WOW – Women Of Worth

Stäng varje dörr

publicerad

Du och jag kan leva ett liv i total frihet! Jesus kom kom för att sätta fångar fria, ändå är det så många troende som lever i bundenhet. Många gånger är det vi själva som håller dörren öppen för tjuven att komma in och stjäla vår frihet, frid, glädje och våra drömmar. Men du och jag kan se till att stänga varje dörr, även om det bara är en liten glipa, och få tag i den frihet Jesus kom för att ge oss...

Drömmar är inte ett vanligt sätt Gud talar till mig, men i november förra året gjorde han det. Jag drömde att jag bodde i ett radhus med två dörrar bredvid varandra. Jag hade gått över till min granne för att prata lite och gick sedan tillbaka till min egen dörr. När jag tog i handtaget ser jag att jag glömt nycklarna i låset och dörren var olåst. När jag öppnade såg jag en svartklädd tjuv som grep tag i mina ägodelar och sprang ut genom altandörren. Direkt kommer bibelordet från Joh 10:10 till mig: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda…”. Sen hörde jag Guds röst: ”Stäng varje dörr, så tjuven inte kan komma in och stjäla!” Och med det tilltalet vaknade jag.

Drömmen tillsammans med en påtaglig Gudsfruktan följde mig de kommande veckorna. Jag bad Gud uppenbara för mig om jag hade någon öppen dörr så tjuven, djävulen, hade rätt att komma in och stjäla i mitt liv. Två olika saker kom till mig och lämnade mig inte, och jag förstod att jag behövde göra förändring. Det behöver inte alltid vara stora och uppenbara saker som gör att tjuven kan komma in i våra liv. Ibland räcker det med något litet felaktigt vi tillåter i våra liv, som gör att fienden kan komma in och stjäla vår hälsa, glädje, frid, frimodighet, framtidstro och våra drömmar.

Det finns flera olika dörrar tjuven kan använda för att ta sig in och stjäla och förstöra i våra liv. En av dessa är synd. Vi kan aldrig leka med synd för ”Var och en som gör synd är syndens slav” (Joh 8:34). Det vi tillåter i våra liv blir vi slav inunder. Synd kan vara allt det som inte behagar Gud i både tanke, ord och handling. Det bästa vi kan göra är att göra oss av med den redan i tankestadiet. Stäng dörren till all synd genom att bekänna den inför Herren. ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9). Allt mörker vi tillåter i våra liv blir en ingång för tjuven. Håll därför inget dolt utan släpp in Jesus i alla hjärtats rum, speciellt i de områden där du ofta faller. När den helige Ande överbevisar dig om synd är det inte tid att skämmas och försöka dölja den utan bekänn den för vad den är. Då blir du av med den och dörren för fienden stängs.

En annan dörr är oförlåtelse. Människor har sårat och kommer garanterat att fortsätta att såra dig och mig på olika sätt. Jag tror inte att det finns något sätt att undvika att bli sårad. Men oavsett vad någon annan människa har gjort eller kommer göra mot oss behöver vi förlåta. Att förlåta har ingenting med våra känslor att göra utan det är ett val. Du stänger dörren till oförlåtelse och bitterhet, vilket oförlåtelse ofta leder till, genom att välja att förlåta. Bibeln uppmanar oss på åtskilliga ställen att förlåta. ”Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna” (Luk 6:37). När du har valt att förlåta och de starka sårade känslorna ändå gör sig påminda kan du hålla dörren stängd genom att välsigna den som har sårat dig. Det är förunderligt vad som sker när vi väljer att välsigna människor som har gjort oss illa. Jag kan erkänna att jag, när jag börjar välsigna någon som sårat mig, bara gör det för jag vet att det är rätt inför Gud och för att jag vet att det är enda sättet att bli fri. Men efter ett tag fyller Guds kärlek alltid mig och jag kan med ett ärligt hjärta inför Gud välsigna personen i fråga och mena varje ord jag ber ut i min bön. Låt inte tjuven få komma in och stjäla, slakta och förgöra i ditt liv genom att hålla fast vid oförätter. Stäng den dörren genom att förlåta och välsigna.

Andra områden som håller dörren öppen kan vara fruktan, förkastelse, stolthet eller självömkan. Gud har gett oss en Hjälpare, den helige Ande, och han kan visa oss på dörrar vi håller öppna för fienden, även om det bara är en liten glipa. Joh 16:13 säger att ”när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen”. Be den helige Ande uppenbara för dig om du har någon dörr öppen för fienden. Be sedan Gud om hjälp och styrka att stänga varje dörr. Jag är övertygad om att vi, när vi gör detta, kommer få förnyad glädje och frid och att vi kommer få se våra Gudagivna drömmar uppfyllda.

Hel, upprättad och i full funktion

publicerad

På väg hem från en av våra åtskilliga missionsresor tittar jag till på min högerhand. Det som en gång var gipsat, brutet och ett sår var nu ett knappt märkbart ärr. Då talar Gud till mig: "Hanna, syftet med ditt gips var inte bara att ditt ben skulle bli helat utan att din hand skulle komma i full funktion igen". Samma sak gäller ditt och mitt liv. Gud vill inte bara hela och upprätta oss utan att vi ska få komma ut i full funktion för Honom!

Gud använder ofta det vi möter och upplever i vår vardag för att tala till oss. För ett par år sedan bröt jag ett ben ovanför lillfingret och fick gå med gipsad högerhand i fem veckor. Trots att det var en liten skada, orsakade det en hel del svårigheter för mig i de vardagliga sysslorna. En dag när jag satt på flyget hem från en av våra missionsresor tittade jag till på min då helt läkta hand och kände en enorm tacksamhet att den fungerade precis som den ska. I samma stund hör jag Herren viska i mitt hjärta: ”Hanna, syftet med ditt gips var inte bara att ditt ben skulle bli helat utan att din hand skulle komma i full funktion igen”. Direkt visste jag att detta inte bara var ett tilltal till mig utan ett budskap Herren ville att jag skulle förmedla vidare. Guds vilja är att få se dig och mig totalt helade, upprättade och att vi ska få komma i full funktion för Honom.

Det finns flera berättelser i Bibeln om hur Gud väljer personer som Han rör vid, helar och sätter i funktion. En av dessa läser vi i Lukas 13:10-17: ”En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne:”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: ”Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten.” Då svarade Herren honom:”Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?” Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde”.

