Finn din Gudagivna identitet

publicerad

Du är unikt skapad av Gud och för Gud. Självbild är vår bild eller uppfattning av oss själva, medan att finna sin Gudagivna identitet handlar om att få tag på Guds uppfattning av oss. Allting förändras när vi börjar se oss själva med Guds ögon. En Gudagiven identitet byggs inte upp genom något du gör utan genom att du förstår vem du redan är i Gud! Din sanna identitet sitter inte i vem andra säger du är, din framgång, dina misslyckanden, din uppfostran, platsen du kommer ifrån, din utbildning eller profession etc. Den sitter i vem Gud säger du är!

Du är unikt skapad av Gud och för Gud. När han skapade dig lade han ner en bit av sig själv. Det säger en hel del om hur värdefull du är. Gud har dessutom massor av positiva saker att säga om dig, vem du är och vad du kan göra. Du är ett mästerverk, som sången säger, skapad med unika gåvor, talanger, egenskaper och med ett unikt syfte som bara du kan uppfylla här på jorden. Någonstans vet både du och jag att detta är sant ändå lever så många människor, speciellt bland oss kvinnor, med en felaktig syn på sig själva där vi inte tror någonting gott kan komma ut ur våra liv. Varför är det så? Den frågan har förstås inte ett enkelt svar men jag är övertygad om att en bidragande faktor till denna felaktiga uppfattning om oss själv är att vi bygger vår bild av oss själva utifrån vad andra människor tycker och tänker, vad samhället säger, vad våra erfarenheter och misstag säger när vi borde bygga vår självbild, identitet på vad Gud säger.

Självbild är vår bild eller uppfattning av oss själva, medan att finna sin Gudagivna identitet handlar om att få tag på Guds uppfattning av oss. Allting förändras när vi börjar se oss själva med Guds ögon. Gud ser så mycket mer i dig än vad andra ser. I Mose såg andra en mördare men Gud såg en befriare och ledare för Israels folk. När andra såg på Abraham såg de en gammal och barnlös man medan Gud såg en fader till många folk. Ester var i andras ögon bara en föräldralös jude medan Gud utvalt henne till att rädda det judiska folket. I David såg andra , till och med hans egen familj, bara en enkel fåraherde men Gud smorde honom till kung. Jag skulle kunna fortsätta med person efter person i Bibeln men jag tror att du har förstått poängen.

Hur får vi då tag i Guds uppfattning av oss? När du och jag börjar spegla oss i Guds ord förändras vi, då Guds ord är levande och verksamt (Hebr. 4:12). Våra lägre tankar om oss själva försvinner och den Gud har skapat dig till kommer fram. En Gudagiven identitet byggs inte upp genom något du gör utan genom att du förstår vem du redan är i Gud! Jakobsbrevet 1:25 säger: ”Om du tittar noga in i den perfekta lagen som gör dig fri…”. När vi fyller oss med sanningen gör den oss fria att våga vara oss själva. När man finner sin Gudagivna identitet förändras våra svar på frågorna: ”Vem är jag?” och ”Var kommer jag ifrån?”. Vanliga svar på dessa frågor brukar vara att vi svarar med vad vi jobbar med och kanske våra intressen samt vår stad eller land vi kommer ifrån. Det är givetvis inga felaktiga svar men om vi har vår identitet (trygghet och självkänsla) i vad vi jobbar med, vad händer då om vi blir arbetslösa, sjuka eller utbrända och inte kan jobba? Om vi har vår identitet i landet eller familjen vi kommer ifrån, vad händer då om vi möter människor som inte tycker om vårt land eller som inte har någon familj?
Låt oss tillsammans se i Guds ord vem Gud säger du är och var du kommer ifrån. Det Gud säger håller att bygga på oavsett vem vi möter eller vad vi går igenom. Först och främst säger Gud redan i 1 Moseboken 1:26 att vi är skapade till Guds avbild. Wow, bara det räcker att veta för att höja våra tankar om oss själva. Du är ingen cell som utvecklats och aporna är inte din föregångare. Gud är god, kärleksfull och kreativ och du är skapad till hans avbild. I Johannes brev 3:1 fortsätter med att berätta att vi är Guds barn. Oavsett hur din biologiska familj ser ut tillhör du Guds familj. Oavsett om du var önskad eller ej av dina biologiska föräldrar säger Gud i Psaltaren 139:16 att ”hans ögon såg dig när du ännu var ett outvecklat foster…dina dagar var bestämda innan någon av dem hade kommit”. För Gud var din födsel välplanerad och han har en underbar plan med ditt liv. Det finns så många underbara sanningar i Guds ord som svarar på vem du är och var du kommer ifrån som alla kan sammanfattas med att du är skapad av Gud och för Gud.

