FÖRVANDLAD för att FÖRVANDLA

Guds längtan är att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men hans plan stannar inte vid frälsningen. Han vill forma, förändra och förvandla oss. Hans tanke är inte att vi bara ska hanka oss fram i livet utan hopp och framtidstro, utan leva ett färgstarkt liv som påverkar vår omgivning. Denna förvandling sker när vi läser Guds ord och lyssnar till hans röst. Först när vi själva är förvandlade, kan vi förvandla andra. Med Jesus som vårt ultimata exempel, kan vi gå ut och förvandla andra människors liv och till och med deras evighet. Detta sker genom vår lydnad.

(Introduktion till min bok FÖRVANDLAD för att FÖRVANDLA)

Jag böjde mina knän på det kalla golvet vid sidan av sängen, precis som jag hade gjort så många gånger tidigare, och umgicks med min älskade Herre. Han hade bara varit min Herre i drygt ett år. Innan dess kände jag honom bara som Frälsaren. Året var 2001 och jag hade åkt på min första missionsresa till Indien tillsammans med en vän. Året som låg bakom hade varit det bästa i mitt liv. Jag hade upptäckt vad det kristna livet verkligen handlade om: att vandra med Jesus varje dag. Han hade mött mig, förvandlat mig och kallat mig att lämna allt jag kände till, för att följa honom. Och jag hade sagt ja, vilket hade fört den där försiktiga, ”vanliga” frikyrkotjejen ända till södra Indien.

Där på golvet i Indien, med hörlurarna från min bandspelare på och lovsångskassetten spelandes för fullt, hör jag plötsligt Herren säga: ”Jag vill lära dig de tre L:n”. Jag längtade och hungrade ständigt efter att höra från Gud, den ljuvligaste rösten av alla. Mitt anteckningsblock och min penna låg därför alltid precis bredvid mig (tänk att det fanns en tid före Ipaden!). Jag greppade pennan och gav klartecken till Herren att han kunde fortsätta, varpå han säger: ”Läs och förvandlas. Lyssna och förvandlas. Lyd och förvandla.” Det var bara tre enkla meningar, råd eller uppmaningar, kalla det vad du vill, men varje ord exploderade i mitt inre.

Att förändras är inte alltid enkelt. Att förvandlas kan därmed verka omöjligt. I egen kraft är det med rätt hög sannolikhet omöjligt, men inte för Gud. ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud” (Luk 18:27). När vi kopplar samman med universums Skapare omdefinieras ordet ”möjligt”, och våra naturliga barriärer och begränsningar försvinner.

Guds längtan är inte att bara att ge oss en frälsningsbiljett till himlen, utan att vi ska bli förvandlade. Förvandlade från syndare till frästa. Från blinda till seende. Från hopplöshet till hopp. Från att söka efter självuppfyllelse till att söka efter att göra Herrens vilja. Denna förvandling sker genom att läsa Guds ord och lyssna till hans röst. När vi väljer att ge Guds ord främsta platsen i våra liv, och verkligen ta det till oss, förvandlas vi. Åtskilliga gånger har jag fått vara med om hur Ordet har förvandlat mig. Ibland direkt, andra – och betydligt fler – gånger över tid. Guds röst och tilltal likaså. Det har genom åren varit ord av kärlek och ömhet ifrån Fadern, andra gånger den helige Andes överbevisning och tillrättavisning samt vägledning från den gode Herden. Oavsett typ av tilltal har Guds röst in i mitt liv och situation både format, uppmuntrat och bevarat mig i hans vilja.

Det är när vi själva är förvandlade som vi kan förvandla andra. Det finns inget bättre än att få vara med och förvandla människors liv: att få föra dem från död till liv, från mörker till ljus och från bundenhet till frihet. Detta sker genom vår lydnad.

Jag ber att Herren, genom denna bok, ska ta med dig på en spännande och förvandlande resa. Jag ber att innehållet ska inspirera dig till att både vilja och förstå att du, tillsammans med Gud, kan vara med och förvandla andra människors liv, till och med för evigheten. Jag ber och tror att du, precis som jag, kommer att bli ”FÖRVANDLAD för att FÖRVANDLA”.

Från mitt hjärta till ditt
/ Hanna