Kvinnan hade gått runt med ett felaktigt perspektiv där hon fått titta upp på alla från ett underlägset läge. Arton år är lång tid och hoppet och tron om ett helade var säkerligen näst intill utplånat hos henne. Kvinnan trotsade både sjukdom, tradition och kultur för att komma nära Jesus. När hon gjorde det fick hon ett möte med Jesus och ”rätade på sig” och blev fri från sin boja.

Vi kan också ha blivit ”nerböjda” av olika anledningar. Kanske har negativa ord talats ut över oss sedan barnsben. Kanske har skolgång eller uppväxt varit fylld av misslyckanden. Vissa av oss har i vuxen ålder mött otroligt tuffa omständigheter. Det kan vara en utbrändhet som dragit undan mattan för oss eller dålig självbild och fruktan som tagit över och styr nu mer eller mindre våra liv. Oavsett vad vi har mött och även om vi känner att vi är oförmögna att resa upp oss själva är ingenting omöjligt tillsammans med Gud (Luk 1:37).

Jesus helade kvinnan men Han gjorde mer än så. Han upprättar henne när Han kallar henne en ”Abrahams dotter”. Människorna såg bara en krokryggig kvinna som störde deras heliga ordning men Jesus såg henne för den hon verkligen var. Gud ser också dig och mig precis som dem vi verkligen är. Vi är Guds barn, döttrar till en kung. Han ser vårt hjärta, vår hunger, inställning och attityd. Han ser också vår framtid, vår funktionalitet och det syfte Han har skapat oss att fylla och fullborda. Vilken upprättelse det sker i vår själ och vårt sinne när vi inser att Jesus ser oss och än mer när vi börjar se det Han ser.

Guds tanke med våra liv är aldrig att stanna vid att bara hela och upprätta oss. Hans högre tankar är att vi ska få komma ut i vår kallelse och få bli till välsignelse. Vad hade det hjälpt att gå med gipsad hand i fem veckor om syftet bara var att benet skulle bli helt. Nej, Gud ville så mycket mer. Idag sitter jag här och skriver med just denna hand. Gud har underbara planer för oss. Det Han har påbörjat kommer Han också att fullborda (Fil 1:6). Han vill sannerligen hela, upprätta och sätta oss i full funktion.

Hur du får tag på ”Vem du är i, och vad som tillhör dig genom, Kristus”

publicerad

Precis som en bank fylld av skatter är Guds ord fullt av underbara löften om vem vi är i, och vad som tillhör oss genom, Kristus! Genom Jesus är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser som bara ligger där och väntar på att få fylla våra liv. Låt oss inte vänta längre utan låt oss ta reda på hur vi får tag i dessa dyrbara och förvandlande sanningar...

Många gånger tror vi stora ting om Gud. Vi vet att Han har all makt och kan göra mäktiga mirakler. Däremot fattas ofta en uppenbarelse om vem vi är i och genom Kristus. När vi tar emot Jesus innebär det inte bara en biljett till himlen en dag, även att var vi kommer spendera vår evighet är av största vikt. När vi tar emot Jesus är det dörren in ett helt nytt liv. 2 Kor 5:17 säger: ”Alltså, om någon är i Kristus är hon en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”. Att bli född på nytt innebär att vi blir helt nya skapelser mot vad vi var innan vi blev frälsta. Jesus inte bara välsignar oss med frälsningen utan med ”all den himmelska världens andliga välsignelse” (Ef 1:3). Det Jesus gjorde genom sitt verk på korset var att Han öppnade upp en väg tillbaka till den ursprungliga planen Gud hade med människan när Han skapade oss. I 1 Mos 1:26 säger Gud: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden”. När vi tar emot Jesus får vi tillträde till Guds ursprungliga gemenskap med Honom, Hans kärlek, försörjning, vägledning, hälsa, auktoritet och gudomliga syfte med våra liv.

När vi ser oss omkring, både i vårt eget och andras liv, ser vi många gånger en helt annan verklighet. Många kristna är bundna, sjuka och brottas på flera olika områden i sina liv. Trots att det är vad vi ser, och kanske även vår egen erfarenhet, finns det ett annat liv för oss alla. Guds ord talar om en underbar frihet som Han mest av alla längtar efter att vi ska få tag i. Guds ord är fullt av löften om denna frihet och om vem vi är i, och vad som tillhör oss genom, Kristus. Gal 5:1 säger: ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket”. Du och jag behöver ”stå fasta” på Guds ord och vad Guds originaltanke är för våra liv. Hur vi kan göra det och verkligen få tag på dessa underbara löften som gäller oss vill jag dela med mig i den här undervisningen.

Det första jag vill ta upp är att vi behöver fylla oss med Guds ord. Du och jag behöver ha kunskap om vad Guds ord säger. Om du har miljoner på banken, men inte vet om det, har du ingen nytta av pengarna. Samma sak är det med det som tillhör oss genom Kristus och det är bra mycket mer och betydligt bättre än miljoner på banken. Hosea 4:6 säger de viktiga orden som är lika aktuella idag: ”Mitt folk går under i brist på kunskap…”. Du och jag behöver ha kunskap, och när det kommer till Guds ord är det uppenbarad kunskap, om vad Guds ord säger om oss. Paulus bön från Ef 1:17-19 är något jag ofta ber ut över mig själv, och du kan göra samma sak: ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam”. Låt oss fylla oss med Guds underbara ord och löften som gäller oss idag så vi kan få kunskap om det Gud redan satt in på ”vår bank”.

Det andra jag vill säga om hur vi får tag på Guds sanningar är att tänka/meditera på Guds ord. Jag gillar att använda uttrycket idissla Guds ord. Vi behöver tugga det i våra sinnen och tankar om och om igen. Reinhard Bonnke, den kände tyske evangelisten, berättar att när han flyttade till Afrika som missionär var Gud tvungen att omprogrammera hans tyska sinne till en Guds rikes mentalitet. Detta tror jag är sant för oss alla. Många gånger är vårt sinne så programmerat av vår kultur, uppväxt, omgivning och våra erfarenheter att vi inte ens kan ta in vad Guds ord säger och acceptera det som Sanning. Vår ande blir pånyttfödd i samma ögonblick vi åkallar Jesu namn men vårt sinne behöver ständigt förnyas. Våra handlingar följer alltid våra tankar och därför är vad vi fyller våra tankar med avgörande för inriktningen för våra liv. Vi behöver få våra tankar i linje med Guds tankar. Ord 23:7 (NKJV fritt översatt) säger: ”Som han/hon tänker i sitt hjärta, sån är han/hon”.

