Ny tid för Sverige!

Vi går in i en mycket avgörande, men samtidigt otroligt spännande, tid i Sverige. Jag tror av hela hjärtat att Gud är redo att utgjuta av sin Ande över allt kött även i Sverige. Jag tror Gud är villig att tända sin eld i vårt land en sista gång innan Jesus kommer tillbaka. Oavsett vad som sker i vår värld och i vårt land behöver vi lyfta vår blick och se vad Fadern gör och vill göra i vårt kära fosterland.

Vi går in i en mycket avgörande, men samtidigt otroligt spännande, tid i Sverige. Jag tror av hela hjärtat att Gud är redo att utgjuta av sin Ande över allt kött även i Sverige. Jag tror Gud är villig att tända sin eld i vårt land en sista gång innan Jesus kommer tillbaka. Oavsett vad som sker i vår värld och i vårt land behöver vi lyfta vår blick och se vad Fadern gör och vill göra i vårt kära fosterland. Vi behöver höra vad Anden säger till sin församling. Jag kan höra Anden säga att: Gud på nytt vill svepa över vårt land med väckelsens eld och låta en ny missionsvåg från Sverige gå ut till jordens yttersta gräns. 

Eldskonferensen vi hade på Kortebo i februari var inte bara en konferens, utan en besökelse av Guds Ande och härlighet. Alla närvarande kunde både känna och höra väckelsens vindar blåsa. Bojor lossnade, synder lades på Guds altare, sjukdomar blev botade, förlorade blev frälsta och längtande människor blev fyllda, tända och smorda av Guds Ande. Jag är övertygad om att detta bara var en försmak av vad Gud vill och kommer göra i Sverige. Kan ni se scenariot att det är så många brinnande vittnen för Jesus att Guds Ande är fullt upptagen att bekräfta och göra under i varje samhälle i vårt land? Kan du se hur hundratals brinnande Gudsmän och Gudskvinnor reser från Smygehuk till Treriksröset för att hålla kampanjer och väckelsemöten och hur tusentals människor kommer till Jesus och blir totalt förvandlade av Honom? Kan du se i ditt inre hur hundratals svenska missionärer ger sig ut på missionsfältets höjder och ger sina liv för att onådda muslimska, hinduiska, buddistiska och animistiska regioner skall nås med Jesu frälsande budskap? Jag tror detta är vad Herren både vill och kommer göra i vårt land!

Jag tror på en ny tid i Sverige, en tid av genuin väckelse sänd av vår himmelska Fader. En ny tid av apostlagärningarna, Guds mirakler, Andeutgjutelse och Guds härlighet. Men innan väckelse bryter fram behöver Gud gör just vad väckelse handlar om: Väcka oss som sover andligt sätt. Väckelse börjar alltid med att Guds folk väcks, omvänder sig, helgar sig, tänds, grips och börjar brinna igen. All väckelsehistoria visar på just detta.

Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” Efesierbrevet 5:14

men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. 2 Krön 7:14

Låt oss alla som älskar Herren Jesus Kristus och som längtar efter en ny tid av väckelse i Sverige: ÖDJMUKA OSS, BE OCH SÖKA GUDS ANSIKTE OCH OMVÄNDA OSS FRÅN ALLA VÅRA ONDA VÄGAR… Då lovar Herren att höra från himlen, förlåta vår synd och skaffa läkedom åt vårt land, Sverige!

Det kommer en ny tid i Sverige!
En ny tid av den helige Andes kraft, smörjelse och gåvor i funktion. En ny tid där alla kristna kommer i funktion i sin gudagivna tjänst och uppgift i Guds rike. En ny tid av mirakler, under, tecken och kraftgärningar som bekräftar evangeliet och pekar på att Jesus lever. En ny tid av brinnande kristna som hängivet ber och ropar till Gud. En ny tid där kristna på nytt frimodigt vittnar och predikar om Jesus. En ny tid där vi följer det rena, sanna och fulla evangeliet om Jesus Kristus, utan kompromisser. En ny tid av försakelse av sig själva, sin egna vilja och där Guds folk söker och följer Guds vilja för sina liv. En ny tid då vi tar upp våra kors och följer Jesus oavsett kostnaden. En ny tid där den helige Ande får frihet att verka i Sverige och i våra församlingar. En ny tid av gudagiven väckelse där den andliga elden brinner på nytt bland Guds folk över alla gränser och generationer. En ny tid där många tusentals förlorade människor blir frälsta i Jesus öppna armar. Det kommer en ny tid för Sverige!

/ Din broder i Kristus
Marcus Bloom