Stäng varje dörr

Du och jag kan leva ett liv i total frihet! Jesus kom kom för att sätta fångar fria, ändå är det så många troende som lever i bundenhet. Många gånger är det vi själva som håller dörren öppen för tjuven att komma in och stjäla vår frihet, frid, glädje och våra drömmar. Men du och jag kan se till att stänga varje dörr, även om det bara är en liten glipa, och få tag i den frihet Jesus kom för att ge oss...

Drömmar är inte ett vanligt sätt Gud talar till mig, men i november förra året gjorde han det. Jag drömde att jag bodde i ett radhus med två dörrar bredvid varandra. Jag hade gått över till min granne för att prata lite och gick sedan tillbaka till min egen dörr. När jag tog i handtaget ser jag att jag glömt nycklarna i låset och dörren var olåst. När jag öppnade såg jag en svartklädd tjuv som grep tag i mina ägodelar och sprang ut genom altandörren. Direkt kommer bibelordet från Joh 10:10 till mig: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda…”. Sen hörde jag Guds röst: ”Stäng varje dörr, så tjuven inte kan komma in och stjäla!” Och med det tilltalet vaknade jag.

Drömmen tillsammans med en påtaglig Gudsfruktan följde mig de kommande veckorna. Jag bad Gud uppenbara för mig om jag hade någon öppen dörr så tjuven, djävulen, hade rätt att komma in och stjäla i mitt liv. Två olika saker kom till mig och lämnade mig inte, och jag förstod att jag behövde göra förändring. Det behöver inte alltid vara stora och uppenbara saker som gör att tjuven kan komma in i våra liv. Ibland räcker det med något litet felaktigt vi tillåter i våra liv, som gör att fienden kan komma in och stjäla vår hälsa, glädje, frid, frimodighet, framtidstro och våra drömmar.

Det finns flera olika dörrar tjuven kan använda för att ta sig in och stjäla och förstöra i våra liv. En av dessa är synd. Vi kan aldrig leka med synd för ”Var och en som gör synd är syndens slav” (Joh 8:34). Det vi tillåter i våra liv blir vi slav inunder. Synd kan vara allt det som inte behagar Gud i både tanke, ord och handling. Det bästa vi kan göra är att göra oss av med den redan i tankestadiet. Stäng dörren till all synd genom att bekänna den inför Herren. ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9). Allt mörker vi tillåter i våra liv blir en ingång för tjuven. Håll därför inget dolt utan släpp in Jesus i alla hjärtats rum, speciellt i de områden där du ofta faller. När den helige Ande överbevisar dig om synd är det inte tid att skämmas och försöka dölja den utan bekänn den för vad den är. Då blir du av med den och dörren för fienden stängs.

En annan dörr är oförlåtelse. Människor har sårat och kommer garanterat att fortsätta att såra dig och mig på olika sätt. Jag tror inte att det finns något sätt att undvika att bli sårad. Men oavsett vad någon annan människa har gjort eller kommer göra mot oss behöver vi förlåta. Att förlåta har ingenting med våra känslor att göra utan det är ett val. Du stänger dörren till oförlåtelse och bitterhet, vilket oförlåtelse ofta leder till, genom att välja att förlåta. Bibeln uppmanar oss på åtskilliga ställen att förlåta. ”Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna” (Luk 6:37). När du har valt att förlåta och de starka sårade känslorna ändå gör sig påminda kan du hålla dörren stängd genom att välsigna den som har sårat dig. Det är förunderligt vad som sker när vi väljer att välsigna människor som har gjort oss illa. Jag kan erkänna att jag, när jag börjar välsigna någon som sårat mig, bara gör det för jag vet att det är rätt inför Gud och för att jag vet att det är enda sättet att bli fri. Men efter ett tag fyller Guds kärlek alltid mig och jag kan med ett ärligt hjärta inför Gud välsigna personen i fråga och mena varje ord jag ber ut i min bön. Låt inte tjuven få komma in och stjäla, slakta och förgöra i ditt liv genom att hålla fast vid oförätter. Stäng den dörren genom att förlåta och välsigna.

Andra områden som håller dörren öppen kan vara fruktan, förkastelse, stolthet eller självömkan. Gud har gett oss en Hjälpare, den helige Ande, och han kan visa oss på dörrar vi håller öppna för fienden, även om det bara är en liten glipa. Joh 16:13 säger att ”när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen”. Be den helige Ande uppenbara för dig om du har någon dörr öppen för fienden. Be sedan Gud om hjälp och styrka att stänga varje dörr. Jag är övertygad om att vi, när vi gör detta, kommer få förnyad glädje och frid och att vi kommer få se våra Gudagivna drömmar uppfyllda.