i Hannas hemförsamling, Sävsjö Allianskyrka, och hölls där flera år i rad. En helt ”vanlig” vardagkväll samlas kvinnor för att ta del av Guds ord och få växa i sin relation till Herren. Dessa kvällar har blivit väldigt populära och har spridits och hållits på ett tiotal olika plaster hittills.

WOW Afternoon Tea

Vår längtan inom WOW är också att få nå ut med evangelium till kvinnor som ännu inte känner Jesus. Där är WOW Afternoon Tea ett bra redskap som brukar samla mellan 50-100 kvinnor, både de som tror och de som ännu inte tror. Vi brukar då kalla kvinnor som har ett starkt vittnesbörd om vad Jesus har gjort i deras liv och på deras livsresa.

WOW Inspirationsbrev

Ytterligare ett sätt att sprida undervisning, uppmuntran och utmaning till kvinnor runt om i landet är det månatliga mail som går ut under namnet WOW Inspirationsbrev. Den innehåller rapporter från månadens WOW-möten och information om kommande events. Varje mail innehåller dessutom undervisning från främst Hanna men även från andra härliga Gudskvinnor. Detta mail kan du anmäla dig till genom att maila till wow@gntap.org