Evangeliets ljus trängde undan mörkret i Pakistan

Vi hade en underbar och framgångsrik kampanj under 3 dagar i Multan. Denna stad är onådd, där miljoner ännu inte har hört de goda nyheterna om Jesus Kristus men evangeliets ljus trängde undan mörkret av demoniska krafter, fruktan och sjukdomar. De sataniska makterna bröts i Jesu namn och 7359 människor omvände sig och sökte frälsning.

Vi hade en underbar och framgångsrik kampanj under 3 dagar i Multan. Denna stad är onådd, där miljoner ännu inte har hört de goda nyheterna om Jesus Kristus men evangeliets ljus trängde undan mörkret av demoniska krafter, fruktan och sjukdomar. Marcus predikade det kraftfulla budskapet om Jesu Kristi kors, hans blod, frälsning och evigt liv med eld, djärvhet, tro, smörjelse, kärlek och passion.

De sataniska makterna bröts i Jesu namn och 7359 människor omvände sig och sökte frälsning, fyllde i uppföjningskort kort och fick ta emot uppföljningsboken  på sitt egna språk urdu, Jesus mirakelliv i dig.

Det skedde också många mirakler. Mer än 100 vittnesbörd av helande och mirakler fick vi ta del av under kampanjen. Flera kvinnor och unga tjejer vittnade om hur deras tumörer försvann under förbönen. En ung man, som stod bakom själva kampanjområdet, hade svår smärta i ryggraden också på grund av tumörer men i tro tog han emot sitt helande och all smärta försvann. Flera kvinnor kom plågade av onda andar men blev totalt satta fria och till och med fyllda av den helige Ande. En gammal man blev helad från åratal av axelsmärta.

Några som inte kunde inte gå ordentligt eller inte alls började både gå och springa. En kvinna hade haft stela fingrar på båda sina händer men efter förbön kunde hon röra och spreta med alla sina fingrar igen.  Ögon blev också helade från flera olika sjukdomar.

En kvinna berättade att hon fått en tid av läkare för operation av sin njure. Efter att ha varit på kampanjen gick hon tillbaka till doktorn som undersökte henne men han hittade nu ingen sten. Hon passade då frimodigt på att vittna för alla närvarade.

Vi hade också en eldskonferens där cirka 150 pastorer och ledare genom undervisningen fick uppleva förnyelse och förvandling. Till stor del var den här undervisningen ny för dem och vi kunde se att den fick stort genomslag både i deras personliga liv och tjänst. Speciellt glad är jag för att den unga generationen fick tag i både den förvandlade undervisningen men också kraften från den helige Ande.

Nu tar de vid och hjälper till i sin kyrkor och delar med sig av Jesus till andra. Alla ledare uttryckte hur välsignade, tacksamma och glada de var och hur de fått en ny, fräsch upplevelse av den helige Andes närvaro. Nu kommer de att åka till onådda platser med ny iver, smörjelse och eld och dela evangelium. Alla ledarna fick som gåva även Marcus fantastiska bok på sitt språk: Sista varvet av Missionsbefallningen.

Personligen är jag så tacksam till Marcus och Hanna och Good News To All People för deras stora nöd, kärlek, passion, vision, bön och hjärta för vårt älskade land och för deras otroliga och trofasta tjänst även i utmaningar. Till sist vill jag säga att även om denna kampanj kom att bli en stor seger för Guds rike räcker det inte med en utan fler kampanjer behövs, vilket vi redan nu planerar för.