Vision 16

Vision 16 är en konkret plan att göra sexton skördekampanjer och eldskonferenser om året på onådda platser i Sydasien. Vision 16 gör vår dröm att vinna miljontals människor för himmelriket möjlig. Tillsammans kan vi göra Vision 16 möjlig.

Bakgrunden till Vision 16

På väg hem från en av våra många missionsresor till Sydasien, november 2011, träffade Marcus en affärsman från Holland i kön till säkerhetskontrollen. De började småprata lite i väntan att få gå igenom kontrollen.  Mannen luktade både alkohol och rök och svor i varannan mening. Det visade sig att han var en framgångsrik och passionerad affärsman som arbetade med att köpa och sälja tyger i två av Asiens största länder. Han berättade att han gjorde sexton affärsresor om året till dessa länder i Asien.

Marcus undrade hur han klarade av att resa så mycket, då svarade han utan att blinka: ”Är man bara passionerad och överlåten klarar man vad som helst. Att göra affärer med textiler är min passion och jag har ställt in mitt liv på detta.” Att träffa en sådan passionerad man som inte ens känner Gud eller är driven av Guds motiv eller kallelse, utan bara av karriär och ekonomisk vinning, var för Marcus en ögonöppnare. Om han kan satsa hela sitt liv på en ”världslig karriär” hur mycket mer kan inte då jag satsa allt på Guds kallelse att nå de onådda folken med evangelium.

Vision 16 föds

När Marcus sedan satte sig på flyget talade Gud till honom: ”Jag vill att du ska tro mig om och göra sexton kampanjer och eldskonferenser om året på onådda platser i Asien”. Detta tilltal var inte bara en tanke eller idé, det var ett ord direkt ifrån himlen till Marcus hjärta. Ett gudagivet mandat och en himmelsk vision. Marcus började direkt skriva, bearbeta och planera utifrån det Gud hade talat. Hela hans inre jublade, hans tro stegrade och hans passion för Jesus och evangelium brann allt mer. Marcus såg nu hur kallelsen han burit i sitt liv sedan tjugoårsåldern, då Gud först visade honom visionen om världsmission, nu fick ett tydligare fokus och strategi. Där och då föddes Vision 16!

Vision 16 är en konkret plan att göra sexton skördekampanjer och eldskonferenser om året på onådda platser, bland Sydasiens onådda människor i 10/40 fönstret. I detta fönster från 10:e till 40:e breddgraden och från Västafrika till Japan finns mer än 90% av alla jordens onådda folkgrupper. Enligt Joshua Project finns det idag 2,9 miljarder onådda människor i 10/40 fönstret. Du kan läsa mer om 10/40 fönstret här: http://joshuaproject.net/resources/articles/10_40_window

Vision 16 gör vår dröm att vinna miljontals människor för himmelriket och tända och träna en arme av skördearbetare möjlig. Vi har av Guds ledning och favör fått lära känna koordinatorer och medarbetare i flera länder i Sydasien som nu arbetar sida vid sida med oss. De väntar på oss att vi ska komma och predika i deras länder och hjälpa dem skörda skaror av förlorade människor. Samtidigt som vi arbetar med våra befintliga pålitliga koordinatorer så ber vi hela tiden i enlighet med Psaltaren 2:8 att Gud ska ge oss hednafolken till vår arvedel. Vi bultar på fler dörrar till flera onådda länder att öppnas. Vi tror att innan Jesus kommer tillbaka så skall alla länder och folkslag få höra evangeliet om Jesus Kristus med under & tecken. Detta är Vision 16 – det fulla evangeliet till alla folkslag och alla länder så att Missionsbefallningen kan bli slutförd!

Vision 16 är ett skördemandat

Vi lever i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Vision 16 är ett skördemandat som handlar om att följa Jesus modell att predika strategiskt i de städer som behöver det mest. Jesus säger i Lukas 4:43: ”Också i de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike, ty till det är jag utsänd”. 

Många generationer av missionärer och evangelister har gått före oss och tagit evangeliet till jordens yttersta gräns. Nu har du och jag fått stafettpinnen att slutföra vad Jesus påbörjade för 2000 år sedan. Vi springer nu sista varvet av missionsbefallningen. Gud vill bärga in skörden över hela jordens skördefält. Alla skördearbetare behövs. Tillsammans kan vision 16 bli verklighet. Tillsammans slutför vi missionsbefallningen.

Det vision 16 behöver för att gå från vision till verklighet är fler förebedjare och gåvogivare som genom sina böner och gåvor blir ett bärarlag för Good News To All People och dess evangelister. Vi ber konkret om ett bärarlag på 1 000 förebedjare och understödjare som blir en del av Vision 16. Tillsammans kan vi göra Vision 16 möjlig.