Eldskonferens

Vi vill bjuda in allt Guds folk, alla våra missions- och evangelistvänner, förebedjare och teamare som har rest med oss, önskar resa med oss, eller som reser på egna missionsresor till våra återkommande Eldskonferenser och Inspirationsdagar, som är fyllda med undervisning, bön och den helige Andes eld.

Den helige Andes Eld & Väckelse!

Gud vill kalla, tända och sända fler skördearbetare till det brådskande skördearbetet, både i Sverige och bland världens onådda folk. Gud vill tända fler missionseldar i vårt land Sverige och träna samt sända fler evangelister och missionärer till Sverige och till jordens yttersta gräns. Själavinnande, Mission och den helige Andes Eld ligger starkt på Guds hjärta och vilja för ditt och mitt liv och kallelse.

En ny missionsvåg från Sverige

Jesus säger i Matteus 24:14: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Detta är Guds främsta önskan för vår jord idag, att alla folk, stammar och länder skall få chansen att höra om Jesu Kristi död och uppståndelse. Oswald J Smith, välkänd kanadensisk pastor och missionär sade: ”Vi talar om Jesu andra tillkommelse medan en tredje del av jordens folk ännu inte hört om Hans första tillkommelse.” Gud vill svepa över vår värld, varje land och folkslag, med en stor missionsvåg innan Jesus kommer tillbaka. Gud vill i denna sista tid resa upp dig och mig till brinnande missionärer och evangelister som predikar evangeliet om Jesus Kristus, ber för sjuka och driver ut onda andar.

Därför anordnar vi återkommande eldskonferenser och missionsdagar och där vi bjuder in allt Guds folk, missionärer, evangelister, teamare och förebedjare till en lördagens heldag av Bön, Undervisning, Inspiration, Gemenskap och Träning. Good News To All People’s evangelister; Marcus, Hanna, Tobias och Daniel tillsammans med Curt Johansson från Trosgnistan kommer att förkunna Guds ord med den Helige Andes smörjelse och betjäna dig. Gud kommer att tala till dig, tända dig med den helige Andes eld och du kommer känna Guds hjärta bulta för världens förlorade människor.

Dessa inspirations & missionsdagar är utformade som en eldskonferens där den helige Ande vill fylla dig, tända dig, brännmärka dig och utrusta dig för din kallade och tjänst i Guds rike. Flera missionsteam kommer att byggas, utvecklas och växa fram under dessa dagar, som sedan leder till fruktbärande missionsresor där fler missionärer föds och växer till. Vi tror att dessa missionsdagar kommer att få vara som ”växthus” där du kommer att få blomma, växa och få utlopp för din missionskallelse och missionslängtan.

Vår bön och vision är att få se 100 brinnande missionärer bli tränande, utrustade och utsända från dessa missionsdagar, som deltid eller heltid predikar evangeliet om Jesus Kristus. Vi tror Gud vill resa upp 100 missionärer utifrån Good News To All People som sida vid sida, utan att tränga varandra, springer det sista varvet av missionsbefallningen dit Herren leder dem. Vi tror Gud vill sända en ny missionsvåg från Sverige till jordens yttersta gräns! Dessa missionsdagar är en viktig kugge för att tända nya missionärer och är en brygga ut till missionsfältet.