Tidstecknet vi ALLA måste fokusera på

Låt oss inte bli skrämda eller lamslagna när vi nu ser tidstecken efter tidstecken på att tiden snart är slut. Nej, låt oss istället göra som David när han såg Goliat, fatta mod och tro och utmana vår tids Goliat i Herren Sebaots namn. Låt oss ta Jesus missionsbefallning till våra hjärtan och satsa allt vi är och har för att hjälpa till att slutföra uppdraget...

Vi lever i de sista dagarna, där alla tidstecken kommer att uppfyllas framför våra ögon. Redan nu kan vi se och påtagligt märka flera tydliga tidstecken.

Politiska tidstecken som mer och mer pekar åt en globalt antikristlig socialistisk regering som vill kontrollera allt och alla. Hatet och det demoniska och politiska trycket mot Israel ökar från alla världens hörn. 

Tidstecken om krigslarm, med rykten om och upptrappning inför ett nytt kommande världskrig är idag så påtagligt att man nästan kan ta på det.

Religiösa tidstecken om ett stort avfall och en falsk enhet under en falsk profet. Påven och katolska kyrkan förbereder för fullt för en världskyrka, den kommande falska profeten och antikrist själv.

Moraliska tidstecken där homosexualitet, ett tredje kön, abort och all slags omoral och orenhet accepteras, godkänns och bejakas i vårt samhälle, till och med inom kristenheten på vissa platser.

Islams tidstecken där skaror av muslimer mobiliseras över världen med hat, död och våld samt massfödelse av barn, för att inta och erövra varje land, och slutföra sin ”missionsbefallning” och påskynda ankomsten av sin ”messias” den sista profeten enligt deras skrifter.

Jesus (och även Johannes i uppenbarelseboken) talade om allt detta när hans lärjungar frågade honom vad som skulle ske i tidsålderns slut i Matteus 24. Bland alla dessa tidstecken finns ett som sticker ut nämligen Matteus 24:14: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.”

Låt oss inte bli skrämda eller lamslagna när vi nu ser tidstecken efter tidstecken på att tiden snart är slut. Nej, låt oss istället göra som David när han såg Goliat, fatta mod och tro och utmana vår tids Goliat i Herren Sebaots namn. Låt oss ta Jesus missionsbefallning till våra hjärtan och satsa allt vi är och har för att hjälpa till att slutföra den genom att predika evangelium om Jesus Kristus för alla länder, folk och stammar. Detta är det tidstecken där vi alla kan involvera och engagera oss. Du kan be, ge och gå! Du kan vara ett vittne för Jesus där du lever, jobbar och rör dig, varje dag!

Den välkända missionsgeneralen Oswald J Smith sade: ”Den största uppgiften församlingen har är att evangelisera världen… Vi talar om Jesu andra tillkommelse; halva världen har aldrig hört talas om den första… Varför skulle någon höra evangeliet två gånger, innan alla har hört det en gång? Mina vänner, vi är uppslukade med otaliga kyrkliga aktiviteter, medan det verkliga arbetet i församlingen, att evangelisera hela världen och vinna de förlorade, är nästan helt försummat.”

Alla sanna profeter säger samma budskap till vårt land och till Guds församling världen över, i linje med 2 Krön 7;14; ”men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

Det är dags att vi som Guds folk, omvänder oss från alla onda vägar, söker Gud helhjärtat i bön och fasta och kommer tillbaka till den första kärleken till Jesus och på allvar börja brinna för Hans missionsbefallning. Gud vill tända sin eld i ditt och mitt hjärta så vi lever helt och fullt för Jesus och är med i denna sista tid och slutför Jesu missionsbefallning. Gud vill inte att du och jag ska paralyseras och bindas av fruktan eller bli avfällig och ljum. Nej, Han vill tända dig och mig och sända oss ut i segerrik tjänst och etablera Hans rike över hela vår jord, sedan skall slutet komma!

Kära vän, låt oss i denna stund överlåta oss till Jesus på nytt, till hans missionsbefallning och låta den helige Andes eld flamma upp på nytt i våra liv. Jag känner den helige Andes maning till dig och mig i denna stund att vi böjer våra hjärtan och knän inför en helig Gud och omvänder oss från allt som inte behagar honom. I denna stund av bön kommer Guds helige Ande att tända oss på nytt och blåsa liv i vår kallelse och brand för honom. Gud vill att du och jag skall fokusera på det viktigaste av alla tidstecken – slutförandet av Jesu missionsbefallning.

Låt oss be mer, vittna mer, predika evangelium mer, missionera mer, sända fler skördearbetare och ge alla cirka 7000 onådda folkgrupper evangelium om Jesus Kristus! Sydasiens 2,5 miljarder onådda folk, som i århundraden varit förblindade av islam, hinduism och buddism, förtjänar att få höra att Jesus dog för deras synder innan slutet kommer. Låt oss alla göra vår del så Jesus en dag kommer säga till dig och till mig: ”Välgjort du gode och trogna tjänare…”