Det tredje vi behöver göra är att tala ut Guds ord över våra liv. Det är kraft i det talade ordet. Vi kan se denna kraft så påtagligt redan från skapelsen: ”Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus” (1 Mos 1:2-3). Det står att allt var öde och tomt trots att Guds Ande var närvarande. Det var som om Guds Ande väntade på något. Så fort Gud talade tog Guds Ande ordet och skapade ljus. Anden och Ordet arbetar alltid tillsammans. Därför, när vi vill ha en förändring i våra liv, behöver vi lära oss att tala Guds ord. Vi behöver ta alla löften om vem vi är i Kristus och tala ut dem över våra liv. Rom 10:17 säger: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”. När vi talar ut Guds ord skapar det tro, tro på vem du är i Honom.

Det fjärde och sista, som jag vill nämna, är att vi behöver göra anspråk på Guds ord. När vi har kunskap om vad som tillhör oss kommer det inte tillfalla oss automatisk. Vi behöver göra anspråk på det och kräva vår rätt. I Luk 18 berättar Jesus en liknelse om en änka som vägrade ge upp. Liknelsen är främst om uthållig bön men som allt i Bibeln kan det tala till oss på många olika sätt. I vers 3 står det: ”I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart”. Änkan kommer inför domaren och kräver sin rätt. Du och jag behöver ha samma attityd. När vi vet vad som är vår rätt, vad som tillhör oss, ska vi inte ge upp utan fortsätta tills det blir en verklighet i våra liv. Gal 4:4-5 säger: ”Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners (och döttrars) rätt”. När Jesus dog för oss och vi väljer att tro och ta emot ingår vi ett blodsförbund med Honom. Ett blodsförbund innebär att allt det Jesus är och har, nu är vårt och tvärtom. Vilket uppbyte för oss. Vi byter bort vår syndiga natur mot Kristi syndfria, bundenhet mot frihet, sjukdom mot läkedom, förvirring mot vägledning och mycket, mycket mer. Låt oss inte nöja oss förrän vi fullt ur har fått vår rätt och fått det som tillhör oss.

Guds ord gör hela skillnaden. Genom Guds ord får du tag i vem du är i, och vad som tillhör dig genom, Kristus. Guds ord skapar. Guds ord förvandlar. Guds ord bryter ner felaktiga tankebyggnader. Guds ord gör oss fria! Låt oss fylla oss med Guds ord, tänka på det, tala ut det över våra liv och göra anspråk på vad som är vår rätt i enlighet med Guds ord!

Det finns inga krokodiler under sängen

publicerad

Du och jag behöver inte tillåta felaktiga tankar av fruktan få snurra fritt i vårt sinne. Fruktan, och känslorna som kommer som följd därav, är inte sanna. De är som grannpojkens krokodiler, endast påhittade och uppförstorade i våra sinnen, som försvinner när vi tänder lampan, Guds ord...

Vi har världens finaste grannar. En av många saker de hjälper oss med är att ta hand om vår lilla katt, Måns, när vi ständigt är ute och reser. En gång när jag skulle gå över och lämna vår nyckel till dem kommer deras son, då fyra år gammal, till dörren och säger med uppspärrade ögon och med största allvar: ”Akta dig för krokodilerna”, och pekar bakom mig. Utan att tänka på vad han sa utan snarare som en reaktion på hans allvarliga ton tittar jag till bakom mig. Med ett stort leende blinkar mamman i huset till med ena ögat mot mig och säger: ”ja, det är mycket krokodiler just nu. I garderoben, hallen och under sängen när han ska sova”. Varje kväll, berättar hon, genomgår de en procedur av att tända lampan för att visa att det visst inte finns några krokodiler under sängen.

Det är inte alltid lätt att förklara för en fyraåring att det inte finns några krokodiler under sängen. I hans sinne och fantasi är de lika verkliga som du och jag. Hans fruktan för dem gör dessutom att de växer och förökas. På samma sätt är det i ditt och mitt liv. Om vi tillåter fruktan i våra liv kommer den att växa och förökas. Kanske existerar det vi fruktar t.ex. spindlar, mörker, att flyga eller bli allvarligt sjuk, men det vi fruktar ska hända när vi möter en spindel eller när vi flyger är oftast förstorat eller inte sannolikt att det faktiskt kommer att ske.

Många gånger låter vi fruktan styra våra liv och stoppa oss, inte minst från att våga följa våra gudagivna drömmar. Jag är övertygad om att ett av fiendens främsta vapen mot oss är att skrämma oss och skapa fruktan. Han är fullt upptagen med och njuter av att viska lögner i våra öron om hur farligt allt är, så vi helt enkelt inte vågar göra någonting alls. Han gör allt han kan för att bygga upp felaktiga tankebyggnader av fruktan som gör att vi lägger ner vår kallelse redan innan vi börjat. Men du och jag har vapen som är starkare än fiendens. 2 Korinterbrevet 10:4-5 lär oss att vi kan bestämma över våra tankar: ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”. Du och jag behöver inte tillåta felaktiga tankar av fruktan få snurra fritt i vårt sinne. Fruktan, och känslorna som kommer som följd därav, är inte sanna. De är som grannens krokodiler, endast påhittade och uppförstorade i våra sinnen.

Under min tid av utbrändhet kom fruktan in i mitt liv på flera områden. Jag kunde få panikångest av att bara åka och handla. Jag minns tydligt hur känslorna rusade på insidan och min andning blev ansträngd när jag stod i kön. Jag som flugit åtskilliga gånger fick plötsligt rädsla för att bara gå på ett flyg. Jag gick ofta runt med en ständig rädsla att svimma, börja svamla eller tappa kontrollen på något annat sätt, då min kropp var helt i obalans. Men tack Jesus, Han har en väg igenom allt och är sannerligen expert på att vända allt i våra liv så att det samverkar till det bästa (Rom 8:28), både för oss själva och för andra. Den här tuffa, oväntade och rent av otäcka perioden i mitt liv gjorde att jag, tillsammans med den helige Ande vår underbara hjälpare, började jobba med mina tankar och känslor. Jag fick uppenbarelse över att det jag tänker och känner inte alltid är sanningen och definitivt inte mer sant än Guds eget ord. Jag insåg gång efter gång att det jag fruktade skulle hända, aldrig hände. Det var endast en lögn från djävulen. Det var endast en inbillad krokodil som försvann när jag slog på lampan, Guds ord. Dessutom har denna minst sagt oönskade upplevelse samverkat till det bästa för många andra kvinnor som jag har fått hjälpa genom min egen upplevelse och uppenbarelse från Guds ord.

