Pakistan, ett land som bär frukt

Många mirakler skedde. Tumörer fick lämna, döva hörde, blinda såg, lama gick och demonbesatta blev befriade. En kvinna blev buren in genom hela folkskaran och alla kunde se att nedre delen av hennes kropp inte fungerade. Efter budskapet om den lame mannen kunde alla se just denna kvinna kliva upp på scenen och gå fram och tillbaka. Glädje och förundran kom över hela folkskaran.

Pakistan är ett av våra mest fruktbärande länder. Folket i Pakistan hungrar efter det rena och sanna evangeliet om Jesus Kristus. Marcus och jag åkte iväg med två hungriga teamare till Punjabprovinsen som ligger i nordöstra delen av landet. Där skulle två kampanjer hållas i två olika städer men vi fick inget tillstånd för den andra kampanjen. Kampanjen vi höll var på ett fotbollsfält utanför staden Sanga Hill. Det kom människor från byarna runt omkring, då ett femtiotal bussar slussade folk från olika håll. Hungern var enorm och vi såg dem sitta på taken då det var fullt inne i bussarna. Varje kväll predikade vi ett klart evangelium om evigt liv, himmel och helvete, syndernas förlåtelse och frälsningen som Jesus fullbordade på golgata kors. Gensvaret var överväldigande, då nästan alla samlade gensvarade och ville ta emot Jesus som sin frälsare. Tårarna rann, ljuset skingrade mörkret, demoner lämnade och bojor bröts i människors liv när Jesus kom in i deras hjärtan.

Under kampanjen sökte 14 735 personer frälsning och fyllde i uppföljningskort. De lokala församlingarna tar nu hand om och tar kontakt med dessa människor så att de kan fortsätta vandringen med Jesus. En stor del av arbetet är att koppla alla som gensvarat på frälsning med en församling som hjälper dem vidare i tron. I Pakistan har vi sett en enorm frukt på detta område. Under de fem år som vi jobbat ihop med vår koordinator Imran har hundratals nya husförsamlingar planterats efter våra kampanjer.

Många mirakler skedde. Tumörer fick lämna, döva hörde, blinda såg, lama gick och demonbesatta blev befriade. En kvinna blev buren in genom hela folkskaran och alla kunde se att nedre delen av hennes kropp inte fungerade. Efter budskapet om den lame mannen kunde alla se just denna kvinna kliva upp på scenen och gå fram och tillbaka. Glädje och förundran kom över hela folkskaran. Nästa dag blev kvinnans make dessutom befriad från onda andar och även han var uppe på scenen och berättade vad Jesus gjort. Det finns så mycket mer att berätta hur hela familjer fick uppleva mirakler och helanden men det viktigaste är frälsningsundret som skedde i tusentals liv.

En eldskonferens för ledare och pastorer tog plats i staden. Det mäktigaste minnet vi har från denna är när en liten skara med barn blev fyllda med helige Ande och tungotalet flödade från deras läppar och tårarna strömmade ner från deras kinder. Där fanns också några nyfrälsta lärarinnor som fortfarande bar slöja och de undrade vad som hände i deras kroppar när den helige Ande också rörde vid dem.

Att vi inte fick tillstånd för en andra kampanj kom som ett slag men vi bad och trodde att allt ändå skulle samverka till det bästa. Och så blev det, Jesus öppnade inte bara en dörr utan ett flertal. På drygt en vecka lyckades vår koordinator att göra det omöjliga. Vi hade flera bymöten på olika platser och Gud gjorde så mycket i form av frälsning, helande och befrielse. Vi predikade på en bibelskola, där varje elev också fick Marcus bok. Det ordnades ett pastorseminarium och efteråt vittnade de om att undervisningen förändrat deras tjänst. Sist, men inte minst, predikade vi på TV, Barkat TV, som sänder i ett hundratal länder via satellit och via webb-tv över hela jorden. Vi spelade in två möten från kampanjen och tre möten från studion. Istället för en kampanj med några tusen öppnade Gud en dörr där vi kunde nå miljontals med evangeliet om Jesus.

Vi tackar er alla som varit med och sänt oss genom bön och givande till detta folk och vi tackar Jesus för hans enorma kärlek.