Profetiskt budskap inför 2022

Detta profetiska budskap kom till mig inför 2022 då Hanna och jag är i bön och fasta. Herrens Ande vittnar inom mig att det kommer bli flera stora kriser som kommer drabba jorden och Sverige samtidigt kommande år. Jag ser i mitt inre flera stormar som kommer gå in i varandra och skapa en mycket stor storm.

Detta profetiska budskap kom till mig inför 2022 då Hanna och jag är i bön och fasta. Herrens Ande vittnar inom mig att det kommer bli flera stora kriser som kommer drabba jorden och Sverige samtidigt kommande år. Jag ser i mitt inre flera stormar som kommer gå in i varandra och skapa en mycket stor storm. 2022 kommer bli ännu tuffare och mer prövande än 2021. Herren tillåter denna tid av prövning och skakning som fienden står bakom, för Han vill luttra, rena och helga sin församling, sin brud.

Förföljelse, diskriminering och kontroll kommer drabba Sveriges kristna ännu hårdare, för dem som inte böjer sig för världssystemet. Denna förföljelse kommer att komma från dem som själva är bedragna. De blir fiendens redskap och kommer vända sig mot de som är sanna Jesu lärjungar.

Syskon, vi behöver förbereda oss på att be för dem som kommer att förfölja oss och be för våra fiender. Precis som Jesus sa när han hängde på korset behöver vi säga: ”Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör”.

Vi behöver be Gud om vishet och urskiljning hur vi ska möta kommande dagar. Vi behöver frimodighet att vara SANNA JESU LÄRJUNGAR som lever fulla av TRO och FÖRTRÖSTAN på honom, mitt i en tid av stormar.

Herren viskar i min Ande: Frukta inte NÅGOT eller NÅGON. BÖJ ER INTE för något tryck eller hotelser som går emot min Andes vittnesbörd inom er. Anpassa er inte efter denna värld, dess tänkande och system. Anpassa er inte efter fiendens agenda utan avslöja mörkrets gärningar. Jag är med er alla dagar intill tidens slut. Vaka över era hjärtan så ni inte blir modlösa eller släpper in fruktan.

JAG KOMMER VÄGLEDA ER genom den kommande öknen som jag vägledde mitt folk från Egypten in i löfteslandet. Jag kommer uppenbara mig som Herren er försörjare mitt i nöden som kommer drabba världen. Jag kommer uppenbara mig som Herren er fridsfurste mitt i en tid av storm, prövning, fruktan, hot om krig och kriser.

Jag kallar mitt folk i denna tid, då världen skakar, till att ÖDMJUKA sig inför mig, OMVÄNDA sig från sina onda vägar och söka mig och mitt rike. Jag kallar mitt folk till BÖN och FASTA i denna tid. I fastan kommer jag rena, helga och befria er från de bojor som håller er bundna. I fastan kommer jag skilja er från världen och avskilja er som en ren brud åt mig. I fastan kommer jag öppna era andliga ögon och era andliga öron så ni bli vakna väktare i denna tid av mörker och villfarelse. I fastan kommer jag tala till er och visa er mina planer och tankar. I fastan kommer jag resa upp er i min Andes kraft och smörjelse. I fastan kommer jag föda embryon till väckelse över hela ert land Sverige.

Se på mig, säger Herren. Sök mitt ansikte DAGLIGEN. Ta emot ert himmelska manna från mig dagligen så ni får styrka och kraft att möta morgondagen. Jag ÄR vägen, sanningen och livet än idag för er, säger Herren. VAKA OCH BE. FASTA OCH BE. LOVSJUNG OCH BE. TALA I HIMMELSKA TUNGOR OCH BE. LÄS MITT ORD OCH BE. Jag ÄR er gode Herde än idag och vill leda, beskydda och välsigna er när ni helhjärtat dagligen söker mig.

Jesus Kristi tjänare och vittne

/ Marcus Bloom