Du kan också leva ett liv i frihet från fruktan. Bestäm dig att göra dig av med felaktiga tankebyggnader av fruktan. Avsäg dig fiendens lögner och bekänn vad Gud har att säga om just ditt område. Han är med dig, för dig och i dig! Han inte bara älskar dig utan är kärleken och som 1 Johannes brev 4:8 säger: ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan…”. Sök dig närmre Jesus och låt Han få fylla dig. Han älskar dig och längtar efter att få sätta dig fri.

Den nionde kilometern

publicerad

Du har ett underbart lopp att löpa för Herren. Ibland sker saker som vi inte förstår och vi blir frestade att ge upp. Oavsett vem du är och vad du går igenom vill jag och hela himmelen säga: "Kom igen, du kan, du orkar, bara lite till!" Du kommer löpa över mållinjen!

Dagen var inne. Dagen då jag skulle springa Tjejmilen i Stockholm. Tre år tidigare hade jag anmält mig och tränat hårt, men bara någon månad innan loppet mötte jag den berömda väggen. Detta gjorde att jag fick avboka allt jag bara kunde i kalendern, inklusive Tjejmilen. Nu var det dags för revansch. Efter lite uppvärmning gick äntligen startskottet. Det var en ljuvlig känsla att känna hur benen bar, kilometer efter kilometer. Jag hade precis passerat skylten ”9 km” då min energi och kraft plötsligt tar slut. Jag försökte motivera mig själv att det bara var upploppet kvar, men jag kände mig bara svag, kraftlös och omotiverad. Till min stora besvikelse var jag tvungen att sakta ner så mycket att det var precis att mina steg skulle räknas som löpning. Då händer något fantastiskt, en för mig helt främmande tjej klappar mig försiktigt på axeln när hon springer förbi och ropar orden: ”Kom igen, du kan, du orkar, bara lite till!”. De få uppmuntrande orden gav inte bara mina ben utan hela min kropp ny energi och jag kunde spurta den sista kilometern och in över mållinjen.

Tänk att några få ord av uppmuntran från en främmande tjej bokstavligen gav mig ny kraft och energi att löpa hela vägen över mållinjen. Ordspråksboken 15:23 säger: ”…hur gott är inte ett ord i rätt tid”. För ett antal år sedan såg jag ett program där Joyce Meyer intervjuade John Maxwell. När Joyce frågade John, som är en mycket duktig författare och talare gällande ledarskap och livscoachning, om det var något speciellt han upplevt från Herren det senaste svarade han något som verkligen fastnade hos mig. Han berättade hur Gud talat de enkla orden: ”I want you to add value to somebody every day” (Jag vill att du ska öka någons värde varje dag). Gud ville att denna, både populära och framgångsrika, Gudsman skulle vara med och ”öka någons värde”, med andra ord uppmuntra, någon varje dag.

Gud vet att vårt lopp här på jorden inte alltid är enkelt, men Han vet också vad ord av uppmuntran kan göra. John fortsatte med att berätta att detta enkla tilltal från Herren hade förvandlat hans, och många andras, liv då han valde att gensvara och började i all enkelhet uppmuntra människor han mötte. Han var själv förvånad över att så lite, bara några få ord, kunde betyda så mycket. Låt oss följa Johns exempel och vara uppmuntrare vart vi än går och vem vi än möter. Kanske har du någon runt dig som just nu är på nionde kilometern redo att kasta in handduken. Dina uppmuntrande ord kan avgöra om den personen ger upp eller tar sig hela vägen över mållinjen.

Till sist vill jag säga till dig som själv befinner dig på nionde kilometern. Kanske har du kämpat länge i en tuff situation och brottats med att ge upp. Kanske har du tjänat Gud trofast men styrkan har försvunnit nu när du bara har upploppet kvar. Kanske har du trott Gud om ett helande och varit framme för förbön åtskilliga gånger utan resultat. Oavsett vem du är och vad du går igenom vill jag ge dig den där välbehövda klappen på axeln och hela himmelen vill stämma in i dessa små men uppmuntrande ord: ”Kom igen, du kan, du orkar, bara lite till!”

Guds högre tankar & vägar

publicerad

Guds vilja, tankar och vägar för oss och våra liv är mycket högre än vad vi kan föreställa oss. Att upptäcka och inse detta, för att sen ta det till oss och handla på det, är det bästa vi någonsin kan göra!

Upptäckten av, och beslutet att säga ja till, Guds kallelse är det bästa jag har gjort. Gud har höga vägar, en gudomlig plan och kallelse, för oss var och en. Jesaja 55:8-9 säger: ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar”. Jag är övertygad om att de flesta av oss längtar efter att få vandra på dessa högre vägar. Hur får vi då tag på dessa högre vägar och hur kommer vi ut i det som Gud har kallat oss att göra?

Redan när Gud kallade mig började Han lära mig vikten av att tänka och tala i enlighet med Hans högre tankar och hur det hänger ihop med att vandra på Hans högre vägar. Våra tankar och ord, antingen hjälper eller hindrar oss. Det är omöjligt att tänka och tala negativt och samtidigt få positiva resultat. Gud har inte tänkt för dig och mig att leva begränsade av felaktiga tankar om Honom eller om oss själva. Gud vill inte heller att vi ska använda vår mun till att tala negativt och bekänna allt vi ser, hör eller upplever för stunden. Gud har högre tankar och vägar än så för oss, våra liv och vår framtid. Vi kan därför börja tänka i enlighet med Honom för att fullt ut få se och vara med om att förverkliga dessa högre tankar och vägar. Guds ord är fyllt med underbara löften om vad vi kan åstadkomma tillsammans med Gud. Vi kan därför samarbeta med Gud genom att fylla oss, tro på och tala i enlighet med dessa löften och för att få del av dem och nå vår fulla potential.

Det du precis läst är min nya boks introduktion. Boken heter ”Guds högre tankar & vägar” och är skriven främst till kvinnor men kan med fördel läsas även av män. Jag har valt att dela upp boken i tre delar: Guds tankar, Guds ord och Guds vägar. I slutet av varje kapitel finns något jag kallar ”Reflektion”. Där har jag skrivit ner några frågor eller påståenden att reflektera över antingen själv eller i bönegruppen. I slutet av boken finns även bibelord som du kan läsa, memorera och tala ut över dig själv och din situation.

