Tänk på vad du tänker på

Våra tankar påverkar våra liv betydligt mer än vad vi tror därför är det så viktigt att reflektera över vad vi går runt och tänker på. Du och kan välja vilka tankar vi tillåter finnas i våra sinnen och därmed göra oss av med felaktiga tankar. Låt oss välja Guds högre tankar för våra liv!

Har du någonsin tänkt på vad du tänker på? Forskning visar att vi tänker cirka 65 000 tankar varje dag. De flesta av de tankar du tänker idag tänkte du även igår, då vi människor är vana att göra som vi brukar göra. Oavsett om denna forskning stämmer eller inte kan den ändå ge oss en hint av hur viktigt det är vad vi går runt och tänker på. Många av oss går runt med felaktiga tankar om oss själva, om Gud eller om andra människor.

Våra tankar påverkar våra liv betydligt mer än vad vi tror därför är det så viktigt att reflektera över vad vi går runt och tänker på. Jag är övertygad om att vi medvetet kan välja vilka tankar vi tillåter finnas i våra sinnen och att vi kan göra oss av med felaktiga tankar som påverkar vårt liv negativt! Bibeln säger: ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” 2 Kor 10:4-5.

Vår fiende vet hur viktiga våra tankar är och gör därför allt han kan för att skicka alla möjliga negativa tankar in i vårt sinne. Bibeln säger att han skjuter brinnande pilar mot oss (Ef 6:16). Dessa pilar är givetvis inte fysiska pilar utan negativa och felaktiga tankar som strider mot Guds Ord, vilka han ”skjuter” in i vårt sinne. Tankarna är inte helt osanna utan hans strategi är att använda sig av negativa omständigheter kontra Guds löften och därigenom få oss att tro att det vi ser och upplever och inte Guds Ord är det som är sanningen. Kanske har du länge kämpat med att förändra ditt liv på något område och det går trögt, då är fienden där direkt och vill ge dig hans tankar om att ge upp eller att Gud inte är med dig. Kanske har någon vän svikit dig nyligen och du känner dig ensam, direkt är fienden där och sår in tankar av att du är oälskad och att ingen tycker om dig. Kanske upplever du Guds kallelse över ditt liv men du ser ingen väg ut i den, direkt är vår fiende där och ”skjuter pilar” av att du visst inte är kallad och att du aldrig kommer kunna uträtta något för Gud. Det spelar ingen roll vad det är vi brottas med i livet: hälsa, äktenskap, försörjning eller självkänsla etc. vår fiende vet precis när och hur han ska sätta in sina stötar och skicka sina brinnande pilar mot vårt sinne.

Om du inte reflekterar över vad du går runt och tänker på och jämför det med vad Guds Ord säger kan du lätt bli ett byte för fienden, vilket resulterar i att du tror och tar emot hans tankar som sanningen. MEN, det finns en väg att avslöja honom och byta ut dessa negativa tankar mot Guds tankar. I Romarbrevet 12:2 står det: ”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”

För att inte ”anpassa oss efter den här världen” och falla offer för alla dessa negativa tankar som vill fylla oss, behöver vi förnya våra sinnen. Det finns inget bättre sätt att förnya vårt sinne än att dagligen läsa Guds Ord! Men stanna inte där! Läs Guds Ord, memorera Guds Ord och tala ut Guds Ord. Skriv ner Guds löften gällande de områden där du behöver förändra dina tankar och sätt upp på spegeln eller kylskåpet och läs det varje gång du går förbi. Guds Ord förvandlar dina tankar och skapar tro på Gud att han har en underbar plan med ditt liv. ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” Jes 55:8-9

Jag uppmuntrar dig att redan idag fatta beslutet att det är slut med att vara styrd av felaktiga tankar oavsett var de har kommit ifrån och hur länge de har varit i ditt sinne. Välj att redan idag byta ut dina tankar mot Guds högre tankar för dig, ditt liv och din framtid!