Finn och förlös din Gudagivna potential

Potential är en inneboende förmåga som utvecklas eller inte utvecklas. Du och jag har alla Gudagiven potential, men vi behöver samarbeta med Gud för att den ska utvecklas. Vi behöver fylla oss med Guds tankar, investera tid och pengar samt lära känna och bjuda in den helige Ande i våra liv.

Potential är en inneboende förmåga som utvecklas eller inte utvecklas. Du och jag har alla Gudagiven potential, men vi behöver samarbeta med Gud för att den ska utvecklas. Hur gör vi då för att både finna och utveckla denna Gudagivna potential? Gudagiven potential är ett stort ämne där man kan beröra och belysa mpnga aspekter, men jag har valt att beröra tre olika områden genom vilka vi kan utveckla vår inneboende potential.

Guds tankar

Det första området jag vill belysa är att om vi ska finna och kunna förlösa vår Gudagivna potential behöver vi först få tag på Guds tankar. Om vi tänker litet kommer vi också att göra litet, men om vi får tag på Guds högre tankar för våra liv försvinner alla begränsningar för hur mycket vi kan göra. Jesaja 55:8-9 säger: ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.”

Bibeln talar om trettio-, sextio- eller hundrafaldig frukt. Jag är övertygad om att vi alla kan bära hundrafaldig frukt. Men allt vi gör och kommer göra börjar alltid med hur vi tänker. Vad drömmer du om? Hur stor är Gud i och genom ditt liv? Jag brukar ofta säga: ”Barn har stora drömmar, ungdomar realistiska drömmar och vuxna har en vardag”. Detta är tragiskt men tyvärr allt för ofta sant. När man talar med barn har de stora drömmar vad de vill bli och göra. De har höga tankar om sig själva. När de sedan växer upp till tonåringar har deras erfarenheter och förstånd ofta begränsat dem till vad de kan och inte kan göra, men de drömmer fortfarande om vad de åstadkomma med sitt liv. När man sedan talar med vuxna har de flesta drömmarna försvunnit och man har bara fallit in i en grå vardag där allt handlar om att få dagen och veckan att gå runt. Detta är inte Guds tanke med våra liv. Han har underbara och högre tankar och vägar för oss som vi behöver, oavsett vad som sker längs med vägen, hålla fast vid, meditera på och tala ut över våra liv.

Romarbrevet 8:37 säger att du är ”mer än en övervinnare…” och Filipperbrevet 4:14 att ”du förmår allt genom Jesus som ger dig styrka…”. Jantelagen säger: sätt dig ner och passa in, var som alla andra. Många människor säger att det är omöjligt. Men Gud säger i Luk 1:37 att ”tillsammans med Gud är ingenting omöjligt”. Vi behöver lyssna till och fylla vårt sinne med det Gud säger, inte det varken jantelagen eller andra människor säger.

Guds investering

Det andra jag vill nämna, för att utveckla din potential, är att investera i din kallelse. Gud har lagt ner en bit av sig själv, sin potential, som frön i dig. Men du behöver förvalta, vattna och ta hand om dem om de ska växa till. Välj att investera i och satsa på din kallelse. Frön växer inte till av sig själv. De behöver vatten, solljus och näring. Tro mig, jag har allt annat än gröna fingrar så det mesta som försöker växa till i mina blomkrukor där hemma, gör det inte. De dör. De frön Herren har lagt ner i oss behöver din uppmärksamhet annars växer de inte till utan kanske till och med dör. Att investera i din kallelse innebär att investera din tid, dina pengar och vad du är villig att offra.

Först och främst behöver du investera din tid. Spendera tid med Jesus. Det finns inga genvägar. Du och jag behöver umgås med honom som är källan till vår potential. Utan honom kan vi inte bära frukt. I Johannes 15:4 står det: ”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig”. Spelar ingen roll hur ”duktiga” vi blivit i vår kallelse, gåvor och potential, utan att förbli i Jesus kan vi inte bära frukt.

Investera också din tid i att fylla dig med rätt undervisning så du växer till i dina gåvor. Om du har en kallelse till lovsång, läs böcker av andra lovsångsledare, gå på konferenser om lovsång eller kanske en Bibelskola med inrikting lovsång.