Min bön är att den här boken ska få inspirera, uppmuntra och utmana dig att medvetet börja tänka Guds högre tankar, tala i enlighet med Hans ord och därmed få vandra på Guds högre vägar och fullborda den kallelse du fått av Gud. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i din läsning och på din väg ut i tjänst för Gud.

Vägen ut i frihet

publicerad

Med hjälp av det starka vapen Gud givit oss, hans eget ord som är levande och verksamt, kan vi bryta ner vad som helst och vinna seger över all fruktan. Du och jag behöver komma till insikten att den fruktan som vi upplever bara är en känsla och är inte mer sann än Guds ord. Oavsett om du har brottats med och försökt bli fri från din fruktan länge, ge inte upp! Tillsammans med Gud är ingenting omöjligt. Gud vill inget hellre än att du ska bli fri så du kan gå framåt på hans högre vägar.

Under hela vintern tycker jag att mina fönster ser helt okej ut. När jag blickar ut genom dem har jag inte kunskapen om att min sikt faktiskt är grumlig. Det är först när första vårsolen tittar fram och lyser på mina fönster som jag plötsligt ser all den smuts som skymt min sikt under hela vintern. På samma sätt kan det vara i våra liv. Du vill gå framåt men förstår inte vad det är som grumlar din sikt och håller dig tillbaka. Det är först när Guds ord får lysa över ditt liv som ”smutsen” uppenbaras för dig. Så länge vi lever i okunskap av Guds ord kan vi aldrig veta vad som håller oss tillbaka eller vad som leder oss på fel väg. Ordspråksboken 29:18 säger: ”Utan uppenbarelse går folket vilse…”. När du tillåter Guds ord lysa över ditt liv, det vill säga när du läser och lyssnar till Guds ord, kommer det avslöja din fruktan och roten till din fruktan. ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar” (Hebr 4:12). Första steget ut i frihet från fruktan är att med hjälp av Guds ord förstå att man har fruktan i sitt liv.

När smutsen på mina fönster väl uppenbarats för mig har jag två val. Antingen låter jag smutsen vara och min sikt förblir grumlig eller tar jag fram trasan och börjar pusta bort smutsen. Det är när Guds ord avslöjat din fruktan som jobbet börjar. Men du behöver göra jobbet ensam. Lukasevangeliet 1:37 säger: ”Tillsammans med Gud är ingenting omöjligt”. Nyckeln är ”tillsammans”. Gud vill inget hellre än att du ska bli fri så du kan gå framåt på hans högre vägar men du behöver arbeta tillsammans med honom. Tankebyggnader av fruktan har ofta byggts upp under en längre tid och det kan därför ta lite tid att bryta ner dem. Med hjälp av det starka vapen Gud givit oss, hans eget ord, kan vi bryta ner vad som helst och vinna seger över all fruktan. ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor 10:4-5). Om du vill bli fri från felaktiga tankebyggnader av fruktan finns det en lösning: Guds ord! Vägen ut i frihet från fruktan är med hjälp av Guds ord. Johannesevangeliet 8:32, som vi har hört och läst så många gånger, säger: ”…och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria”. När du och jag förstår, inser och tar till oss sanningen sätter den oss fri från all fruktan. Du och jag behöver komma till insikten att den fruktan som vi upplever bara är en känsla och är inte mer sann än Guds ord.

Ett av mina favoritställen i Bibeln är när Gud säger: ”Mina tankar är inte era tankar,och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar” (Jes 55:8-9). Gud har så mycket högre tankar för dig än att vara bunden i fruktan. Han vill att du ska vara fri, fri att löpa ditt lopp för honom fullt ut. Oavsett om du har brottats med och försökt bli fri från din fruktan länge så ge inte upp. Jag älskar vad Joyce Meyer alltid säger: ”I may not be where I need to be, but thank God I’m not where I used to be” (Jag kanske inte är var jag borde vara, men tack Gud, jag är inte heller där jag brukade vara). Även om du ännu inte är fullt fri så är du på väg. Även om du inte nått ditt mål har du kommit en bra bit på vägen. Du är på väg ut i fullkomlig frihet från all fruktan. Du är på väg ut i Guds högre tankar och vägar.

Finn och förlös din Gudagivna potential

publicerad

Potential är en inneboende förmåga som utvecklas eller inte utvecklas. Du och jag har alla Gudagiven potential, men vi behöver samarbeta med Gud för att den ska utvecklas. Vi behöver fylla oss med Guds tankar, investera tid och pengar samt lära känna och bjuda in den helige Ande i våra liv.

Potential är en inneboende förmåga som utvecklas eller inte utvecklas. Du och jag har alla Gudagiven potential, men vi behöver samarbeta med Gud för att den ska utvecklas. Hur gör vi då för att både finna och utveckla denna Gudagivna potential? Gudagiven potential är ett stort ämne där man kan beröra och belysa mpnga aspekter, men jag har valt att beröra tre olika områden genom vilka vi kan utveckla vår inneboende potential.

Guds tankar

Det första området jag vill belysa är att om vi ska finna och kunna förlösa vår Gudagivna potential behöver vi först få tag på Guds tankar. Om vi tänker litet kommer vi också att göra litet, men om vi får tag på Guds högre tankar för våra liv försvinner alla begränsningar för hur mycket vi kan göra. Jesaja 55:8-9 säger: ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.”

Bibeln talar om trettio-, sextio- eller hundrafaldig frukt. Jag är övertygad om att vi alla kan bära hundrafaldig frukt. Men allt vi gör och kommer göra börjar alltid med hur vi tänker. Vad drömmer du om? Hur stor är Gud i och genom ditt liv? Jag brukar ofta säga: ”Barn har stora drömmar, ungdomar realistiska drömmar och vuxna har en vardag”. Detta är tragiskt men tyvärr allt för ofta sant. När man talar med barn har de stora drömmar vad de vill bli och göra. De har höga tankar om sig själva. När de sedan växer upp till tonåringar har deras erfarenheter och förstånd ofta begränsat dem till vad de kan och inte kan göra, men de drömmer fortfarande om vad de åstadkomma med sitt liv. När man sedan talar med vuxna har de flesta drömmarna försvunnit och man har bara fallit in i en grå vardag där allt handlar om att få dagen och veckan att gå runt. Detta är inte Guds tanke med våra liv. Han har underbara och högre tankar och vägar för oss som vi behöver, oavsett vad som sker längs med vägen, hålla fast vid, meditera på och tala ut över våra liv.

