RÄDDNINGSUPPDRAGET ÄR GIVET 

Gud kallar dig just nu. Han talar till ditt hjärta om att bli en livbåt för honom. Jesus kallar dig, eftersom han behöver dig. Människor sjunker och behöver räddning. Det finns för få räddningsarbetare idag som arbetar med att predika evangeliet – att kasta ut en livboj och dra in människor i räddningsbåten. Du behövs för räddningsuppdraget av sjunkande förlorade människor.

De som byggde Titanic trodde att den var osänkbar. Därför trodde de inte att det skulle behövas livbåtar för alla passagerare. Det var för få livbåtar i förhållande till de 2 235 människor som fanns ombord på Titanic. Idag tror många: ”Jag är inte kallad. Det finns missionärer som har som uppgift att nå de förlorade. Gud har inte kallat mig till något missionsfält. De kan göra jobbet. Jag behövs inte.”

De som tror på detta sätt gör samma grundliga misstag som Titanics byggare gjorde, nämligen, ”mer livbåtar behövs inte, eftersom ingen skada kommer att hända folket.” Men sanningen är denna: Guds vilja är att varje del av hans kropp förstår att miljoner kommer att sjunka ned i helvetets djup om de inte kan klättra upp i en livbåt, och denna livbåt är DU!

Gud kallar dig just nu. Han talar till ditt hjärta om att bli en livbåt för honom. Jesus kallar dig, eftersom han behöver dig. Människor sjunker och behöver räddning. Det finns för få räddningsarbetare idag som arbetar med att predika evangeliet – att kasta ut en livboj och dra in människor i räddningsbåten. Du behövs för räddningsuppdraget av sjunkande förlorade människor. Då Titanic träffat isberget, gick räddningssignalen ut till alla passagerare att bege sig till livbåtarna. Panik slog folket och räddningsarbetarna blev tyngda med bördan att rädda så många som möjligt. 713 stycken blev räddade den natten och mer än 1500 dog i det frusna, kalla vattnet.

Vad kan vi lära oss av denna tragiska händelse? Vi kan lära oss att räddningssignalen är given. Signalen för att rädda förlorade människor har ljudit. Vi har inte tid att vänta. Vi har inte tid att bråka och kämpa emot varandra. Vi har inte tid att vara upptagna med andra aktiviteter och slösa vår tid och våra resurser på oväsentliga saker. Vi måste, till hundra procent, fokusera på uppdraget som vi fått direkt från vår kapten, Herren Jesus Kristus:

”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” Mark 16:15-16

Allvaret, brådskan och angelägenhet för Jesu missionsbefallning måste drabba oss på nytt. Detta är en räddningsoperation som kommer avgöra människors evighet. Människor sjunker i syndens hemska hav. Människor går förlorade i helvetets brinnande eld. Endast en bråkdel av Jesu lärjungar är medvetna om denna sanning, men de flesta är helt blinda och döva inför detta faktum. En sak är säker, en dag kommer alla människor att möta evigheten. Evigheten knackar på varje människas dörr förr eller senare, och bara då kommer räddningsoperationen att vara över.

Min pappa, Arne gick hem till Herren i sommar och är nu tillsammans med Jesus. Min pappa var en hjälte på flera sätt, han var bl.a. brandman i Räddningskåren i Sävsjö 25 år under sitt liv. Jag minns åtskilliga gånger när jag var liten, då larmet gick och pappa kastade sig i bilen och åkte med högsta fart till brandstationen, slängde av sig sina kläder och tog på sig brandkläderna och sedan var det fullfart med brandbilen ut till olyckan. Ofta handlade om minuter för att kunna rädda någon människas liv. Ibland hann de inte fram i tid, men flera gånger fick min pappa vara med och rädda människors liv. Avgörande för alla brandmän är att de är blixtsnabba med att svara på det ljudande larmet och är fram vid olyckan innan det är för sent.

Det samma gäller för oss idag, som Jesus ”räddningskår”. Vi måste höra larmet ljuda och svara Ja på kallelsen att åka ut till de förlorade människorna med räddningens evangelium. Jesus har kallat oss till att ”predika evangelium för hela skapelsen.” Jesus har kallat oss att kasta ut livlinan till alla människor i vår värld, att ge dem en chans att ta emot frälsningens gåva. Detta är det räddningsuppdrag som vi har fått. Detta är det lopp som Gud har lagt framför oss. Vi springer nu sista varvet av detta missionsuppdrag. Vi är nu med i sista räddningsaktionen innan Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud.

Varje uppdrag behöver en riktning, en kurs. Medan Titanic sjönk var kursen klar, att rädda varje sjunkande person, och ta dem till Amerikas säkra kust. På samma sätt är det för oss med vårt uppdrag. Kursen har vi fått av Jesus själv. Vårt fokus och riktning är kristallklar:

”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt 24:14

Kursen för alla troende i Kristus Jesus, som Guds familj, är att predika evangeliet till HELA världen och till ALLA nationer. Det grekiska ordet för nationer är ”ethnos”, vilket på ren svenska betyder ”folkgrupper”.

VÅR KURS OCH VÅRT UPPDRAG ÄR KLART: 

PREDIKA EVANGELIET FÖR ALLA MÄNNISKOR I HELA VÄRLDEN FÖR ALLA FOLKGRUPPER!