Good News To All People

Good News To All People är en missionsorganisation som predikar evangeliet om Jesus Kristus för de onådda folken i 10/40 fönstret. Evangelisterna Marcus och Hanna Bloom, Tobias Almhill och Daniel Kanat arbetar sida vid sida för att vinna miljontals människor för himlen.

Vi är ett team av evangelister

Good News To All People (GNTAP) är en missionsorganisation som startades 2004 av Marcus och Hanna Bloom. Bibelordet Good News To All People bygger sitt arbete på är Matteus 24:14: ”Detta evangelium om riket blir predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk”. Från början var det bara Marcus som predikade evangeliet med Hanna som medarbetare. Sakta men säkert började Hanna också att predika och har nu blivit en fullblodad evangelist och missionär. Under resans gång har Marcus tränat och hjälpt två andra evangelister i tjänst; Tobias Almhill och Daniel Kanat. Idag består Good News To All People därför av fyra evangelister: Marcus och Hanna Bloom, Tobias Almhill och Daniel Kanat, som arbetar tillsammans sida vid sida för att nå ut med det förvandlande budskapet om Jesus. Vi är ett team av evangelister!

Vår vision - Vision 16

Good News To All People har en dröm att vinna miljontals  människor för himmelriket innan Jesus kommer tillbaka. Vi går med raska steg mot Vision 16 – visionen att göra sexton kampanjer och eldskonferenser om året bland de onådda folken i 10/40 fönstret – från Västafrika i väst till Japan i öst. I detta fönster från 10:e till 40:e breddgraden och från Västafrika till Japan finns mer än 90% av alla jordens onådda folkgrupper. Enligt Joshua Project finns det idag 2,9 miljarder onådda människor i 10/40 fönstret. Du kan läsa mer om 10/40 fönstret här: http://joshuaproject.net/resources/articles/10_40_window

Vår strategi

Alla visioner behöver en strategi och plan. Vår strategi som vi arbetat fram under många år av bön och av att lyssna in Guds ledning är fyrfaldig: Skördekampanjer, Eldskonferenser, Bokutgivning och Teamresor. Denna strategi har visat sig vara mycket fruktbärande and välsignad på alla sätt. Kampanjer når skarorna och demonstrerar Guds kraft för hela städer tillsammans medan eldskonferenser tänder, tränar och mobiliserar ledarna i hela Kristi kropp i staden. Att sedan ge alla ledare, pastorer och evangelister på dessa eldskonferenser Marcus bok ”Sista varvet av Missionsbefallningen” på dears egna språk har visat sig ge en otrolig frukt i form av nya församlingar som planteras, nya evangelister som föds och missionärer som reser sig upp på varje plats dit vi åker. Utöver detta är nästintill alla resor vi gör teamresor, där teamare får följa med oss ut på missionsfältet.  Där blir de smittade av missionsviruset och får komma ut i sin kallelse som missionär vilket har visat sig ge stora ringar på vattnet.

Skördekampanjer

För att framgångsrikt anordna kampanjer, som ofta når tiotusentals förlorade människor, samarbetar GNTAP alltid med alla församlingar och hela Kristi kropp på varje plats de åker till. Vi har en lokal koordinator som hjälper till att ena Guds folk och som därefter sätter samman kommittéer som har ansvar för olika områden tex marknadsföring, ljud och ljus och förbön etc. Därefter bjuds hela staden, med närliggande byar, in till en evangelisationskampanj genom olika sorters marknadsföring. Evangeliet om Jesus Kristus presenteras under fyra kvällar med åtföljande under och tecken. Vittnesbörd av mirakler presenteras sedan för folket som ett tecken på att evangelium är sant och att Jesus lever idag!

En viktig del av varje kampanj är bron som byggs från frälsningsögonblicket till den lokala församlingen och det nya livet som en lärjunge till Jesus Kristus. Varje person som söker frälsning i GNTAP:s möten fyller i ett uppföljningskort som de lokala församlingarna tar hand om. Målsättningen är att varje nyfrälst person skall få ett personligt besök i sitt hem av de samarbetande församlingarna och bli inbjuden till en lokal församling nära dem. Statistik från uppföljningsarbetet visar att en hög procent av alla som tar emot Jesus blir en aktiv och levande del i den lokala församlingen.

Eldskonferenser

Tillsammans med varje kampanj håller GNTAP också inspirerande och trosstärkande eldskonferenser. Eldskonferenser kallas de därför att fokus på dessa konferenser är att alla ledare skall få uppleva elden, kraften och smörjelsen från den helige Ande som vi kan läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2. De lokala troende är de sanna hjältarna och de viktigaste byggstenarna i arbetet att nå de onådda folken. I dessa konferenser förlöser och multipliceras en passion för själavinnande till den lokala församlingen.

GNTAP har bara en längtan att i kärlek och med ordets förkunnelse betjäna människorna. Genom undervisningen får de lokala troende och ledarna uppmuntran, deras tro stärks och den helige Andes smörjelse, kraft och eld förlöses över dem. Vi har tränat, betjänat och utrustat många tusentals ledare, pastorer och evangelister på nästan alla jordens alla kontinenter, och överallt bekräftar Gud ordets förkunnelse med eld och den helige Andes kraft.

Bokutgivning

Behovet av smord och trostärkande undervisning om evangelisation och pionjärmission i bokform på ledarnas egna språk är enormt stort i de länder som är GNTAP:s fokus. Utifrån det behovet var vi bedjande en längre tid hur Gud ville leda oss vidare i vårt arbete. En dag när Marcus var i Tanzania och höll en eldskonferens för cirka trehundra evangelister kom Guds Ande över honom på ett speciellt sätt och gav honom en syn. Marcus fick se i sitt inre boken ”Sista varvet av Missionsbefallningen”. Gud talade till Marcus hur denna bok skulle ges som en gåva till ledare över hela världen dit han skulle sända Good News To All People framöver.

På detta tilltal och visionen från Gud har Marcus skrivit en bok fylld av inspirerande och utmanande undervisning om evangelisation och mission som uppmuntrar allt Guds folk att vara med i detta stora skördearbete. Boken ”Det sista varvet av Missionsbefallningen” översätts nu på respektive lokalt språk dit vi reser och delas ut till alla ledare på eldskonferensen. Vittnesbörden vi får från ledare över hela världen som läser boken är överväldigande. Vill du läsa boken kan du på vår hemsidas framsida längst ner ladda ner den helt gratis som en PDF bok.

Teamresor

Det behövs alltid fler arbetare ute på missionsfältet. Jesus sa: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Något som GNTAP arbetar och brinner för är att ta med team ut på missionsfältet. Att åka med på en teamresa är livsförvandlande på många sätt. Man får uppleva människors frälsning, helande och befrielser som man kan läsa om i Apostlagärningarna.

Good News To All People har sett hur teamare kommit ut i tjänst, blivit tränade och förlösta i sina gåvor som evangelister, lärare, missionärer och lovsångare etc. Teamresorna är verkligen ett effektivt sätt att multiplicera antalet skördearbetare och resa upp nya missionärer i olika åldrar. Vår bön och vision är att hjälpa igång, träna och förlösa hundra missionärer från Good News To All People.