Att finna sin Gudagivna identitet och vara trygg i den Gud skapat dig att vara har många fördelar. För det första slutar du jämföra dig med andra. När du inser vilken bana Gud kallat dig att löpa på fokuserar du inte längre din energi på att kolla in alla andra utan du sätter ena foten framför den andra på din egen bana. För det andra försvinner din prestationsångest. Du behöver inte längre prestera för att känna dig värdefull. Vi är kallade att göra saker för (eller tillsammans med) Gud men det vi gör kan aldrig vara utifrån ett perspektiv där vi känner att vi måste prestera för att Gud eller andra människor ska älska oss. För det tredje slutar vi söka bekräftelse från andra människor. En del människor får aldrig nog med bekräftelse utan söker den från allt och alla, inte minst genom alla olika sociala medier som är så populärt idag. De ropar ut ”se mig, hör mig, bekräfta mig”! Givetvis behöver vi varandras ord av uppmuntran men vi kan inte bygga vår identitet i andra människors bekräftelse. Guds bekräftelse måste vara nog. När vi finner vår Gudagivna identitet slutar vi bry oss så mycket om vad andra människor tycker och tänker. Jag kan tala om för dig att även om du gör allt rätt kommer ändå vissa människor tycka att du gör fel. Vi kan därför inte leva efter vad andra människor tycker och tänker. När vi förstår hur älskade vi är av Gud och att vi är skapade av honom och för honom betyder andra människors ord inte lika mycket. Det sista jag vill nämna, även om det givetvis finns betydligt fler fördelar, är att du inte blir lika lätt sårad. Ibland skojar jag och säger att vissa människor har så stora tår att det spelar ingen roll vad man gör så trampar man på dem. När du vet vem du är i Gud rinner väldigt mycket ord och handlingar, som annars skulle sårat dig, av dig. Tänk vad skönt att ord som var skickade mot dig för att skada dig inte har någon verkan för du vet vad Gud säger om dig och det är det som räknas.

Din sanna identitet sitter inte i vem andra säger du är, din framgång, dina misslyckanden, din uppfostran, platsen du kommer ifrån, din utbildning eller profession etc. Den sitter i vem Gud säger du är!

Du är vem Gud säger du är, har vad Gud säger du har och kan göra vad Gud säger du kan göra!

De tre L:n

publicerad

Mitt i min lovprisning hör jag Herrens röst: "Hanna, jag vill lära dig de tre L:n". Jag tog mitt anteckningsblock och penna, som alltid låg bredvid mig under bönestunden, och gav Gud klartecken att fortsätta. Herren fortsätter och säger: "Läs och förvandlas. Lyssna och förvandlas. Lyd och förvandla". Inte förstod jag då att det Gud talade till mig den morgonen skulle bli den grund jag byggt mitt liv, min tjänst och mitt allt på sedan dess.

För tretton år sedan, som en lydnadshandling till Guds kallelse för mitt liv, åkte jag till Indien för allra första gången. Precis som jag gjorde varje dag låg jag också denna morgon på knä bredvid min säng med bandspelarens hörlurar i öronen och bad och prisade Gud. Mitt i min lovprisning hör jag Herrens röst: ”Hanna, jag vill lära dig de tre L:n”. Jag tog mitt anteckningsblock och penna, som alltid låg bredvid mig under bönestunden, och gav Gud klartecken att fortsätta. Herren fortsätter och säger: ”Läs och förvandlas. Lyssna och förvandlas. Lyd och förvandla”. Inte förstod jag då att det Gud talade till mig den morgonen skulle bli den grund jag byggt mitt liv, min tjänst och mitt allt på sedan dess. Dessa tre otroligt viktiga uppmaningar vill jag nu dela med dig.

1. Läs och förvandlas

Att läsa Guds ord dagligen förvandlar ditt och mitt liv. Många av oss vandrar med Herren och frestas inte av att lämna Gud eller börja leva ett liv i synd. Men någonting vi alla frestas av är att anpassa oss efter den här världen. Vi kan lätt falla i att tänka som den här världen, fyllda av fruktan och vardagliga bekymmer. Vi kan lätt anpassa våra prioriteringar efter vad den här världen prioriterar, vilket gör att vi lever själviskt och utan evighetsperspektiv. Vi kan lätt anpassa våra ord och handlingar efter den här världen, istället för att låta våra ord och handlingar återspegla Jesus. Romarbrevet 12:2 talar om hur vi kan undvika att anpassa oss efter den här världen:
”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”

För att INTE anpassas efter den här världen behöver du och jag läsa Guds ord varje dag. Endast Guds ord förnyar vårt sinne och justerar vårt fokus. När vi läser Guds ord förvandlas vårt sinne, våra tankar och vårt agerande och vi förstår Guds vilja och våra liv börjar behaga honom.

