Good News To All People

Good News To All People är en missionsorganisation som predikar evangeliet om Jesus Kristus genom kampanjer för onådda och förlorade människor i Asien och Afrika, tränar skördearbetare genom konferenser och bokutgivning samt understödjer och sänder hundratals inhemska missionärer.

Tillsammans slutför vi Missionsbefallningen!

Good News To All People (GNTAP) är en missionsorganisation som startades 2004 av Marcus och Hanna Bloom. Bibelordet Good News To All People bygger sitt arbete på är Matteus 24:14: ”Detta evangelium om riket blir predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk”. Redan från starten av Good News To All People har Marcus och Hanna haft en dröm från Gud att, tillsammans med allt Guds folk över hela jorden, vara med och slutföra Jesus missionsbefallning. Detta är sannerligen ett gigantiskt tillsammans-arbete! Om vi ska kunna slutföra vad Jesus påbörjade behövs alle man, män och kvinnor, ombord på Guds räddningsfartyg. Jesus väntar på oss att vi ”tillsammans” ska slutföra hans missionsbefallning.

Vår vision

Good News To All People har en dröm att vinna fem miljoner människor för himmelriket innan Jesus kommer tillbaka. Vi har fått ett tydligt mandat av Herren att göra kampanjer och eldskonferenser om året bland de onådda och förlorade människorna i Asien och Afrika. I Asien finns mer än 2,5 miljarder onådda människor och över 5 000 onådda folkgrupper. Innan Jesus kommer tillbaka för att hämta sitt folk behöver, enligt Matteus 24:14, alla folkgrupper och stammar höra det livsförvandlande budskapet om Jesus. Detta är vår dröm, vision och vårt mandat vi fått av Herren Jesus – att vara med och slutföra Jesu missionsbefallning innan slutet kommer.

Vår strategi

Alla visioner behöver en strategi och plan. Vår strategi som vi arbetat fram under många år av bön och av att lyssna in Guds ledning är femfaldig: Skördekampanjer, Eldskonferenser, Bokutgivning och Inhemska missionärer. Denna strategi har visat sig vara mycket fruktbärande and välsignad på alla sätt. Kampanjer når skarorna och demonstrerar Guds kraft för hela städer tillsammans medan eldskonferenser tänder, tränar och mobiliserar ledarna i hela Kristi kropp i staden. Att sedan ge alla ledare, pastorer och evangelister på dessa eldskonferenser Marcus bok ”Sista varvet av Missionsbefallningen” på dears egna språk har visat sig ge en otrolig frukt i form av nya församlingar som planteras, nya evangelister som föds och missionärer som reser sig upp på varje plats dit vi åker. Vi understödjer och sänder ut inhemska missionärer som går med evangelium dit ingen västerländsk missionär någonsin går. Vi har en vision att sända ut 100 inhemska missionärer till onådda byar varje månad.

Skördekampanjer

För att framgångsrikt anordna kampanjer, som ofta når tiotusentals förlorade människor, samarbetar GNTAP alltid med alla församlingar och hela Kristi kropp på varje plats de åker till. Vi har en lokal koordinator som hjälper till att ena Guds folk och som därefter sätter samman kommittéer som har ansvar för olika områden tex marknadsföring, ljud och ljus och förbön etc. Därefter bjuds hela staden, med närliggande byar, in till en evangelisationskampanj genom olika sorters marknadsföring. Evangeliet om Jesus Kristus presenteras under fyra kvällar med åtföljande under och tecken. Vittnesbörd av mirakler presenteras sedan för folket som ett tecken på att evangelium är sant och att Jesus lever idag!

En viktig del av varje kampanj är bron som byggs från frälsningsögonblicket till den lokala församlingen och det nya livet som en lärjunge till Jesus Kristus. Varje person som söker frälsning i GNTAP:s möten fyller i ett uppföljningskort som de lokala församlingarna tar hand om. Målsättningen är att varje nyfrälst person skall få ett personligt besök i sitt hem av de samarbetande församlingarna och bli inbjuden till en lokal församling nära dem. Statistik från uppföljningsarbetet visar att en hög procent av alla som tar emot Jesus blir en aktiv och levande del i den lokala församlingen.

Eldskonferenser

Tillsammans med varje kampanj håller GNTAP också inspirerande och trosstärkande eldskonferenser. Eldskonferenser kallas de därför att fokus på dessa konferenser är att alla ledare skall få uppleva elden, kraften och smörjelsen från den helige Ande som vi kan läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2. De lokala troende är de sanna hjältarna och de viktigaste byggstenarna i arbetet att nå de onådda folken. I dessa konferenser förlöser och multipliceras en passion för själavinnande till den lokala församlingen.

GNTAP har bara en längtan att i kärlek och med ordets förkunnelse betjäna människorna. Genom undervisningen får de lokala troende och ledarna uppmuntran, deras tro stärks och den helige Andes smörjelse, kraft och eld förlöses över dem. Vi har tränat, betjänat och utrustat många tusentals ledare, pastorer och evangelister på nästan alla jordens alla kontinenter, och överallt bekräftar Gud ordets förkunnelse med eld och den helige Andes kraft.

Inhemska missionärer

VISION 100 – en armé av evangelister bland de onådda folken i Asien!

Gud har talat till oss att understödja och sända fler brinnande evangelister och församlingsplanterande pastorer i Sydasien. Vi kallar det för Vision 100: sända 100 brinnande Herrens tjänare varje månad till nya byar och människor.

Varje vecka får vi nya segerrapporter från våra missionärer. De gör ett fantastiskt jobb bland de onådda folken i Pakistan, Indien, Pakistan, Nepal, Myanmar, Vietnam och Sri Lanka. Nya byar nås med evangelium, sjuka blir helade, syndare blir frälsta och låter döpa sig till Kristus. Nya församlingar planteras och ledare tränas för skördearbetet som nu pågår för fullt i Asien. De är sannerligen hjältar i Guds rike.

Bokutgivning

Behovet av smord och trostärkande undervisning om evangelisation och pionjärmission i bokform på ledarnas egna språk är enormt stort i de länder som är GNTAP:s fokus. Utifrån det behovet var vi bedjande en längre tid hur Gud ville leda oss vidare i vårt arbete. En dag när Marcus var i Tanzania och höll en eldskonferens för cirka trehundra evangelister kom Guds Ande över honom på ett speciellt sätt och gav honom en syn. Marcus fick se i sitt inre boken ”Sista varvet av Missionsbefallningen”. Gud talade till Marcus hur denna bok skulle ges som en gåva till ledare över hela världen dit han skulle sända Good News To All People framöver.

På detta tilltal och visionen från Gud har Marcus skrivit en bok fylld av inspirerande och utmanande undervisning om evangelisation och mission som uppmuntrar allt Guds folk att vara med i detta stora skördearbete. Boken ”Det sista varvet av Missionsbefallningen” översätts nu på respektive lokalt språk dit vi reser och delas ut till alla ledare på eldskonferensen. Vittnesbörden vi får från ledare över hela världen som läser boken är överväldigande. Vill du läsa boken kan du på vår hemsidas framsida längst ner ladda ner den helt gratis som en PDF bok.