Utvald – just för en tid som denna

Man behöver inte var speciellt profetiskt för att kunna uttyda att det är den sista tiden vi lever i där vi alla behöver göra vår del för att bärga in den sista skörden. Nu mer än någonsin kallar Gud på oss kvinnor, vid sidan av alla män, att våga tro på att vi är Utvalda - just för en tid som denna. Låt oss följa Ester i Biblens fotspår och våga gensvara på Guds tilltal att rädda människor!

Tänk att få vara utvald! Utvald, inte av någon människa utan av Gud själv. Utvald för att göra Jesus känd, jordens viktigaste uppdrag. Utvald, oavsett vem du är och hur din bakgrund ser ut. Utvald – just för en tid som denna!

Ester var en enkel, föräldralös flicka som vann Guds och därmed konungens favör. Hon blev landets drottning och bodde i palatset när Guds kallelse kom till henne, genom Mordokajs röst, att gå in till konungen för att vädja för det judiska folket som var hotat att bli utrotat. Ester tvekar till en början, då det var förbjudet att gå in till konungen utan hans tillåtelse. De som gjorde detta kunde dödas. Då höjer Mordokaj sin röst ytterligare en gång och säger i Ester 4:14:”Vem vet om du inte nått kunglig värdighet just för en tid som denna?” När Ester hör detta förstår hon att det är Gud som kallar på henne. Hon fattar mod till sig och beslutar sig för att gå in till konungen. Om det så innebar att hon riskerade sitt eget liv var hon villig att göra sin del för att kunna rädda det judiska folket.

Precis som Ester kan vi tveka att våga tro och göra stora ting för Gud. Kanske är också vi rädda för vad det kommer att kosta oss. Gud ger Ester ytterligare en chans att svara ja på det som Han kallade henne till och hon beslutar sig för att våga gå. Även om du har tvekat till en början om du ska våga göra det Gud har talat till dig, tror jag att det du läser just nu är Guds fortsatta maning att våga tro på Honom och våga göra det Han kallar dig till att göra.

När vi läser vidare i Esters bok kan vi se den fantastiska fortsättningen att tack vare att Ester vågade gå, blev hela det judiska folket räddat. Precis som Esters uppdrag är ditt och mitt uppdrag att rädda människor. Oavsett vilka gåvor Gud har lagt ner i dig och vad din kallelse är, är vi alla kallade till att rädda andra människor genom att berätta om Jesus!

Man behöver inte var speciellt profetiskt för att kunna uttyda att det är den sista tiden vi lever i där vi alla behöver göra vår del för att bärga in den sista skörden. Jag är övertygad om att nu mer än någonsin kallar Gud på oss kvinnor att inta vår rätta position i Herrens armé. Jag är övertygad om att vi, vid sidan av alla män, kommer att få se hur ”Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet” (Ps 68:12).

Under mina fjorton år som jag har predikat och tjänat Gud har jag insett allt mer att det inte sitter i min egen förmåga utan endast i min villighet att ge mig hän åt Honom. Andra Krönikeboken 16:9 säger: ”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” Allt du behöver göra för att få räknas som kvalificerad i Herrens tjänst är att ge dig hän åt honom!

Våga du också, precis som Ester gjorde och som många andra kvinnor vågat sedan dess, tro på att du är Utvald – just för en tid som denna!