Mer än en övervinnare

Romarbrevet räknar Paulus upp några av de saker han fått genomlida: ”Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? (Rom 8:35). Men han stannar inte där utan fortsätter med att säga: ”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger (eng: är vi mer än övervinnare) genom honom som har älskat oss” (Rom 8:37).

Undervisning av Hanna Bloom

Visst ser det ljuvligt ut! Otrolig vacker bakgrund med berg och solnedgång. Värme. Starka ben. Oövervinnerlig. Men Sally MaRaes upplevelse av just denna träningsrunda var allt annat än det vi ser. Hon beskriver hur magen var alldeles för full av fel mat. Illamående. Enorm trötthet i musklerna och i sinnet. Själv ser hon inte den vackra omgivningen utan vill bara att det tuffa träningspasset inför hennes kommande tävling ska vara över.

När väl tävlingen, Badwater 135, där hon skulle ta sig runt närmare 22 mil, kommer känner hon sig väl förberedd. Hennes förväntan och vinnarskalle var på topp. Hon tänker att hon ska ta sig igenom loppet stark och passa på att njuta. Men även loppet blir allt annat än hon föreställt sig innehållande många tuffa passager både fysiskt och mentalt. Så äntligen springer hon förbi skylten som signalerar att hon bara har 6km kvar. Hon har inte sett någon medtävlande på ett bra tag och hon inser: jag kommer fixa det! Trots allt springer hon över mållinjen som en vinnare!

Det här ju bara ett lopp – ett galet långt lopp och en otrolig prestation – men det är bara ett lopp. Du och jag har ett betydligt viktigare lopp – det lopp vi löper för Herren. Kanske kan vi, precis som min beskrivning ovan, tro att livet för ’alla andra’ är enkelt, vackert och att ’alla andra’ går starkt framåt, medan vi själva ständigt kämpar. Andras lycka, styrka och framgång ser vi ju varje dag på Facebook och Instagram, eller hur? Men vi borde ha kommit så långt att vi förstår att det inte är fulla sanningen. Vi har alla våra prövningar och vår smärta. Det har varit så i alla tider. Även apostlarna hade sin beskärda del av lidande. I Romarbrevet räknar Paulus upp några av de saker han fått genomlida: ”Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? (Rom 8:35). Men han stannar inte där utan fortsätter med att säga: ”Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger (eng: är vi mer än övervinnare) genom honom som har älskat oss” (Rom 8:37). Precis som Paulus, de övriga apostlarna och Sally McRae kommer också du och jag, trots lidande och smärta, en dag löpa över mållinjen som vinnare! Vinnarmentalitet och förmågan att vara, som min titel säger, mer än en övervinnare finns helt enkelt nerlagd i oss. Inte i egen kraft men i och genom honom, Jesus, som har älskar oss!

Hur gör vi då för att leva detta övervinnare livet mitt i vår vardag och i och genom allt vi möter? 

Det första jag tänker på, som vi behöver förstå om vi ska kunna bli och förbli mer än övervinnare, är att Gud aldrig har lovat att det ska vara enkelt. Livet här på jorden har många prövningar och vi kommer få gå igenom lidande. Psaltaren 34:20 säger: ”Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt” och Jesus själv säger: ”I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen” (Joh 16:33). Likväl säger samma ställen hur Herren överkommit världen och att han räddar oss ur allt. Berättelsen om Sadrak, Mesak och Abed-Nego vittnar om samma sak (Dan 3). De fick gå igenom elden, men den fjärde mannen var med dem och när de var igenom prövningen luktade de inte ens rök.

Det andra jag vill nämna är att även i tider av prövning och kris kan vi fortfarande bära frukt. Bibeln är full av exempel efter exempel på just detta. Det står om Israels barn, Guds utvalda folk, att ”ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig, så att man hyste fruktan för Israels barn” (2 Mos 1:12). Och Guds egen uppmaning till samma folk när de blivit tillfångatagande och förda bort till Babel lyder: ”Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre” (Jer 29:4-6). Nu är alla som har valt att ta emot Jesus som sin frälsare och Herre Guds utvalda och oavsett vad vi möter är Jesu ord till oss i lika sant, levande och verksamt idag: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn” (Joh 15:16).

Det tredje och förmodligen det viktigaste jag vill ta upp är svaret på frågan: Hurblir vi då mer än övervinnare?

Det första och allra viktigaste är att förbli i Jesus. Detta kan inte bli tydligare än Jesu egna ord i Johannes 15: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra”(Joh 15:5). Vi behöver dagligen välja att förbli i honom, i hans ord och vandra med honom. Det står om några av lärjungarna, efter de hade blivit tillfångatagna och spenderat en natt i fängelse, att de frimodigt fortsatte proklamera frälsning i och genom Jesus. De skriftlärda undrade hur detta var möjligt… ”Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus” (Apg 4:13). Nyckeln för dig och mig är också att ständigt vara tillsammans med Jesus!

Det andra jag vill säga, som var på frågan Hur, är att känna och vara uppfyllda av den helige Ande. Vi behöver ta emot Andens dop så också vi blir beklädda med kraft (Apg 1:8). Men vi behöver mer än så. Då vi är människor, bräckliga kärl, som faktiskt ’läcker’ lite här och var, behöver vi dagligen gå till källan och bli fyllda. Trots att lärjungarna blev fyllda av den helige Ande på pingstdagen i Apostlagärningarna 2 står det många kapitel senare: ”Lärjungarna fylldes ständigt av glädje och den helige Ande” (Apg 13:52 SKB). Vi vill inte vara bland de fem jungfrurna som inte hade olja i sina lampor när brudgummen kom tillbaka (Matt 25).

Det sista jag vill poängtera är att vi behöver leva ett liv i lydnad till Jesu ord. Vi känner nog alla till liknelsen om de två husbyggarna som bland annat nämns i Matteus 7, men låt oss läsa den ännu en gång så vi inte missar det viktiga Jesus vill lära oss: Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort” (Matt 7:24-27). Vad var den stora skillnaden på de två husbyggarna? Den ena lydde, den andra inte! Att ständigt sträva efter att höra och göra ger ett beskydd och vi har Guds ord som lovar oss att även när det stormar faller då inte ’vårt hus’ samman. När vi lever ett liv i lydnad och inte kompromissar eller viker av till höger eller vänster kommer vi ha framgång och bära frukt! Vi kommer att vara mer än övervinnare. Låt dessa sista ord, riktade till Josua men lika mycket till oss idag, få uppmuntra oss i vår vandring med Herren: ”Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går” (Jos 1:7).