Uppståndelseliv i Sydasien

Under tre dagar predikade och betjänade vi och det kom att bli en profetisk konferens där uppståndelseliv flödade från Jesus - liv till fysiska kroppar, liv till begravda drömmar och liv till förlorat hopp och mod. Guds Ande utgjöts på ett mäktigt sätt och många började tala i nya tungor, profetiska tilltal delades ut och Andens eld, kraft och gåvor förlöstes. 

Efter 2,5 års bön och väntan var det äntligen dags att få resa ut till vårt älskade land i Sydasien igen. Ett tjugotal möten på fyra olika platser var planerade och vi var laddade till tänderna när vi gick på planet. När vi landade möttes vi av en 40-gradig värme och hög fuktighet så det var mer än bara smörjelse som flödade under de välfyllda mötena. 

Vi började med en otroligt stark eldskonferens i Siliguri med vår koordinator Anupam, som vi också understödjer, i spetsen. Han hade gjort ett fantastiskt förarbete och från första dagen var över 220 pastorer, evangelister och ledare samlade. 

Under tre dagar predikade och betjänade vi och det kom att bli en profetisk konferens där uppståndelseliv flödade från Jesus – liv till fysiska kroppar, liv till begravda drömmar och liv till förlorat hopp och mod. Guds Ande utgjöts på ett mäktigt sätt och många började tala i nya tungor, profetiska tilltal delades ut och Andens eld, kraft och gåvor förlöstes. 

Efter denna konferens reste vi till tre olika platser utanför Doars. På varje plats hade vi eldskonferens på dagtid och kampanjmöten på kvällarna, där 500-1000 människor samlades och fick höra evangelium predikas. Det var fantastiskt att få kasta ut frälsningsnäten på nytt och dra in skörden. Herren var som vanligt trofast och bekräftade Ordet med under och tecken varje kväll. 

Det var också underbart att få möta flera av de inhemska missionärer som vi varje månad understödjer. Dessutom hade flera av våra medarbetare kommit från delstaten Assam, Bangladesh och Nepal. Under resan planerades en resa till Nepal i augusti och att åka tillbaka till Sydasien i oktober för att göra fyra kampanjer. Också vi personligen och den dröm Gud lagt i våra hjärtan fick del av Jesus uppståndelseliv! 

Nu stödjer vi 100 inhemska missionärer varje månad

En annan fantastisk händelse som ägde rum i Sydasien var att vi ökade antalet inhemska missionärer som vi stödjer och sänder från Good News To All People. Vi har nu antagit de sista inhemska missionärerna som vi stödjer och sänder ut varje månad, sju från Nepal och tre till från Sydasien. Redan nu har  alltså VISION 100 gått i uppfyllelse: att månatligen stödja och sända ut 100 inhemska missionärer. Tack för att du stödjer vårt arbete så vi kan sända ut dessa missionshjältar varje månad. 

Närmare 9 000 frälsta i Pakistan 

Samtidigt som vi var i Sydasien genomförde vår koordinator och vän, Imran Sadiq, två kampanjer som GNTAP betalade på nya plaster i Pakistan. Imran gjorde ett fantastiskt arbete och fick se 8 524 människor ta emot Jesus som sin frälsare och hundratals mirakler ägde rum. Alla dessa fick vår uppföljningsbok och blir nu uppföljda. 

Fyra kommande missionsresor med kampanjer under 2022

Nu blickar vi framåt mot våra kommande fyra missionsresor under 2022: I juli åker vi till Kenya för att göra två kampanjer och en eldskonferens, I augusti åker vi till Nepal för att göra två eldskonferenser och i oktober åker vi tillbaka till Indien för att göra fyra kampanjer och fyra eldskonferenser. Till sist i november åker vill Bangladesh för att göra två kampanjer och eldskonferens. Vi gläds över att vi återigen kan predika och nå skaror av förlorade och onådda med evangelium parallellt med våra eldskonferenser som rustar, tänder och sänder arbetare ut i skördearbetet. 

Tack kära vän för ditt stöd och dina böner. Utan dig skulle vi inte kunna fortsätta i den missionskallelse som Herren gav oss för mer än 20 år sedan. Tillsammans når vi de onådda folken!