MÄKTIG GUDSNÄRVARO PÅ ELDSKONFERENS!

Vi är så tacksamma till Gud för Eldskonferensen som hölls i Göteborg 31 maj -2 juni. Det var den 11:e eldskonferensen i ordningen vi anordnat i Sverige. Den helige Andes eld, närvaro och smörjelse verkade starkt genom hela konferensen. Hundratals människor fick höra profetiska andesmorda budskap som verkligen var ”himmelskt manna” för Sverige idag.

Vi är så tacksamma till Gud för Eldskonferensen som hölls i Göteborg 31 maj -2 juni. Det var den 11:e eldskonferensen i ordningen vi anordnat i Sverige. Den helige Andes eld, närvaro och smörjelse verkade starkt genom hela konferensen. Hundratals människor fick höra profetiska andesmorda budskap som verkligen var ”himmelskt manna” för Sverige idag.

Tillsammans som ett team, och smorda av Guds Ande, betjänade Curt Johansson, Anders Gerdmar, Åke Carlsson, Amanda Göransson, Magnus och Therese Axelsson, Hanna och jag sida vid sida. Åtskilliga människor upplevde Andes eld och kraft i sina liv. Jesus botade sjuka, frälste förlorade själar, befriade från demoniska bojor, upplivade kallelser, smorde till tjänst, åtskilliga profetior frambars och tro för en ny våg av väckelse föddes i våra hjärtan. Ta del av dessa vittnesbörd från senaste konferensen och bli inspirerad för vad Gud kommer göra framöver:

”Vilken himmelsk konferens. Vilken ny himmelsk dimension. Förstår att kampen har varit stor. Jesus bara Jesus har upphöjts. Underbar förkunnelse med Omvändelse, Renhet, Helighet. Det finns bara en väg nu. Det har Gud uppenbarat på denna konferensen. Det är en skiljelinje. Bara guldet skall fram.”

”Tack för konferensen i Vallhamrakyrkan i helgen! Jag tackar Gud först och främst för att jag fick vara med och för allt han gör, men jag känner också en sådan tacksamhet till alla som var med och medverkade i konferensen och till er som gör dessa på olika platser i Sverige. Det behövs! Tack för att ni kom till Göteborg!!! Ett stort TACK från mitt hjärta! Gud är så god!”

”Jag prisar Herren för Hans oerhört stora kärlek till er båda och till Hans folk! Tack för att ni går starkt med Herren och visar på Kraften och Makten och Styrkan som vi alla har i Hans helige Ande! Det var verkligen välsignade dagar tillsammans med Herren i Vallhamrakyrkan, uppenbarelse på uppenbarelse! Ber om Guds beskydd över era liv och den viktiga tjänst ni nu står i och att Han ska spränga sönder alla hinder och jämna ut alla gropar så att ni får fortsätta gå i förutberedda gärningar i den helige Andes kraft och glädje! All välsignelse från Herren! I nåden, Kristus, forever!”

 Vi vill uppmuntra dig att komma på våra kommande eldskonferenser som vi tror är en del i det Gud har förberett för Sverige i en tid som denna. Gud vill och behöver tända sitt folk på nytt med den helige Andes eld. Nästa eldskonferens är i Sävsjö 6-8 september sedan är nästa eldskonferns i Gamleby 7-9 februari 2020.

Du kan nu lyssna budskapen från våra två senaste eldskonferenser på vår youtube kanal ”GNTAP ELDSKONFERENS”: https://www.youtube.com/channel/UC8jLL9IujbuqSwrv0LwD4lQ?view_as=subscriber