Vägen ut i frihet

Med hjälp av det starka vapen Gud givit oss, hans eget ord som är levande och verksamt, kan vi bryta ner vad som helst och vinna seger över all fruktan. Du och jag behöver komma till insikten att den fruktan som vi upplever bara är en känsla och är inte mer sann än Guds ord. Oavsett om du har brottats med och försökt bli fri från din fruktan länge, ge inte upp! Tillsammans med Gud är ingenting omöjligt. Gud vill inget hellre än att du ska bli fri så du kan gå framåt på hans högre vägar.

Under hela vintern tycker jag att mina fönster ser helt okej ut. När jag blickar ut genom dem har jag inte kunskapen om att min sikt faktiskt är grumlig. Det är först när första vårsolen tittar fram och lyser på mina fönster som jag plötsligt ser all den smuts som skymt min sikt under hela vintern. På samma sätt kan det vara i våra liv. Du vill gå framåt men förstår inte vad det är som grumlar din sikt och håller dig tillbaka. Det är först när Guds ord får lysa över ditt liv som ”smutsen” uppenbaras för dig. Så länge vi lever i okunskap av Guds ord kan vi aldrig veta vad som håller oss tillbaka eller vad som leder oss på fel väg. Ordspråksboken 29:18 säger: ”Utan uppenbarelse går folket vilse…”. När du tillåter Guds ord lysa över ditt liv, det vill säga när du läser och lyssnar till Guds ord, kommer det avslöja din fruktan och roten till din fruktan. ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar” (Hebr 4:12). Första steget ut i frihet från fruktan är att med hjälp av Guds ord förstå att man har fruktan i sitt liv.

När smutsen på mina fönster väl uppenbarats för mig har jag två val. Antingen låter jag smutsen vara och min sikt förblir grumlig eller tar jag fram trasan och börjar pusta bort smutsen. Det är när Guds ord avslöjat din fruktan som jobbet börjar. Men du behöver göra jobbet ensam. Lukasevangeliet 1:37 säger: ”Tillsammans med Gud är ingenting omöjligt”. Nyckeln är ”tillsammans”. Gud vill inget hellre än att du ska bli fri så du kan gå framåt på hans högre vägar men du behöver arbeta tillsammans med honom. Tankebyggnader av fruktan har ofta byggts upp under en längre tid och det kan därför ta lite tid att bryta ner dem. Med hjälp av det starka vapen Gud givit oss, hans eget ord, kan vi bryta ner vad som helst och vinna seger över all fruktan. ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor 10:4-5). Om du vill bli fri från felaktiga tankebyggnader av fruktan finns det en lösning: Guds ord! Vägen ut i frihet från fruktan är med hjälp av Guds ord. Johannesevangeliet 8:32, som vi har hört och läst så många gånger, säger: ”…och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria”. När du och jag förstår, inser och tar till oss sanningen sätter den oss fri från all fruktan. Du och jag behöver komma till insikten att den fruktan som vi upplever bara är en känsla och är inte mer sann än Guds ord.

Ett av mina favoritställen i Bibeln är när Gud säger: ”Mina tankar är inte era tankar,och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar” (Jes 55:8-9). Gud har så mycket högre tankar för dig än att vara bunden i fruktan. Han vill att du ska vara fri, fri att löpa ditt lopp för honom fullt ut. Oavsett om du har brottats med och försökt bli fri från din fruktan länge så ge inte upp. Jag älskar vad Joyce Meyer alltid säger: ”I may not be where I need to be, but thank God I’m not where I used to be” (Jag kanske inte är var jag borde vara, men tack Gud, jag är inte heller där jag brukade vara). Även om du ännu inte är fullt fri så är du på väg. Även om du inte nått ditt mål har du kommit en bra bit på vägen. Du är på väg ut i fullkomlig frihet från all fruktan. Du är på väg ut i Guds högre tankar och vägar.