När vi läser Guds ord förvandlas vi. Även om vi inte alltid tror eller känner det direkt när vi läser så förvandlar Guds ord oss. Guds ord är levande och verksamt! Hebreerbrevet 4:12 säger: ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”

När vi läser Guds ord får vi tro, vårt fokus förändras, vår karaktär formas, vi förstår att Gud använder vanliga människor, vi förstår vårt uppdrag och kallelse och vi får vägledning. Det finns så mycket att säga om Guds ord men om inte du och jag läser Bibeln och tar det till oss har det ingen verkan.

Läs Guds ord dagligen och låt det förvandla dig.

2. Lyssna och förvandlas

Att lyssna hör ihop med att läsa Guds ord men vi kan också höra Guds personliga tilltal till oss när som helst. Lära känna Herdens röst är något ALLA kan göra. Du och jag behöver lära känna Guds röst så han kan leda oss dagligen. Johannesevangeliet 10:4 är en av mina favoritverser där det står: ”När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst.”

Idag finns det så många röster i din och min omgivning som vill tala om för dig vem du är, vad du kan eller inte kan göra och vart du är på väg. Därför är det mer viktigt än någonsin att lära känna herden, Jesus, röst och lyssna till den.

När du lyssnar till Jesus röst förvandlas du, ditt fokus och din framtid.

3. Lyd och förvandla

När jag hörde Herrens röst var det tydligt att de första två uppmaningarna förvandlade mig medan den tredje handlade om att få se andra människors liv förvandlade. Vi ser detta inte minst i Jesus lydnadshandling att gå hela vägen till korset och därigenom öppna upp en ny väg för dig och mig att komma hem till vår Fader igen. På grund av att Jesus lydde är ditt och mitt förvandlade idag.

Det räcker inte med att läsa Guds ord och lyssna till hans röst utan du och jag behöver lyda det vi läser och hör!

Låt oss inte bara vara ordets hörare utan också dess görare. När vi lyder vad Gud talar till oss, både genom sitt allmänna ord och genom personliga tilltal, kommer människor runtomkring oss bli förvandlade. Jag har åtskilliga berättelser om människors liv som blivit totalt förvandlade när jag har lytt det Gud talat till mig. Detta uppmuntrar mig att, oavsett vad Gud talar, vara snabb att lyda.

Jag uppmuntrar dig idag, vem du än är och hur din vardag än ser ut idag, bygg du också ditt liv på de tre L:n: Läs Guds ord, Lyssna till hans röst och vad han än talar till dig, Lyd!

Spegel spegel på väggen där

publicerad

Vad ger din spegel dig för budskap? Är du snygg nog, smal nog, smart nog och smord nog? En bra självbild, trygg självkänsla och gott självförtroende byggs inte upp utifrån, även om vi många gånger tror det, utan inifrån utifrån att vi genom Guds ord förstår vem vi redan är i Gud. Du och jag kan förändra vår bild av oss själva genom att vi börjar spegla oss i Guds Ord.

Vi känner alla till Snövit. Varje dag framför spegeln frågar Snövits styvmor: ”Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som vackrast i landet är”. I många år svarar spegeln henne att hon är den vackraste kvinnan i landet men när Snövit växer upp förändras spegelns budskap till att Snövit är den vackraste kvinnan. Detta gör styvmodern så ursinnig att hon till och med vill döda sin egen styvdotter.

Kanske säger du att sådant händer bara i sagornas värld. Frågan är hur långt ifrån verkligheten sagan om Snövit är idag. Unga flickor (och kvinnor i alla åldrar) svälter sig näst intill till döds på grund av vad spegeln säger dem. Andra kvinnor betalar tiotusentals kronor för att göra om sitt utseende både här och där genom skönhetsoperationer. Media pumpar ut ett snedvridet skönhetsideal som får majoriteten av tjejer och kvinnor att må dåligt varje gång de ser sin egen spegelbild.

Undersökningar visar att kvinnor speglar sig upp till sjuttio gånger per dag. Ja, du läste rätt. Jag fick också läsa det två gånger innan jag kunde smälta det, sjuttio gånger per dag. Självklart varierar det mellan olika kvinnor, men oavsett om det är sjuttio eller tio gånger per dag måste vi erkänna att vi kvinnor har svårt att låta bli att spegla oss när vi går förbi sovrumsspegeln, badrumsspegeln, hallspegeln, skyltfönstret eller bilrutan.