Investera din tid i att umgås med rätt människor. Att vi blir som dem vi umgås med är något som alla människor känner till, frälst som ofrälst. En klok kvinna sa till mig att umgås med dem som är närande och inte tärande. Umgås ofta med människor som har samma brand för Jesus och umgås med människor som har samma kallelse så ni kan nära, inspirera och uppmuntra varandra.

Att investera i sin kallelse har också att göra med dina pengar. Var med och så in rikligt i Guds rike och verk. Det du gör med dina pengar, som du många gånger slitit ihop under din vardag, visar vart ditt hjärta och fokus är. Ge ditt tionde men stanna inte där, offra rikligt in i Guds rike.

Investera också dina pengar i din kallelse genom att köpa undervisning, gå på Bibelskola och köp eventuell utrustning du behöver etc. Vad än gynnar att din potential växer till i dig, investera dina pengar där. Luk 6:38 lovar oss att när vi gör det får vi så mycket mer tillbaka: ”Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Att investera i sin kallese kan också innebära det du är villig att lägga ner, välja bort eller offra för att din Gudagivna potential ska växa till och få mer utrymme i ditt liv. Vid ett flertal gånger har Herren talat till mig om saker jag ska lämna, offra eller förändra för att ta nästa steg i min kallelse.

Från det att Gud kallade mig som tjugoåring arbetade jag samtidigt som lärare, ett yrke som jag älskade. Jag visste att Gud kallat mig till missionär och predikant, men medan vi sakta men säkert byggde upp vårt missionsarbete behövde både Marcus och jag jobba vid sidan om för att få ihop det ekonomiskt. 2011, efter ett tydligt tilltal från Herren, lämnade Marcus sitt andra jobb för att kunna predika på heltid, vilken var en glädjens dag för honom som inte velat annat sedan kallelsen kom flera år tidigare. För mig var det annorlunda, jag älskade mitt jobb som lärare så mycket och trots att jag älskade att resa och predika, var jag också väldigt fäst vid mitt jobb och mina elever.

Precis i starten av läsåret 2012 började jag få stressrelaterade symptom i min kropp och hjärtklappning och sömnproblem blev min dagliga kamp. En av alla dessa nätter jag låg och snurrade i min säng talade plötsligt Herren till mig. Den enda han sa var en fråga: ”Hanna, vad är ditt livs dröm?”. Frågan gjorde att en Gudsfruktan kom över mig där jag låg och jag såg hur mitt lärarjobb hade tagit över både min tid och fokus den sista tiden och var inte alls det tältmakeri vid sidan av min kallelse som jag hade tänkt från början. Efter att ha dröjt ett tag med mitt svar viskande jag (Marcus låg ju och sov bredvid mig) med tårar rinnande nerför mina kinder: ”Herre, mitt livs dröm är att predika hand i hand med Marcus ut till jordens yttersta gräns”. Mina egna ord till Herren blev det som några månader senare fick mig att säga upp mig och precis som Marcus kliva ut i heltidstjänst för Gud. För mig var det ett offer, något jag behövde välja bort i mitt liv, för att min potential och kallelse skulle få ta av till nästa nivå. Detta är förstås inget jag har ångrat en sekund, då det Gud har planerat för oss var och en alltid är så mycket bättre än allt vi försöker hålla fast vid själva.

Jag tror att leva ut sin potential och kallelse fullt ut alltid innebär ett offer och ett pris att betala. Jesus säger till oss i Matteus 16:24: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.”

Guds Ande

Det sista, men inte det minsta som man brukar säga, jag vill ta upp som vi alla behöver för att maximera vår potential är Guds Ande. Inget vi gör för Gud sker i mänsklig kraft eller styrka. Vi känner säkert alla till orden från Sakarja 4:6: ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande,
säger HERREN Sebaot”.

Den helige Ande och Andedopet är för alla troende. Herren vill ge oss av sin kraft att utföra det han kallar oss till att göra. Apostlagärningarna 1:4,8 säger:”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig….Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”.

Den helige Ande är ett löfte från Gud till oss alla. Han är en gåva till oss alla för att vara vår hjälpare, lärare och tröstare.
Jag uppmuntrar dig att öppna ditt hjärta för den helige Ande, för Andedopet, tungotalet, Andens nådegåvor och bjud in den helige Ande att vara en del i din vardag. Oavsett vad dina gåvor och din kallelse är vill den helige Ande vara en del av ditt liv. För att förlösa vår Gudagivna potential behöver vi den helige Ande!