Lyssna på våra predikningar

Här kan du lyssna på våra predikningar helt gratis. Du kan också ladda ner dem som mp3 filer till din dator, iPad, läsplatta och mobil. Låt dessa budskap inspirera, tända, uppmuntra och utmana dig att tjäna Jesus helhjärtat. Låt dem föda tro för en ny väckelse i Sverige och en ny missionsvåg från Sverige!

Marcus Bloom

Verka i den helige Andes smörjelse

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Gud kallar oss tillbaka till det sanna evangeliet

Herren vill mobilisera sin armé i Sverige

Sverige behöver en ny andeutgjutelse

Världen skakar men Guds rike skakar aldrig

Damma av dina andiga vapen

Herrens armé i Sverige - res på er!

Återuppbygg altaret i ditt liv

Herren vill göra dig till en örn

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Gud vill rena sitt hus

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Tillbaka till övre salen

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Guds profetiska örnar

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Guds eld vill drabba dig

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Gräv upp källan av levande vatten

Guds offer och vårt offer

Ladda ner (Högerklick, spara som)

En källa av levande vatten

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Guds eld smörjer tänder och helgar

Jesus livsförvandlande Teologi

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Guds tsunami våg och djävulens laviner

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Spring ditt lopp och Vinn segerkransen!

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Bön och Fasta - Ödmjuka dig inför Gud del 1

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Bön och Fasta - Ödmjuka dig inför Gud del 2

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Bön och Fasta - Ödmjuka dig inför Gud del 3

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Herrens eldslåga

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Helgelsens härlighet

Ögon som ser och öron som hör

Guds rike i dig

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Guds eld helgar och tänder

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Guds eld i ditt liv

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Vägen till en ny pingst i Sverige

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Sverige kom tillbaka till din heliga Gud

Skandinaven i Guds vågskål

De bortre raderna

7 tecken att du har den helige Ande

Ladda ner (Högerklick, spara som)

En armé av svenska missionspionjärer

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Tillbaka till Jesus missionsbefallning

Verka i den helige Andes smörjelse

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Den helige Andes smörjelse gör skillnaden

Gud kallar sitt folk till omvändelse

Ladda ner (Högerklick, spara som)

De två vägarna

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Sanningens Ande i dig

Brinnande kvist för Jesus

Jesus fullbordade verk på korset

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Du är världens ljus

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Du är kallad att bli en pionjär

Har du tagit emot den helige Ande?

Träning för tjänst - från vision till verklighet

Profetisk förkunnelse direkt given av Guds Ande

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Himmelriket här på jorden

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Guds eld renar och utrustar till tjänst

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Hemligheten till ett brinnande liv

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Apostlagärningarna är mallen för väckelse

Vakna upp evigheten är nära!

Kristenhetens största behov

Jesus Sista Ord

Evigheten knackar på

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Jesus kallar dig till Omvändelse!

Eld från himlen!

Är du redo för Evigheten?

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Vår hjälpare - den helige Ande

Väckelse börjar med omvändelse

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Från kyckling till örn

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Det rena, sanna och fulla evangeliet om Jesus Kristus

Är du redo för att föda fram väckelse i Sverige?

Ladda ner (Högerklick, spara som)

En ny tid för Sverige

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Är du redo för att ta emot den Helige Andes eld?

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Återupptäckten av Korsets Kraft

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Blod och Eld

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Håll elden brinnande

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Hunger efter mer av Gud

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Jesus 13 tidstecken på Hans återkomst

Sju nycklar för din tjänst i Guds rike

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Ta upp ditt kors

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Hanna Bloom

Korsfäst med Kristus

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Inta ditt löftesland

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Få tag på Guds högre tankar

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Bärare av Guds eld

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Finn din gudagivna indentitet

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Leva med mål och mening

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Du har vad som krävs

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Finn och fullborda ditt Gudagivna syfte

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Vattna dina Gudagivna frön

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Stäng varje dörr

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Profetera liv

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Vad har Gud talat till dig?

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Hel, upprättad och i full funktion

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Mer än övervinnare

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Hör vad Anden säger

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Bevara ditt hjärta

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Ta bort stenen!

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Kämpa den goda kampen

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Nyckeln till frihet

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Tanka ner Guds tanke

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Löp ditt lopp för Herren

Ladda ner (Högerklick, spara som)

En kvinna efter Guds eget hjärta

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Ett överlåtet liv

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Beroende av Gud

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Driven oavsett vad

Mer av det profetiska

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Vårt jobb, Guds jobb

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Leva för att ära Gud

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Tillhöra folkskaran eller Jesu lärjungar

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Stå upp, var ljus!

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Stå fasta

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Skapa i mig Gud ett rent hjärta

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Var en dörröppnare för Herren

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Men om inte...

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Dags att få blomma ut del 1

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Dags att få blomma ut del 2

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Bära rik frukt del 1

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Bära rik frukt del 2

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Ett hjärta efter Guds eget hjärta

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Vad ser du i andra och vad gör du åt det?

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Vad bär du fram till altaret?

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Ett folk som är rustat

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Salt & ljus

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Öppna dörren för den helige Ande

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Kom i form - andligt, själsligt, kroppsligt

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Endast över aldrig under

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Dags att dra vidare

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Du har ett löftesland

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Altarplatsen

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Ett smort och profetiskt folk

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Ankrad i Sanningen

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Leva ett avskalat liv

Ladda ner (Högerklick, spara som)

Allt som är fött av Gud övervinner

Ladda ner (Högerklick, spara som)