Frågan hur många gånger du speglar dig är inte den viktiga att besvara utan vad du ser när du speglar dig? Det behöver inte bara handla om din utsida, utan också om din insida. Vilken bild har du av dig själv? Kanske ser du att du inte är bra nog, stark nog, snygg nog eller smord nog. Går det att förändra bilden du och jag ser av oss själva? Jag är övertygad om att det gör det. Bibeln säger att tillsammans med Gud är ingenting omöjligt (Luk 1:37).

Du och jag kan förändra vår bild av oss själva genom att vi börjar spegla oss i Guds Ord. Det är Guds ord och endast Guds ord som ger dig den sanna bilden av vem du verkligen är. Tänk om vi skulle läsa, meditera på och tala ut Guds Ord lika många gånger per dag som vi tittar oss själva i spegeln. Det skulle definitivt förändra oss och bilden av oss själva. I Jakobsbrevet 1:25 står det: ”Om du tittar noga in i den perfekta lagen som gör dig fri…”. Den perfekta lagen, Guds Ord, gör dig fri! Johannes 8:32 säger: ”Ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” En felaktig självbild kan binda hålla oss tillbaka från att tjäna Gud fullt ut. Men sanningen gör oss fria. När du fyller dig med Guds Ord börjar det hända något inom dig. Hebreerbrevet 4:12 säger: ”Ty Guds ord är levande och verksamt…” När du och jag väljer att läsa och tro på Guds Ord börjar det verka inom och förvandla oss. Våra ögon förvandlas och vi börjar se det Gud ser när han ser på oss. En bra självbild, trygg självkänsla och gott självförtroende byggs inte upp utifrån, även om vi många gånger tror det, utan inifrån utifrån att vi genom Guds ord förstår vem vi redan är i Gud.

Gud har en underbar plan med ditt liv. En plan där han vill att du ska få leva hel och trygg. En plan där du kan få leva i frihet. En plan där du kan älska dig själv och andra som dig själv. En plan där Gud vill använda just dig. När vi fyller oss med Guds ord börjar vi också se och tro på den planen. Allting börjar när du kan se på dig själv med Guds ögon. Jag uppmuntrar dig till att dagligen spegla dig själv i Guds Ord. Låt sanningen få sätta dig fri, fri till att tjäna Gud och vara den kvinna i tjänst för honom han skapat dig till att vara!

Med ett öga på evigheten!

publicerad

Det vi gör i det här livet kommer på ett eller annat sätt att eka in i evigheten. Livet här på jorden är kort i jämförelse med evigheten så låt oss leva för det som har evigt värde!

Har det som upptar våra tankar, vårt fokus och vår tid evigt värde? Kolosserbrevet 3:2 uppmanar oss: ”Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden”.

När du och jag tänker ”på det som är där ovan”, när vi fäster ett öga på evigheten förändras våra tankar, vad vi lägger vår tid och våra pengar på förändras, våra beslut förändras och hela vårt fokus förändras. Allt i våra liv förändras när vi väljer att satsa ”på det som är där ovan”. Det som tidigare var viktigt för oss bleknar i jämförelse med det som har evigt värde.

När jag var tjugo år gammal predikade jag evangelium för första gången. Jag minns det som igår, vi predikade på en skola och sex tjejer i femtonårsåldern gensvarade och kom fram på frälsningsinbjudan. Dessa tjejer, samt deras familjer och släktingar, var hinduer och hade tillbett avgudar i generationer bakåt, men denna kväll bekände de Jesus som sin Herre och hela deras liv och evighet förändrades för alltid. Samma kväll när jag hade lagt mig kunde jag inte sova en blund. Händelsen på skolan spelades upp för mitt inre om och om igen. Trots att jag bara var en ung, outbildad tjej utan varken engelskakunskaper eller Bibelskola hade Gud använt mig att göra något som skulle eka in i evigheten. Erfarenheten den kvällen slog ut allt annat jag tidigare upplevt i mitt liv och jag visste att jag var brännmärkt för livet. Det fanns inget annat jag skulle kunna göra med mitt liv. Jag ville bara få vara med och förändra människors evighet.

Alla människor kommer en dag att möta evigheten. Frågan är vilken evighet går de till mötes? Bibeln är tydlig. Det är med fullaste allvar Johannes skriver i Uppenbarelseboken 20:15 att för att räddas och komma till himlen måste vi alla ha våra namn skrivna i Livets bok. Det finns bara ett sätt att få sitt namn skrivet i Livets bok och det är genom att tro på och åkalla Jesu namn! Du och jag kan påverka människors evighet och fylla Livets bok med nya namn, genom att ge våra liv för att evangelium ska nå ut till alla människor!

