Nu växlar vi upp!

Det är en stor glädje att se tillbaka på de 61 kampanjer vi nu gjort bland de onådda folken och inse att vi har fått leda nästan halv miljon människor till frälsning i Jesus Kristus. Tusentals har fått uppleva helande och tusentals ledare har tränats och fått vår bok "Sista varvet av missionsbefallningen"...

 

Jesus kallar oss att slutföra det uppdrag han gett oss och det enda sättet vi kan göra det på är att satsa allt vi är och har på världens evangelisering. Vi växlar nu upp och tar rejäla trossteg mot VISION 16. Jag vill dela med mig av några citat jag skrivit för att inspirera dig och mig till just detta. Vi kan och behöver slutföra uppdraget innan Jesus kommer tillbaka.

Vi är övertygade om att inom några år kommer vi inte bara göra sexton kampanjer om året, utan vi kommer även att tända och träna tusentals missionärer och evangelister både här i Sverige och på missionsfältet som predikar evangeliet om Jesus Kristus. Detta är vår vision och vårt fokus. Multiplikation var Jesus missionsstrategi och det är även vår strategi!

FRUKT SOM INSPIRERAR TILL PARTNERSKAP

Vår koordinator i Pakistan, Imran, rapporterar till oss om frukten vi fått se i Pakistan de tre första åren vi arbetat tillsammans. Det är ditt stöd i bön och givande som gjort detta arbete möjligt! Låt denna frukt glädja och inspira dig till partnerskap med oss under 2015:

– Vi har nått mer än 300 000 människor med evangeliet genom våra kampanjer.

– Vi har tränat 3 600 pastorer, evangelister och ledare under eldskonferenserna.

– Vi har gett ut nästan 2 000 böcker av ”Sista varvet av Missionsbefallningen” till ledarna.

– De lokala pastorerna har planterat nästan 200 nya husförsamlingar utifrån kampanjerna.

CITAT SOM INSPIRERAR TILL MISSIONS ENGAGEMANG 

”De Goda Nyheterna om Jesus Kristus, hans död på korset för världens alla folk och dess synder och Jesu frälsande kraft som är verksam idag, är den enda medicin som kan bota mänsklighetens syndproblem.”

”Varför skall någon få höra evangeliet om Jesus Kristus två gånger innan alla fått höra det en gång? Vi talar om Jesu andra tillkommelse medan mer än två miljarder människor väntar på att få höra om hans första.”

”Församlingens viktigaste uppdrag här på jorden är att evangelisera hela världen innan Jesus kommer tillbaka. Hela skördefältet måste skördas. Hela skörden måste bärgas. Alla arbetare behövs i detta skördearbete.”

”Är det rätt att de första raderna skall få äta Guds ord om och om igen och bli övergödda, medan de bortre raderna svälter och ropar efter första portionen? Alla människor måste få chansen att äta Guds ord och bli mättade.”

”Vi är alla missionärer. Vi är alla knämissionärer kallade att be för världens alla folk. Vi är alla handmissionärer kallade att ge till mission. Vi är alla fotmissionärer kallade att gå till förlorade människor med evangelium.”

BLI EN DEN DEL I BÄRARLAGET 2015

Vi lever med ropet ifrån himlen att de goda nyheterna om Jesus Kristus måste predikas till alla folk. Därför har vi nu planlagt rekordmånga kampanjer och eldskonferenser nästa år. Vi kommer under 2015 göra tolv kampanjer och sexton eldskonferenser i Asien och Afrika Detta är en rejäl ökning från förra årets nio kampanjer. Vi har flera öppna dörrar och Gudagivna pastorer och koordinatorer som jobbar med oss i dessa länder. Skörden är stor och nu är det sannerligen tid att bärga den.

Jag vill som ledare för Good News To All People be alla våra vänner och förebedjare, att fråga Gud vad du kan ge detta kommande år för att hjälpa oss genomföra dessa satsningar, vilka kommer nå hundratusentals människor med evangelium. Varje kampanj och eldskonferens med bokutgivning kostar i genomsnitt 120 000kr.

Vi är redo att gå till de borte raderna, där det är som mörkast, och bärga in skörden. Du kan be för oss och våra resor. Du kan ge och sända oss till de onådda folken. Tillsammans sida vid sida kan vi slutföra uppdraget. Tack för ditt generösa stöd detta kommande år. Tack för dina böner för oss och för varje kampanj vi gör och kommer att göra. Vi tackar Gud för dig, kära vän och partner. Du är så värdefull och dyrbar för Guds rike.

Din broder och medarbetare

Marcus Bloom