Romarbrevet 8:37 säger att du är ”mer än en övervinnare…” och Filipperbrevet 4:14 att ”du förmår allt genom Jesus som ger dig styrka…”. Jantelagen säger: sätt dig ner och passa in, var som alla andra. Många människor säger att det är omöjligt. Men Gud säger i Luk 1:37 att ”tillsammans med Gud är ingenting omöjligt”. Vi behöver lyssna till och fylla vårt sinne med det Gud säger, inte det varken jantelagen eller andra människor säger.

Guds investering

Det andra jag vill nämna, för att utveckla din potential, är att investera i din kallelse. Gud har lagt ner en bit av sig själv, sin potential, som frön i dig. Men du behöver förvalta, vattna och ta hand om dem om de ska växa till. Välj att investera i och satsa på din kallelse. Frön växer inte till av sig själv. De behöver vatten, solljus och näring. Tro mig, jag har allt annat än gröna fingrar så det mesta som försöker växa till i mina blomkrukor där hemma, gör det inte. De dör. De frön Herren har lagt ner i oss behöver din uppmärksamhet annars växer de inte till utan kanske till och med dör. Att investera i din kallelse innebär att investera din tid, dina pengar och vad du är villig att offra.

Först och främst behöver du investera din tid. Spendera tid med Jesus. Det finns inga genvägar. Du och jag behöver umgås med honom som är källan till vår potential. Utan honom kan vi inte bära frukt. I Johannes 15:4 står det: ”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig”. Spelar ingen roll hur ”duktiga” vi blivit i vår kallelse, gåvor och potential, utan att förbli i Jesus kan vi inte bära frukt.

Investera också din tid i att fylla dig med rätt undervisning så du växer till i dina gåvor. Om du har en kallelse till lovsång, läs böcker av andra lovsångsledare, gå på konferenser om lovsång eller kanske en Bibelskola med inrikting lovsång.

Investera din tid i att umgås med rätt människor. Att vi blir som dem vi umgås med är något som alla människor känner till, frälst som ofrälst. En klok kvinna sa till mig att umgås med dem som är närande och inte tärande. Umgås ofta med människor som har samma brand för Jesus och umgås med människor som har samma kallelse så ni kan nära, inspirera och uppmuntra varandra.

Att investera i sin kallelse har också att göra med dina pengar. Var med och så in rikligt i Guds rike och verk. Det du gör med dina pengar, som du många gånger slitit ihop under din vardag, visar vart ditt hjärta och fokus är. Ge ditt tionde men stanna inte där, offra rikligt in i Guds rike.

Investera också dina pengar i din kallelse genom att köpa undervisning, gå på Bibelskola och köp eventuell utrustning du behöver etc. Vad än gynnar att din potential växer till i dig, investera dina pengar där. Luk 6:38 lovar oss att när vi gör det får vi så mycket mer tillbaka: ”Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Att investera i sin kallese kan också innebära det du är villig att lägga ner, välja bort eller offra för att din Gudagivna potential ska växa till och få mer utrymme i ditt liv. Vid ett flertal gånger har Herren talat till mig om saker jag ska lämna, offra eller förändra för att ta nästa steg i min kallelse.

Från det att Gud kallade mig som tjugoåring arbetade jag samtidigt som lärare, ett yrke som jag älskade. Jag visste att Gud kallat mig till missionär och predikant, men medan vi sakta men säkert byggde upp vårt missionsarbete behövde både Marcus och jag jobba vid sidan om för att få ihop det ekonomiskt. 2011, efter ett tydligt tilltal från Herren, lämnade Marcus sitt andra jobb för att kunna predika på heltid, vilken var en glädjens dag för honom som inte velat annat sedan kallelsen kom flera år tidigare. För mig var det annorlunda, jag älskade mitt jobb som lärare så mycket och trots att jag älskade att resa och predika, var jag också väldigt fäst vid mitt jobb och mina elever.

Precis i starten av läsåret 2012 började jag få stressrelaterade symptom i min kropp och hjärtklappning och sömnproblem blev min dagliga kamp. En av alla dessa nätter jag låg och snurrade i min säng talade plötsligt Herren till mig. Den enda han sa var en fråga: ”Hanna, vad är ditt livs dröm?”. Frågan gjorde att en Gudsfruktan kom över mig där jag låg och jag såg hur mitt lärarjobb hade tagit över både min tid och fokus den sista tiden och var inte alls det tältmakeri vid sidan av min kallelse som jag hade tänkt från början. Efter att ha dröjt ett tag med mitt svar viskande jag (Marcus låg ju och sov bredvid mig) med tårar rinnande nerför mina kinder: ”Herre, mitt livs dröm är att predika hand i hand med Marcus ut till jordens yttersta gräns”. Mina egna ord till Herren blev det som några månader senare fick mig att säga upp mig och precis som Marcus kliva ut i heltidstjänst för Gud. För mig var det ett offer, något jag behövde välja bort i mitt liv, för att min potential och kallelse skulle få ta av till nästa nivå. Detta är förstås inget jag har ångrat en sekund, då det Gud har planerat för oss var och en alltid är så mycket bättre än allt vi försöker hålla fast vid själva.

Jag tror att leva ut sin potential och kallelse fullt ut alltid innebär ett offer och ett pris att betala. Jesus säger till oss i Matteus 16:24: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.”

Guds Ande

Det sista, men inte det minsta som man brukar säga, jag vill ta upp som vi alla behöver för att maximera vår potential är Guds Ande. Inget vi gör för Gud sker i mänsklig kraft eller styrka. Vi känner säkert alla till orden från Sakarja 4:6: ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande,
säger HERREN Sebaot”.

Den helige Ande och Andedopet är för alla troende. Herren vill ge oss av sin kraft att utföra det han kallar oss till att göra. Apostlagärningarna 1:4,8 säger:”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig….Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”.

Den helige Ande är ett löfte från Gud till oss alla. Han är en gåva till oss alla för att vara vår hjälpare, lärare och tröstare.
Jag uppmuntrar dig att öppna ditt hjärta för den helige Ande, för Andedopet, tungotalet, Andens nådegåvor och bjud in den helige Ande att vara en del i din vardag. Oavsett vad dina gåvor och din kallelse är vill den helige Ande vara en del av ditt liv. För att förlösa vår Gudagivna potential behöver vi den helige Ande!