Låt oss göra allt för att rädda människor för evigheten! Låt oss inte försvinna i vardagens alla bestyr utan leva varje dag med ett öga på evigheten.

Gudssjälvförtroende

publicerad

Gud har en underbar plan med ditt liv! En av fiendens främsta strategier för att hindra dig från att komma ut i allt vad Gud har planerat för dig är att bygga upp ett fäste i ditt sinne där du inte tror något gott om dig själv. Vem du än är och hur dålig självbild du än har, kan du också få ett "Gudssjälvförtroende". Ett Gudssjälvförtroende byggs inte upp genom något du gör utan genom att du förstår vem du redan är i Gud...

Min längtan är att se fler kvinnor komma ut i tjänst för Gud och har därmed frågat mig själv och Gud vad det är som gör att så få kvinnor kommer ut i sin kallelse. Vad är det för hinder som behöver röjas undan? Jag är övertygad om att en av fiendens främsta strategier för att hindra oss kvinnor att komma ut i tjänst för Gud är att bygga upp fästen i vårt sinne som ger oss en felaktig självbild. Kanske är du en av dem som anser att du inte duger och att du inte är tillräcklig. Så många kvinnor jag möter brottas med en felaktig självbild och behöver byta ut den mot en trygghet i Gud och en tro på sig själva. Vi behöver bygga upp ett, vad jag älskar att kalla det påhittade ordet, ”Gudssjälvförtroende”.

Vem du än är och hur dålig självbild du än har, kan du också få ett Gudssjälvförtroende. I 2 Korintierbrevet 10:4-5 läser vi hur: ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”. Oavsett vilka fästen och tankebyggnader som fienden jobbat hårt på att bygga upp i ditt sinne, kanske redan från barnsben, är de vapen du fått starka nog att bryta ner dessa fästen och sätta dig fri. För att bygga upp ett Gudssjälvförtroende behöver du göra negativa tankar om dig själv till lydiga fångar, det vill säga inte låta dem snurra omkring fritt i ditt sinne, och istället byta ut dem mot Guds tankar om dig.

Vad är då Guds tankar om dig? Allt det Guds ord har att säga om dig. Gud börjar redan i första Mosebok med att berätta att du är skapad till hans avbild (1 Mos 1:26). Gud är god, kärleksfull, stark, kreativ…och du är skapad till hans avbild. Guds ord säger att han har högre vägar och tankar för dig (Jes 55:8). Guds ord säger att du är älskad (1 Joh 4). Guds ord säger att du är underbart skapad (Ps 139:14). Guds ord säger att du är kallad (2 Tim 1:9). Guds ord säger att du är utvald (Joh 15:16). Guds ord säger att du genom Jesus förmår allt (Fil 4:13). Listan kan göras lång om vad Gud har att säga om dig och mig, men vi måste läsa och fylla våra sinnen med dessa underbara sanningar. Då byggs ett Gudssjälvförtroende. Ett Gudssjälvförtroende byggs inte upp genom något du gör utan genom att du förstår vem du redan är i Gud.

En kvinna med ett Gudssjälvförtroende är svår att stoppa. Hon bryr sig inte om vad andra människor tycker eller tänker. Hon jämför sig inte med andra. Hon vet att hon inte behöver prestera för att vara älskad. En kvinna med ett Gudssjälvförtroende har kommit förbi stadiet där livet handlar om henne själv och ser istället till och hjälper andra. Hon ser varje utmaning som ett tillfälle att växa. Hon låter inte misstag stoppa henne utan reser sig upp efter varje fall. En kvinna med ett Gudssjälvförtroende kommer ut i allt det underbara Gud planerat.

Vem vill inte ha alla dessa egenskaper? Låt inte en dålig självbild hindra dig längre utan börja redan idag att genom Guds ord bygga upp ett Gudssjälvförtroende. Låt oss bli kvinnor som är i tjänst för Gud!

Utvald – just för en tid som denna

publicerad

Man behöver inte var speciellt profetiskt för att kunna uttyda att det är den sista tiden vi lever i där vi alla behöver göra vår del för att bärga in den sista skörden. Nu mer än någonsin kallar Gud på oss kvinnor, vid sidan av alla män, att våga tro på att vi är Utvalda - just för en tid som denna. Låt oss följa Ester i Biblens fotspår och våga gensvara på Guds tilltal att rädda människor!

Tänk att få vara utvald! Utvald, inte av någon människa utan av Gud själv. Utvald för att göra Jesus känd, jordens viktigaste uppdrag. Utvald, oavsett vem du är och hur din bakgrund ser ut. Utvald – just för en tid som denna!

