Kampanjer & eldskonferenser

Vi har en vision och strategi att göra skördekampanjer och eldskonferenser på onådda platser i Sydasien och på utvalda platser i Afrika. Vår dröm är att vinna fem miljoner människor för himmelriket och träna 100 000 skördearbetare och sända hundratals inhemska missionärer för att bärga den sista skörden innan Jesus kommer tillbaka.

Varför vi gör kampanjer

Den första församlingen föddes på pingstdagen då den helige Ande utgjöts över alla de 120 i övre salen. De uppfylldes då alla av den helige Ande och började tala i nya tungomål allt eftersom Anden ingav dem att tala. Många av oss slutar här och nöjer oss med att vi får uppleva den helige Ande, hans kraft, närvaro och gåvor. Men det som är syftet och anledningen med att den helige Ande kom till oss kan vi läsa om några verser senare och detta är anledningen ingen varför vi tror på kampanjer och varför vi i över tjugo års tid predikat på över 120 kampanjer över vår jord:

Apg 2:14, 22-24,
”Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: “Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord… Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.”

Apg 2:32, 36-41
”Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det… Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.”

”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: “Låt er frälsas från detta bortvända släkte.” De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.”

Varför vi gör eldskonferenser

Eldskonferenser är en central del i vårt missionsarbete både i Sydasien, Afrika och i Sverige. Syftet med våra eldskonferenser är att Guds folk, ledare, pastorer, evangelister och missionärer skall bli utrustade, uppfyllda av den helige Ande och tända med elden från himlen så de ännu mer effektivt kan utföra sin tjänst.

Eldskonferenser kallas de därför att fokus på dessa konferenser är att alla ledare skall få uppleva elden, kraften och smörjelsen från den helige Ande som vi kan läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2. De lokala troende är de sanna hjältarna och de viktigaste byggstenarna i arbetet att nå de onådda folken. I dessa konferenser förlöser och multipliceras en passion för själavinnande till den lokala församlingen.

Eldskonferenserna vi gör har stort fokus på omvändelse, helgelse men också på Ordet förkunnelse, ledarskaps principer och på den helige Andes kraft och smörjelse i våra liv. Vi utgår från det Paulus säger är själva syftet med tjänstegåvorna och detta är hjärtat i våra eldskonferenser – att utrusta och träna Guds folk så de kan utföra sin tjänst som Herrens vittnen och skördearbetare i den sista tiden.

Ef 4:11-15
”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.”

Vår dröm - vinna fem miljoner för himmelriket!

Vår dröm är att vinna fem miljoner människor för himmelriket och tända och träna en arme av 100 000 skördearbetare samt sända ut 200 inhemska missionärer. Vi har av Guds ledning och favör fått lära känna koordinatorer och medarbetare i flera länder i Sydasien som nu arbetar sida vid sida med oss. De väntar på oss att vi ska komma och predika i deras länder och hjälpa dem skörda skaror av förlorade människor. Samtidigt som vi arbetar med våra befintliga pålitliga koordinatorer så ber vi hela tiden i enlighet med Psaltaren 2:8 att Gud ska ge oss hednafolken till vår arvedel. Vi bultar på fler dörrar till flera onådda länder att öppnas. Vi tror att innan Jesus kommer tillbaka så skall alla länder och folkslag få höra evangeliet om Jesus Kristus med under & tecken. Detta är vår vision och dröm.

Tillsammans slutför vi missionsbefallningen.

Vi lever i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Visionen skördens Herre, Jesus Kristus har gett oss, är att arbeta strategiskt på onådda platser i främst Sydasien och på utvalda platser i Afrika med kampanjer, eldskonferenser, bokutgivning och genom att sända inhemska missionärer. Vi följer Jesus modell att predika strategiskt i de städer som behöver det mest. Jesus säger i Lukas 4:43: ”Också i de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike, ty till det är jag utsänd”. 

Många generationer av missionärer och evangelister har gått före oss och tagit evangeliet till jordens yttersta gräns. Nu har du och jag fått stafettpinnen att slutföra vad Jesus påbörjade för 2000 år sedan. Vi springer nu sista varvet av missionsbefallningen. Gud vill bärga in skörden över hela jordens skördefält. Alla skördearbetare behövs. Tillsammans slutför vi missionsbefallningen.

Vår dröm att vinna fem miljoner människor för himmelriket innan Jesus kommer tillbaka, behöver fler förebedjare och gåvogivare som genom sina böner och gåvor blir ett bärarlag för Good News To All People och våra inhemska missionärer. Vi ber konkret om ett bärarlag på 1 000 förebedjare och understödjare som blir en del av vårt arbete. Tillsammans kan vi slutföra Jesus missionsbefallning.