Good News To All People är en missionsorganisation som predikar evangeliet om Jesus Kristus för onådda och förlorade människor i Asien och Afrika. Vår dröm är att vinna fem miljoner människor för himmelriket, träna en armé av 100 000 skördearbetare samt att understödja och sända hundratals inhemska missionärer. Tillsammans kan vi slutföra församlingens viktigaste uppdrag - Missionsbefallningen.

Lär känna oss

Marcus & Hanna Bloom

Läs det senaste från oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kalender

19 NOV - 30 NOV ASIEN
11 DEC - 22 DEC SYDOSTASIEN
08 JAN Kvällsmöte i Vetlanda

Innan Jesus återkomst till jorden vill Herren resa upp sitt folk i Andens kraft och sända ut missionärer till varje land och onådd folkgrupp, så alla åtminstone får en chans att höra evangeliet. Alla behövs i detta stora uppdrag!

Marcus Bloom

Frälsningsbeslut för Jesus Kristus:
778 254
Skördearbetare tränade:
17 410
Inhemska missionärer vi stödjer:
100

WOW – Women Of Worth

Gud både vill och behöver använda alla, inklusive oss kvinnor, som sina dyrbara redskap för att fler ska få höra om Jesus. Här på sidan ”WOW – Women Of Worth” delar jag med mig av inspirerande, uppmuntrande och utmanande undervisning som talar särkilt till dig som kvinna…

Ladda hem PDF (gratis)

Ladda hem PDF (gratis)

Ladda hem PDF (gratis)

Ladda hem PDF (gratis)

Ladda hem PDF (gratis)