Ester var en enkel, föräldralös flicka som vann Guds och därmed konungens favör. Hon blev landets drottning och bodde i palatset när Guds kallelse kom till henne, genom Mordokajs röst, att gå in till konungen för att vädja för det judiska folket som var hotat att bli utrotat. Ester tvekar till en början, då det var förbjudet att gå in till konungen utan hans tillåtelse. De som gjorde detta kunde dödas. Då höjer Mordokaj sin röst ytterligare en gång och säger i Ester 4:14:”Vem vet om du inte nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” När Ester hör detta förstår hon att det är Gud som kallar på henne. Hon fattar mod till sig och beslutar sig för att gå in till konungen. Om det så innebar att hon riskerade sitt eget liv var hon villig att göra sin del för att kunna rädda det judiska folket.

Precis som Ester kan vi tveka att våga tro och göra stora ting för Gud. Kanske är också vi rädda för vad det kommer att kosta oss. Gud ger Ester ytterligare en chans att svara ja på det som Han kallade henne till och hon beslutar sig för att våga gå. Även om du har tvekat till en början om du ska våga göra det Gud har talat till dig, tror jag att det du läser just nu är Guds fortsatta maning att våga tro på Honom och våga göra det Han kallar dig till att göra.

När vi läser vidare i Esters bok kan vi se den fantastiska fortsättningen att tack vare att Ester vågade gå, blev hela det judiska folket räddat. Precis som Esters uppdrag är ditt och mitt uppdrag att rädda människor. Oavsett vilka gåvor Gud har lagt ner i dig och vad din kallelse är, är vi alla kallade till att rädda andra människor genom att berätta om Jesus!

Man behöver inte var speciellt profetiskt för att kunna uttyda att det är den sista tiden vi lever i där vi alla behöver göra vår del för att bärga in den sista skörden. Jag är övertygad om att nu mer än någonsin kallar Gud på oss kvinnor att inta vår rätta position i Herrens armé. Jag är övertygad om att vi, vid sidan av alla män, kommer att få se hur ”Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet” (Ps 68:12).

Under mina fjorton år som jag har predikat och tjänat Gud har jag insett allt mer att det inte sitter i min egen förmåga utan endast i min villighet att ge mig hän åt Honom. Andra Krönikeboken 16:9 säger: ”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” Allt du behöver göra för att få räknas som kvalificerad i Herrens tjänst är att ge dig hän åt honom!

Våga du också, precis som Ester gjorde och som många andra kvinnor vågat sedan dess, tro på att du är Utvald – just för en tid som denna!

Tänk på vad du tänker på

publicerad

Våra tankar påverkar våra liv betydligt mer än vad vi tror därför är det så viktigt att reflektera över vad vi går runt och tänker på. Du och kan välja vilka tankar vi tillåter finnas i våra sinnen och därmed göra oss av med felaktiga tankar. Låt oss välja Guds högre tankar för våra liv!

Har du någonsin tänkt på vad du tänker på? Forskning visar att vi tänker cirka 65 000 tankar varje dag. De flesta av de tankar du tänker idag tänkte du även igår, då vi människor är vana att göra som vi brukar göra. Oavsett om denna forskning stämmer eller inte kan den ändå ge oss en hint av hur viktigt det är vad vi går runt och tänker på. Många av oss går runt med felaktiga tankar om oss själva, om Gud eller om andra människor.

Våra tankar påverkar våra liv betydligt mer än vad vi tror därför är det så viktigt att reflektera över vad vi går runt och tänker på. Jag är övertygad om att vi medvetet kan välja vilka tankar vi tillåter finnas i våra sinnen och att vi kan göra oss av med felaktiga tankar som påverkar vårt liv negativt! Bibeln säger: ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” 2 Kor 10:4-5.

Vår fiende vet hur viktiga våra tankar är och gör därför allt han kan för att skicka alla möjliga negativa tankar in i vårt sinne. Bibeln säger att han skjuter brinnande pilar mot oss (Ef 6:16). Dessa pilar är givetvis inte fysiska pilar utan negativa och felaktiga tankar som strider mot Guds Ord, vilka han ”skjuter” in i vårt sinne. Tankarna är inte helt osanna utan hans strategi är att använda sig av negativa omständigheter kontra Guds löften och därigenom få oss att tro att det vi ser och upplever och inte Guds Ord är det som är sanningen. Kanske har du länge kämpat med att förändra ditt liv på något område och det går trögt, då är fienden där direkt och vill ge dig hans tankar om att ge upp eller att Gud inte är med dig. Kanske har någon vän svikit dig nyligen och du känner dig ensam, direkt är fienden där och sår in tankar av att du är oälskad och att ingen tycker om dig. Kanske upplever du Guds kallelse över ditt liv men du ser ingen väg ut i den, direkt är vår fiende där och ”skjuter pilar” av att du visst inte är kallad och att du aldrig kommer kunna uträtta något för Gud. Det spelar ingen roll vad det är vi brottas med i livet: hälsa, äktenskap, försörjning eller självkänsla etc. vår fiende vet precis när och hur han ska sätta in sina stötar och skicka sina brinnande pilar mot vårt sinne.

