WOW – Kvinnor med värde

WOW (Women Of Worth) är ett arbete vars syfte är att varje kvinna
ska få lära känna Jesus och göra honom känd.

Vad är WOW?

WOW står för ”Women Of Worth” (Kvinnor med värde) och är ett arbete riktigt mot tjejer och kvinnor i alla åldrar. Vi vill att varje kvinna ska få lära känna Jesus som sin frälsare, Herre och vän. Bibelordet som WOW bygger på är Psaltaren 68:12: ”Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet”. Syftet med WOW är att varje kvinna ska få lära känna Jesus och få vara med att göra honom känd.

Hur startade det?

2009 var Hanna Bloom själv på sin första kvinnokonferens. Den anordnades i Göteborg av Sisters International med Mari Arnfjell i spetsen. På ett av seminarierna, då just Mari predikade, talade Gud till Hanna och sa: ”Hanna, du är inte bara här för att ta emot utan jag kallar dig till samma sak”. Det tilltalet från Gud blev startskottet för våra kvinnomöten, av olika dess slag, som vi nu anordnar i Sävsjö Allianskyrka under namnet WOW- Women Of Worth (kvinnor med värde). 

WOW-teamet

Allteftersom WOW har vuxit och utbrett sig har ett WOW-team bildats. WOW-teamet består av sex kvinnor plus Hanna. Dessa är Arnhild Aronsson (Aneby), Therese Petersson (Sävsjö), Ing-Marie Arwidsson (Sävsjö), Elisabeth Bressler (Ödestugu) och Elisabeth Jonasson (Sävsjö). Tillsammans visioner och ber de för WOW, bollar idéer, planerar, stöttar samt håller i olika praktiska områden främst kring WOW-konferenserna. Arnhild och Elisabeth Bressler predikar även på flera WOW-möten runt om i landet.

WOW-Bärarlaget

Den 4:e september 2016, när WOW fortsatt att växa ytterligare, fick Hanna ett tilltal om att bygga ett stabilt bärarlag kring WOW, som bär arbetet i bön och fasta. Detta team består nu av cirka 35 kvinnor från olika delar av landet som ständigt ber för WOW. Inför större satsningar samlas de hemma hos Hanna för gemensam bön. Några av dessa bedjare följer dessutom med till olika platser där WOW-möten hålls som förebedjare.

WOW-konferenser

WOWs fokus är att få ut Sanningen, Guds ord till kvinnor om vem de är i Kristus och vad de kan göra tillsammans med Honom. Våra störta satsningar är WOW-konferenserna som är en heldag med undervisning, lovsång, gemenskap och betjäning. Konferenserna började att anordnas i Sävsjö, då den störta delen av WOW-teamet hör hemma där, men har det senaste spridits till fler och fler platser. Talare på dessa konferenser brukar vara någon tillkallad kvinnlig predikant ihop med Hanna. Dessa konferenser görs tillsammans med den lokala församlingen, tidningen Världen Idag samt Dela med dig som är Lennart och Rosie Åsbergs företag, via vilket de sprider kristen litteratur.

WOW-kvällar

WOW-kvällar startade i all sin enkelhet i Hannas hemförsamling Sävsjö Allianskyrka och höns där i flera år i rad. En helt ”vanlig” vardagkväll samlas kvinnor för att ta del av Guds ord och få växa i sin relation till Herren. Dessa kvällar har blivit väldigt populära och har spridits och hållits på ett tiotal olika plaster hittills. Här hjälps Hanna, Arnhild och Elisabeth Bressler åt för att undervisa och betjäna på olika sätt.

WOW Afternoon Tea

Vår längtan inom WOW är också att få nå ut få nå ut med evangelium till kvinnor som ännu inte känner Jesus. Där är WOW After Tea ett bra redskap som brukar samla närmare 100 kvinnor. Vi brukar då kalla kvinnor som har ett starkt vittnesbörd om vad Jesus har gjort i deras liv och på deras livsresa.

WOW Step Out

Från och med 2018 har det nyaste tillskottet i WOWs utbud startat nämligen WOW Step Out som är en minibibelskola på 5-6 tillfällen under våren. Tillfällena är obligatoriska, bygger på varandra och uppgifter ges mellan de olika tillfällena. Arnhild och Hanna undervisar om ämnen som kallelsemedvetenhet, ledarskap och den helige Ande. WOW Step Out är för tjejer och kvinnor som längtar efter mer av Herren och vill ta nästa steg i sin kallelse.WOW

WOW Inspirationsbrev

Ytterligare ett sätt att sprida undervisning, uppmuntran och utmaning till kvinnor runt om i landet är det månatliga mail som går ut under namnet WOW Inspirationsbrev. Den innehåller rapporter från månadens WOW-möten och information om kommande events. Varje mail innehåller dessutom undervisning från främst Hanna men även från andra härliga Gudskvinnor. Detta mail kan du anmäla till här nedan.