Frihet från fruktan

publicerad

Det finns ett underbart liv i frihet från all fruktan. Ett liv där ingenting kan stoppa dig från att bli allt det Gud har tänkt du ska bli och göra allt det han har tänkt att du ska få vara med och göra. Endast du själv kan bestämma dig för att göra dig av med all fruktan genom att låta sanningen om vem Gud är, vem du är i honom samt vad som tillhör dig som troende få fylla dig. Om vi vill bli fria från fruktan måste vi först förstå att motsatsen till fruktan är tro. Inte en tro på dig själv eller din egen förmåga utan en tro på Gud. Genom att höra, läsa och tala ut Guds sanningar över våra liv kan vi ersätta fruktan med tro.

”Jag hade precis satt mig i kyrkbänken och förmiddagsgudstjänsten skulle börja om bara några minuter då Gud plötsligt visar mig en syn. I synen såg jag hur människor tågade på rad in i kyrkan med små lite ryckiga steg och satte sig i kyrkbänkarna. Innan jag hann fundera över varför de gick så konstigt var det som om Gud zoomade in på deras fötter och jag såg att alla hade tunga bojor runt anklarna. I synen snabbspolades själva Gudstjänsten förbi och jag såg hur människorna reste sig upp och tågade ur kyrksalen på samma sätt med bojorna fortfarande runt sina anklar. Sedan hör jag Guds röst säga: ”Mitt folk kommer in i mitt hus bundna av alla slags bojor men de lämnar också på samma sätt för de får inte höra sanningen”. Sedan hör jag ett rop ifrån himlen som än idag får mina ögon att tåras och som skär in i mitt allra innersta: ”Vem vill förkunna min sanning?”

Jag är ingen som brukar få syner av Gud, det kanske har hänt mig tre, fyra gånger i hela mitt liv, men de syner Gud visat mig har påverkat mitt liv betydligt. Denna syn om hur Guds eget folk är bundna av bojor av alla dess slag fick mig direkt att gensvara att om ingen annan vill så kommer jag förkunna en okompromissad sanning som sätter människor fria! Bibeln säger i Johannesevangeliet 8:32: ”… ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Denna överlåtelse och övertygelse, att predika sanningen som sätter människor fria, hänger starkt ihop med min längtan att tala till, undervisa och predika för kvinnor. Jag har redan berört, i de två första numren av Världsmissionen, den stora boja av felaktig självbild som håller många av oss kvinnor bundna och nu i de två sista numren vill jag fokusera på en annan boja som binder många kvinnor, nämligen fruktan. Det behöver inte handla om att det har gått så långt för dig att du har ångest eller fobier utan fruktan kan också innebära oro och bekymmer för olika saker i din vardag. Oavsett vad din fruktan heter, hur den ter sig eller hur stark den är kan du bli helt satt fri!

När Jairus dotter hade dött och allt mänskligt hopp var ute säger Jesus till honom i Johannes 8:50: ”Var inte rädd, tro endast…”. Om vi vill bli fria från fruktan måste vi först förstå att motsatsen till fruktan är tro. Inte en tro på dig själv eller din egen förmåga utan en tro på Gud. Genom att höra, läsa och tala ut Guds sanningar över våra liv kan vi ersätta fruktan med tro. Bibeln säger: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (Rom 10:17). Jag är övertygad om att vi alla kan utveckla en tro och förtröstan på Gud som går långt över all fruktan. Om vi verkligen förstår vem Gud är och hur mycket han älskar oss skulle vår fruktan lämna oss. 1 Johannes brev 4:18 säger: ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan”. Gud har kontrollen över allt som sker och någonsin kommer att ske och uppmanar oss i Ordspråksboken 3:5 att: ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”. Vårt förstånd tar intryck och bygger på vad vi ser, hör och upplever med våra fem sinnen medan en förtröstan på Herren bygger på Guds ord.

Du kan leva ett helt liv med en boja av fruktan. Den hindrar inte din frälsning eller Guds kärlek till dig men den kommer att hindra dig om du vill gå fullt ut med Herren, tjäna honom och hjälpa andra människor. Endast du själv kan bestämma dig för att göra dig av med all fruktan genom att låta sanningen om vem Gud är, vem du är i honom samt vad som tillhör dig som troende få fylla dig. Det finns ett underbart liv i frihet från all fruktan. Ett liv där ingenting kan stoppa dig från att bli allt det Gud har tänkt du ska bli och göra allt det han har tänkte att du ska få vara med och göra. Ett liv i frihet från fruktan börjar när du bestämmer dig för att sluta förlita dig till ditt eget förstånd och istället börjar förtrösta på Herren av hela ditt hjärta.

Finn ditt Gudagivna syfte

publicerad

Livet måste handla om mer än att födas, växa upp, utbilda sig, jobba, skaffa familj för att sedan bara dö. Sanningen är att det finns ett mycket högre syfte med ditt liv. Gud har skapat dig unik med unika gåvor för att fullborda ett unikt syfte. Att finna sitt Gudagivna syfte handlar inte om att komma på något eget eller prestera i egen kraft utan att finna och kliva in i det som Gud redan har lagt i dig och skapat dig till. Ditt Gudagivna syfte är som handen i handsken, det passar perfekt.

Världen över frågar människor sig frågorna: ”Varför är jag här?” och ”Vad är meningen, syftet med mitt liv?”. När man slår upp betydelsen av det engelska ordet ”Purpose” (syfte) står det ”Anledning till varför något existerar”. Alla människor inser förr eller senare att det måste finnas ett högre syfte med livet än att bara födas, växa upp, utbilda sig, jobba på ett jobb, skaffa hus och familj för att sedan bara dö. Svaret är förstås att det finns det men endast Gud och Guds Ord kan ge svaret på vad ditt Gudagivna syfte är här på jorden.

Innan jag går in mer på ditt specifika syfte vill jag dela om två allmänna syften alla, som tror på och följer Jesus, har. Det första är att tjäna, det vill säga betjäna och hjälpa andra människor. Om du garanterat vill ha ett olyckligt liv ska du leva för dig själv. Bibeln talar väldigt mycket om tjänande eftersom vi alla är skapade till det. Att tjäna andra är ett av våra generella syften och ger oss både glädje och en inre tillfredställelse. I Matteus 20:26-28 står det: ”…Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” När vi tillhör Guds rike är det mycket som förändras. Till exempel att vara störst och främst handlar om att tjäna mest. Jesus är vårt ultimata exempel på detta.

Vi har alla fått unika gåvor och talanger av Gud. Dessa gåvor är inte till för oss själva utan för andra. Det bästa sättet att tjäna andra, tror jag är, att finna sina Gudagivna gåvor och välsigna människor runt oss genom dem. 1 Petrus 4:10 säger: ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.”