Om du inte reflekterar över vad du går runt och tänker på och jämför det med vad Guds Ord säger kan du lätt bli ett byte för fienden, vilket resulterar i att du tror och tar emot hans tankar som sanningen. MEN, det finns en väg att avslöja honom och byta ut dessa negativa tankar mot Guds tankar. I Romarbrevet 12:2 står det: ”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”

För att inte ”anpassa oss efter den här världen” och falla offer för alla dessa negativa tankar som vill fylla oss, behöver vi förnya våra sinnen. Det finns inget bättre sätt att förnya vårt sinne än att dagligen läsa Guds Ord! Men stanna inte där! Läs Guds Ord, memorera Guds Ord och tala ut Guds Ord. Skriv ner Guds löften gällande de områden där du behöver förändra dina tankar och sätt upp på spegeln eller kylskåpet och läs det varje gång du går förbi. Guds Ord förvandlar dina tankar och skapar tro på Gud att han har en underbar plan med ditt liv. ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” Jes 55:8-9

Jag uppmuntrar dig att redan idag fatta beslutet att det är slut med att vara styrd av felaktiga tankar oavsett var de har kommit ifrån och hur länge de har varit i ditt sinne. Välj att redan idag byta ut dina tankar mot Guds högre tankar för dig, ditt liv och din framtid!

Det finns en väg igenom

publicerad

Vad du än går igenom just nu så finns det en väg igenom! Fäst inte din blick på problemet utan på problemlösaren. Tillsammans med Gud är allt möjligt. Tala ut Guds Ord och löften över din situation och klyv ditt Röda hav.

Vi vet alla att livet går upp och ner. Ibland flyter det på och då är det enkelt att prisa och tacka Gud för hans välsignelser. Ibland går vi igenom tuffare passager, då Gud ofta känns långt borta och vi undrar om det finns en väg igenom. Oavsett hur dina omständigheter ser ut, hur stort ditt problem måverka eller hur tuff passage du befinner dig i, finns det en väg igenom!

När Mose och det Israelitiska folket satte kurs mot det förlovade landet visste de inte vilket lång och tuff vandring de hade framför sig. De skulle få möta många omöjliga situationer där endast Gud kunde hjälpa dem. Du och jag har ocksåett löfte om ett förlovat land men precis som för det Israelitiska folket så får vi också, i vår vandring, möta situationer som för oss verkar omöjliga. Det är i just de situationerna som Gud får utrymme att visa oss sin mirakulösa kraft. Guds ord säger: ”För Gud är ingenting omöjligt.” Luk 1:37
Bibelstycket nedan talar om just en sådan omöjlig situation. När vi kommer in i berättelsen har det Israelitiska folket vandrat långt och är trötta endast för att finna ett stort Rött hav framför dem och en hel armé Egyptier bakom som vill förgöra dem.

”Mose svarade folket:”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty såsom ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” Sedan sade HERREN till Mose:”Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, såatt Israels barn kan gåmitt igenom havet påtorr mark. Och Mose räckte ut handen över havet, och HERREN drev dåundan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. Israels barn gick mitt igenom havet påtorr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.” 2 Mos 14:13-16, 21-22

Precis som Israeliterna reagerar också vi ofta med rädsla och uppgivenhet när vi ställs inför svåra problem och omständigheter och frestelsen att ge upp är stor. Men genom Mose svarar Gud med att uppmuntra dem att inte se på problemen eller omständigheterna utan endast fästa sin blick påhonom och hela det Israelitiska folket får bevittna hur Gud vänder en omöjlig situation till ett mirakel. De får bevittna hur Gud gör en väg för dem där det inte såg ut att finnas en väg!

Detta är din och min Gud! Vad du än går igenom just nu så finns det en väg igenom! Fäst inte din blick på problemet utan på problemlösaren. Mose hade endast en enkel stav i sin hand men med Guds hjälp kunde den klyva ett helt hav. Du och jag har så mycket mer, vi har Guds Ord som är levande och verksamt och vi har Jesu namn som är mycket högre än alla andra namn. På samma sätt som Gud manade Mose att lyfta staven, räcka ut handen och klyva havet kan du ta ett av Guds många löften i Bibeln och klyva ditt Röda hav genom att tala ut det ordet över din situation.

