Inhemska Missionärer

Gud har talat till oss att understödja och sända fler brinnande evangelister och församlingsplanterande pastorer i Sydasien. Vi kallar det för Vision 100: sända 100 brinnande Herrens tjänare varje månad till nya byar och människor som blir frälsta, döpta, andedöpta och som planterar församlingar.

VISION 100 – en armé av evangelister i Asien!  

VISION 100 – en armé av evangelister bland de onådda folken i Asien!  
Gud har talat till oss att understödja och sända fler brinnande evangelister och församlingsplanterande pastorer i Sydasien. Vi kallar det för Vision 100: sända 100 brinnande Herrens tjänare varje månad till nya byar och människor som blir frälsta, döpta, andedöpta och som planterar församlingar.

Efter ett tydligt tilltal från Gud, i början av 2021, att dubblera vårt asiatiska team har vi handplockat 16 nya inhemska evangelister och pastorer som predikar evangelium och planterar nya församlingar. Nu i slutet av 2021 har vi dubblerat antalet inhemska missionärer igen. Vi har nu sexdubblat antalet Asienmissionärer vi stödjer och har idag 90 stycken!

De har sammanlagt under Coronatiden döpt närmare 1000 nyfrälsta och planterat mer än 20 nya församlingar. Hundratals mirakler har ägt rum då de predikat evangelium mitt i en tid av svår prövning, förföljelse och tuffa utmaningar. Vi får in rapporter om hur hinduer, muslimer och buddister blir frälsta varje vecka. Vi får hela tiden höra vittnesbörd hur Gud gör mirakler då våra missionärer predikar varje vecka. De är sannerligen hjältar i Guds rike.

Missionsbefallningen är den sista instruktionen Jesus gav till sina lärjungar innan han lämnade jorden. De sista orden från en människa är väldigt viktiga och måste tas på djupaste allvar och de ekar till oss än idag: ”Gå ut och gör lärjungar av alla folk… Gå ut och predika evangelium för hela skapelsen…” Hanna och jag har proklamerat evangeliets budskap till flera hundratusentals förlorade människor, ansikte mot ansikte, på över 110 kampanjer över världen de sista 18 åren. Även om vi just nu inte kan resa (vi ber, tror, hoppas och planerar för att börja resa till hösten igen) brinner vi fortfarande lika mycket som innan för att nå de onådda folken, därför känner vi en stor glädje att vi redan nu i början av året kunnat dubblera vårt team i Asien. Jesu missionsbefallning måste fortsätta vara vårt främsta fokus till dess att Jesus kommer tillbaka.

Kära vän, även om inte du personligen kan predika till de onådda folken kan du vara med och sända nya evangelister ”i ditt ställe”. Vill du hjälpa oss sända ut ännu fler inhemska missionärer och evangelister till de onådda folken i Asien? Vi ber för och arbetar för fullt med att handplocka nya brinnande Guds tjänare som vi kan sända ut i tjänst. Ditt månatliga stöd till oss hjälper oss att sända fler och fler skördearbetare som är med och slutför Jesu missionsbefallning. För 1000kr i månaden kan vi fullt ut stödja en ny evangelist som på heltid predikar evangeliet, döper nyfrälsta och planterar nya församlingar.

Vi är så tacksamma till Jesus som kallade oss som unga 20-åringar och som genom alla tider visat sig vara trofast. Även om tiderna, världen och våra tillvägagångsätt förändras, kommer aldrig Jesus eller hans missionsbefallning att förändras. Vi kommer fokusera på att nå de onådda med evangelium oavsett vad som sker i vår värld. Jag minns vad den välkända amerikanska världsevangelisten TL Osborn sa till mig när jag frågade honom om vad hans hemlighet var till hans 60-åriga fruktbärande tjänst världen över. Utan att tveka eller tänka svarade han: ”Världen förändras, tider förändras, men TL Obsborn har inte förändrats. Jag har predikat samma evangelium till världen i alla tider.”

Den välkända kanadensiska pastorn och missionsgeneralen Oswald J Smith sade följande om vår kallelse att nå de onådda med evangelium: ”Vi talar om Jesu andra tillkommelse, medan hälften av världen aldrig har hört talas om den första. Ingen har rätt att höra evangeliet två gånger, medan det fortfarande finns någon som inte hört det en gång.”

Oswald J Smith sa vidare att missionsbefallningen består av tre viktiga komponenter: BE, GE och GÅ. Här kan vi alla vara med och bidra:

BE – Vi är alla kallade att be för de förlorade, de onådda folken och för skördearbetare. Bön är början på allt evangeliskt missionsarbete.

GE – Vi är alla kallade att ge ekonomiskt stöd till missionsarbete som vinner förlorade själar för himlen. Då vi ger möjliggör vi villiga missionärer att gå och sänder därmed evangeliet till förlorade och onådda människor.

– Vi är alla kallade att gå med evangeliets budskap till förlorade människor. Då vi går representerar vi Jesus som hans mun och predikar evangeliet och ger de förlorade det enda budskap som kan rädda dem.

Tack att du svarar JA på Jesu missionskallelse idag och blir en bedjande, givande och predikande missionär som hjälper till att sprida evangeliet till dem som aldrig förr har hört. Kanske vill du börja stödja en inhemsk evangelist med 1000kr i månaden? Kanske vill du stå med oss lite extra detta år med bön och förbön att Gud öppnar dörrar för oss att kunna resa igen? Tack för dina förböner och ditt stöd som hjälper oss fortsätta nå de onådda tills Jesus kommer tillbaka.

Stöd en Asienmissionär månatligen!
Vill du hjälpa oss att stödja och sända ännu fler missionärer till de onådda folken i Asien? Våra koordinatorer handplockar nya evangelister och pastorer regelbundet som är fyllda med Guds eld och har en kallelse från Jesus att predika evangeliet och plantera nya församlingar. För 1000kr i månaden kan du hjälpa oss att sända en ny missionär ut i tjänst för Herren. Skriv ASIENMISSIONÄR på din gåva till oss så går ditt stöd oavkortat till detta ändamål.