Det andra generella syftet är att vi är alla kallade att sprida evangelium. Du och jag kan inte bestämma hur många som väljer att ta emot evangelium och bli frästa, men vi kan bestämma oss för att dela evangelium och försöka vinna så många som möjligt. I 2 Korintierbrevet 5:11 står det: ”Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor…”. Jag tycker detta Bibelordet är så härligt. Försöka vinna människor är något vi alla kan göra sedan får vi lämna resultatet till Gud. Jag tror att det är tid nu mer än någonsin för alla oss kvinnor att inta vår förutbestämda position och hjälpa till, vid sidan om alla män, att utbreda Guds rike. Gud behöver alla människor på däck för att hjälpa till i människofisket innan det är för sent. Psaltaren 68:12 är ett av de Bibelord som ofta dyker upp på mina kvinnomöten: ”Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet”. Tänk vad härligt att få se en stor skara kvinnor resa sig upp i vårt land vars fokus är att komma med de goda nyheterna om Jesus till andra människor.

Med dessa två generella, men ändå så viktiga, syften nämnda vill jag gå in på den specifika planen och kallelsen Gud har för varje människa. Att finna sitt Gudagivna syfte är att hitta rätt och handlar egentligen bara om att plocka fram det i oss som redan finns och har funnits där sedan vi föddes. Ditt Gudagivna syfte är som handen i handsken, det passar perfekt. Gud har skapat dig unik med unika gåvor för att fullborda ett unikt syfte. Insikten av detta innebär uteslutande av all konkurrens och jämförelse med andra. Något av de värsta sakerna du kan göra är att försöka vara som alla andra. Varför ska du försöka passa in när Gud skapt dig att sticka ut?!

När du får tag på, ser, ditt Gudagivna syfte blir det vision. Du kan få tag på visionen för ditt liv genom ett tilltal från Gud, genom att du inser vilka människor du dras till som gör det du förmodligen ska göra, genom att du konkret skriver ner det du brinner för och älskar att göra eller kanske det som upprör dig som inte ännu inte finns en lösning på. Du och ditt syfte kan vara lösningen på det problemet. Jag uppmuntrar dig att inte ge upp utan be, sök och bulta tills du vet att du vet vad du var skapt för att göra på denna jord. Ordspråksboken 29:18 säger: ”Där det inte finns någon vision går folket vilse…”. Om du inte har en vision, och därigenom vet vart du är på väg kommer, du att gå vilse. Kom ihåg att det handlar inte om att komma på något eget eller prestera i egen kraft utan att finna och kliva in i det som Gud redan har lagt i dig och skapat dig till.

Ditt Gudagivna syfte är förutbestämt av Gud. Psaltaren 139:16 dyker upp så när som i alla mina predikningar riktade till kvinnor eftersom den innehåller sådan dyrbar uppenbarelse om just vårt Gudagivna syfte. Det står om Gud: ”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit”. Tänk att långt innan du var född hade Gud en detaljerad plan för ditt liv. Du är inget misstag, slump eller tillfällighet utan Guds ögon var på dig och alla dina dagar var bestämda innan de kommit.

Ditt Gudgivna syfte är givet av nåd. Oavsett vad Gud kallat oss till är hans kallelse och gåvor givna av nåd, inte genom att vi har förtjänat dem. 2 Timoteus 1:9 säger: ”Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd…”. Ingen är mer eller mindre kvalificerad i Guds rike. Gud ser inte till vad människor ser till utan hans tankar och vägar är höga för oss alla. Hur mycket det sedan blir fullgjort av vår kallelse har med vår respons och lydnad att göra. Men kom ihåg att oavsett vad du gjort eller inte gjort hittills med ditt liv är det aldrig för sent att ta reda på, säga ja till och fullborda ditt Gudagivna syfte. Romarbrevet 11:29 säger: ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra”. Guds kallelse och syfte består hela ditt liv. Du kanske aldrig har sökt efter att få reda på det eller kanske övergivit det, med det finns fortfarande kvar för dig. Du kan inte göra något åt ditt förflutna men du kan göra något åt din framtid.

När du funnit ditt Gudagivna syfte uppmuntrar jag dig till att inte stanna där. Att finna sitt Gudagivna syfte är bara början. Agera, gör något nu, i riktning och enlighet med din kallelse. Börja redan idag! Allt för många gånger möter jag människor som redan levt större delen av sina liv med vetskapen om sin kallelse men de väntar på rätt timing. Förstå mig rätt, av egen erfarenhet vet jag att Gud har en viss timing för vissa saker, men det är ingen ursäkt att år efter år inte göra någonting. Jag brukar skoja och säga: ”Hellre en bula i pannan för att ha sprungit in i en stängd dörr än skavsår i baken efter att ha suttit för länge”. Det må låta lite roligt men innehåller en stor portion sanning och allvar. Bibeln talar om åtskilliga personer som agerade. Petrus, trots att han hade kläder på sig och båten var nära stranden, hoppade över båtkanten i sin iver att vilja möta Jesus. Paulus, trots att Guds Ande ibland stoppade honom, var på G hela tiden i Apostlagärningarna 16-6-10: ”Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom:”Kom över till Makedonien och hjälp oss!”När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem.”

Låt oss bara kvinnor som agerar. Låt oss planera och sätta upp konkretamål och delmål. Vad är dina svar på följande frågor: ”Vad ska du ha uppnått innan årets slut? Vad är dina planer inför nästa år? Var är du och vad gör du om fem år?”. Min man och jag gör olika planer hela tiden. Planer inför kommande kampanjer, missionsresor och olika trosutmaningar. När vi gjort planerna ber vi i enlighet med Ordspråksboken 16:3 där det står: ”Befall dina verk åt HERREN, så har dina planer framgång”. Vi är inte naiva nog att tro att Gud ska ge alla ”våra” planer framgång men vi är övertygade om att när vi sträcker oss framåt och gör konkreta planer leder Gud oss genom att bekräfta eller ändra i våra planer så vi får framgång.

Du är unik med unika gåvor för ett unikt syfte! När du börjar samarbeta med Gud genom att söka honom och hans vilja med ditt liv kommer han att visa dig hans högre tankar för dig och ditt liv. När du funnit ditt Gudagivna syfte, din alldeles egna bana Gud designat för dig att löpa på, ta de första stegen i dag och låt oss löpa uthålligt med blicken fäst på Jesus.