Detta är vad jag har praktiserat när jag har mött omöjliga situationer. Jag har tagit Guds Ord och talat ut det över min situation ända tills jag sett hur havet börjat dela på sig och jag, precis som det Israelitiska folket, har gått igenom påtorr mark! Testa du ocksåoch ge inte upp förrän du får se att det finns en väg igenom!

Du är vad du äter

publicerad

Vi är alla medvetna om att det vi äter påverkar vår kropp och vårt mående på ett eller annat sätt. På samma sätt påverkar det vi "äter" - tar in med våra ögon eller våra öron - vårt andliga liv. Låt oss fylla oss med det som bygger upp!

När Anna Skipper dyker upp i Tv-rutan är det många som stänger av eller byter kanal. För er som inte känner till Anna Skipper, kan jag berätta att hon leder ett program som heter ”Du är vad du äter” där hon träffar och hjälper olika människor att förändra sin livsstil främst genom att äta rätt. Hon är rätt tuff och slänger det mesta de har i sina kylskåp och skafferier och byter ut det mot nyttigheter som vi knappt vet namnet på.
Man får tycka vad man vill om både Anna Skipper och hennes program men alla hon hjälper går ner i vikt, men viktigare än så, när de byter ut sin skräpmat mot nyttigare kost, mår de mycket bättre på alla sätt. På samma sätt är jag övertygad om att det är för oss i vårt andliga liv. Precis som det vi äter visar sig på ett eller annat sätt på vår fysiska kropp tror jag att det du ”äter”, det vill säga det du lyssnar på, ser på eller läser, kommer ge resultat – negativt eller positivt – i ditt andliga liv.

För några år sedan när jag satt och pratade med en av mina gamla elever, som då hunnit bli vuxen, berättade hon något för mig som jag har återkommit till många gånger. Hon berättade att hon under en tid började märka att hon fick en hårdare attityd mot andra människor och att felaktiga ord oftare slank ur hennes mun, även om hon egentligen inte ville det. Detta var inte den person hon ville vara eller hur hon ville agera mot andra. Hon tänkte mycket på detta och insåg snart hur hennes dagliga Bibelläsning hade minskat och hennes Tv-tittande i stället hade ökat. Hon insåg snabbt sambandet mellan hennes beteende och det hon ”åt” med sina ögon. Direkt efter den insikten ändrade hon tillbaka sin ”kost” till att varje dag äta av Guds ord, som hon brukat göra, och minskade samtidigt Tv -tittandet och hon förvånades över hur snabbt hennes eget beteende, ord och attityd ändrades till det positiva igen.

Jag tror att vi alla kan känna igen oss i hennes berättelse. Ibland gör och säger vi saker som vi inte varken vill eller menar och det gör oss bedrövade. Ingen av oss vill gå runt med en felaktig attityd eller såra andra människor. Kanske frågar vi oss själva varifrån detta beteende och attityd kommer ifrån. Jag är övertygad om att vår attityd och beteende hänger ihop med vad vi ”äter”.

Bibeln är full av verser som talar om just detta. I Korinterbrevet står det att allt är tillåtet men allt bygger inte upp (1 Kor 10:23) I Galaterbrevet kan vi läsa om att så i Andens eller köttets åker samt om att vandra i Anden eller i köttet och vilka resultat det ger i våra liv (Gal 5:16, 6:8). Jesus talar även om detta när han säger att av frukten känner man trädet (Luk 6:44). När Gud talar till oss genom sitt ord är det endast av kärlek, utan fördömelse, för att Han vet vad som är bäst för oss. Vi har en fri vilja att göra vad vi vill och leva våra liv hur vi vill, men jag är övertygad om att när vi följer vår instruktionsbok, Bibeln, mår vi som bäst!

Det finns väl ingen tid som våren, då tidningarna är så fyllda av recept och metoder att komma i form till sommaren! Jag har inte så stor tro på varken trestegs- eller femstegs metoderna till drömkroppen, men jag tror på att små förändringar i din kost verkligen kan förändra ditt mående, inte minst när det gäller ditt andliga liv tillsammans med Jesus!

Låt oss fatta beslutet tillsammans idag! Låt oss börja ta ett steg i rätt riktning och göra en förändring i vår andliga kost idag! Låt oss vara föredömen för andra och fylla vårt liv med ”nyttiga saker” genom att läsa Guds ord, kristna böcker, lyssna på undervisning, predikningar och lovsång! Jag har bestämt mig, har du?