Eldskonferens

Vi vill bjuda in allt Guds folk som längtar efter ett vidrörande från himlen till våra återkommande Eldskonferenser, som är fyllda med undervisning, bön, den helige Andes eld och en "väckelseatmosfär".

Den helige Andes Eld & Väckelse!

Gud vill utgjuta sin Ande på nytt över Sverige. Gud vill förvandla vårt kära fosterland, från en andlig torka till en andlig oas där tio tusentals blir frälsta, helade, andedöpta och befriade. En andlig oas där hundratals nya evangelister, apostlar, profeter, herdar och lärare kallas och smörjs till tjänst i Guds rike i en tid som denna. Gud vill låta en ”sann väckelse” drabba Sverige ännu en gång, där Guds folk omvänder sig från all sin synd, apati, ljumhet och blir uppfyllda med pingstens eld och börja brinna för Jesus och blir skördearbetare både i Sverige och till jordens yttersta gräns. Varmt välkommen till Eldskonferensen – konferensen där de fem tjänstegåvorna betjänar tillsammans med fokus på väckelse och den helige Andes eld!

En ny missionsvåg från Sverige

Jesus säger i Matteus 24:14: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Detta är Guds främsta önskan för vår jord idag, att alla folk, stammar och länder skall få chansen att höra om Jesu Kristi död och uppståndelse. Oswald J Smith, välkänd kanadensisk pastor och missionär sade: ”Vi talar om Jesu andra tillkommelse medan en tredje del av jordens folk ännu inte hört om Hans första tillkommelse.” Gud vill svepa över vår värld, varje land och folkslag, med en stor missionsvåg innan Jesus kommer tillbaka. Gud vill i denna sista tid resa upp dig och mig till brinnande missionärer och evangelister som predikar evangeliet om Jesus Kristus, ber för sjuka och driver ut onda andar. Kom med förväntan till vår nästa eldskonferens och ta emot elden från himlen för ditt liv och tjänst. Du är kallad att vara en Herrens brinnande tjänare och missionär både i Sverige och bland de onådda folken utöver världen. Tillsammans kommer vi all slutföra Jesus Missionsbefallning.

Praktisk information

De båda kvällsmötena samt söndagförmiddags mötet är öppna och då behövs ingen anmälan. De andra  undervisningspassen med tillhörande betjäning behöver du anmäla dig till då vi bjuder på fika, kaffe, kvällsmat etc och behöver veta antalet som kommer. Anmälan görs till: eldskonferens@gntap.org där du anger ditt för och efternamn.

Boende om så behövs ordnar var och en på egen hand.

Kom med förväntan på vad Gud kommer göra i ditt liv! Ta gärna en dag i bön och fasta och sök Herrens ansikte innan konferensen. Det är alltid de hungriga och törstiga som Herrens Ande vidrör på ett särskilt sätt.

Varmt välkommen till eldskonferensen!
dina syskon i Herren,

Marcus & Hanna Bloom