Att hitta hem

Ett liv i otillräcklighet och ständig prestation eller ett liv i vila, tro och frid? Läs Emmeli Ahlander fantastiska vittnesbörd att att hitta hem...

Under hela mitt liv har jag älskat att prestera, komma framåt, utvecklas och att vara kreativ. Det har för det mesta varit en stor glädje men på senare år har det blivit till en stress. En stress som gjorde att jag kände mig otillräcklig och att jag inte räckte till någonstans. I världen handlar det mycket om självförverkligande och jaget. Jag drogs in i karusellen och blev både egoistisk och kände än mer ofrid. Jag letade frid i självhjälpsböcker, i framgång, i kurser och coacher, mentorer och kuratorer. Ingen kunde ge mig det jag behövde. Frid, och känslan av att jag duger precis som jag är. Otillräcklig och emellanåt svag är det inte meningen att vi ska klara allt i egen kraft. Det förstår jag nu, när jag efter mycket letande funnit frid hemma hos vår Far i himmelen.

Det satt långt inne, överallt letade jag utan att förstå att det var Jesus jag behövde, Jesus som kunde sätta mig fri som gav mig inre frid, en frid jag inte känt på väldigt länge och ett lyckorus som gjorde att jag ville dansa sjunga och hoppa. Jag som tidigare kände mig så tung, trött och förlamad.

Jag trodde att jag hade min tro och att det räckte så, att kalla sig kristen, tro på Gud, tro på någonting, men det var något som fattades. Jag förstod det inte då men så här i efterhand är skillnaden milsvid. Det var när jag fullständigt kapitulerade, omvände mig och bara lade mitt liv i Jesu händer och lät Honom leda mig som jag fick fullkomlig frid. Livet är en bergochdalbana för oss alla men att veta att man i de svåra stunderna alltid är buren och aldrig är ensam, att tro på en levande Gud som finns här mitt i bland oss, den helige Ande som bor i oss och som leder oss rätt, det är inte bara en otrolig glädje och frid utan ett fantastiskt äventyr.

Jesus tränger sig inte på, det är bara vi själva som kan bjuda in Honom i våra liv, men vi ska veta att vi är så värdefulla och älskade. Att han ser oss var och en och de som är vilse eller sprungit bort, kallar han på. Han vill att vi ska få frid och evigt liv och det är bara när vi går med Honom vi får den fullkomliga friden, the Perfect Peace. När bibelordet kom till mig – ”Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så ska du få allt det andra också”, – Matt 6:33. Var det en sådan lättnad att komma till insikt, bara jag fokuserar på Jesus så tar Han hand om allt det andra, alla saker där jag kände mig otillräcklig. Det här året har varit livsomvälvande på så många vis och jag har fått känna mig så buren och välsignad genom att lägga mitt liv i Jesu händer, att lära känna Jesus på nytt är en resa och en process. Ibland kan man bli otålig och vilja att allt ska hända direkt, veta och känna att man gör rätt. Men jag har insett att söker jag bara Gud, genom bön, bibelläsning och lovsång, de tre bästa redskapen vi har så är vi Hemma. Då vet vi och då behöver vi inte känna prestation eller oroa oss, då leder den helige Ande oss. Då handlar det inte heller om en massa förbud, regler och lagiskhet, eller att vara religiös. Det är inte alls det, det handlar om. Det handlar om en personlig relation, en vilja att göra rätt, att vilja göra det som är bäst för mig och andra. Det handlar om att vilja ära, tjäna och prisa den Gud som skapade oss till Hans avbild och att vi genom Honom är Fria, starka och modiga att vara de vi är skapade att vara, och de vi är, innerst inne. De gåvor och passioner Han planterat i våra hjärtan.

Detta år har jag bestämt mig för att lägga mitt liv, mitt företag i Jesu händer, tjäna Honom, bygga Guds rike genom det jag älskar och har passion för, mina gåvor. Genom att ta fram produkter som inspirerar och berör oss att följa våra Gudagivna mål och drömmar. Genom att välsigna, inspirera och skapa nyfikenhet hos andra, som ännu inte mött total frid i Jesu namn – att bygga Guds rike.

Jag vill uppmuntra dig med bibelordet ”allt är möjligt för den som tror” – Mark 9:23. Guds rika välsignelser över Dig och Ditt liv, Du är Så Värdefull och Du behövs, just i en tid som denna. Ester 4:14.

(Vill du veta mer om Emmeli och hennes produkter är du varmt välkommen att besöka hennes webbsida: https://ea-design.se)