Ge en gåva

Tack att du vill ge en gåva till vårt missionsarbete. Din gåva hjälper oss att göra kampanjer, eldskonferenser och att ge ut Marcus bok "Sista varvet av Missionsbefallningen". Din gåva är en sådd i god jord som bär riklig frukt av människors frälsning. När du ger din gåva, förvänta dig en skörd.

Din gåva räddar människor

Varje kampanj vi gör med eldskonferens och bokutgivning till de lokala ledarna kostar i genomsnitt 130 000 SEK. Varje gåva vi tar emot går till vårt missionsarbete bland Sydasiens onådda människor, där evangeliet som mest behövs. När du ger så är du aktivt med att når de förlorade i Asien med evangelium. Din generösa gåva räddar människors liv för evigheten, det är den största och viktigaste investering vi kan göra här på jorden.

”Vi är alla missionärer. Vi är alla knämissionärer kallade att be för världens alla folk. Vi är alla handmissionärer kallade att ge till mission. Vi är alla fotmissionärer kallade att gå till förlorade människor med evangelium.”

Du kan ge på fyra olika sätt

”Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.” 2 Kor 9:6-8

Du kan ge din gåva på fyra olika sätt: Swish, bankgiro, bankkonto eller paypal. Oavsett på vilket sätt du väljer går din gåva till evangeliets spridning bland Sydasiens onådda människor.

Tack för din generösa gåva! Gud välsigne dig rikligen.

SWISH:              123 350 0709

BANKGIRO:     5827 – 2550

SWEDBANK:   8150 – 5, 983 702 655 – 9