Med ett öga på evigheten!

Det vi gör i det här livet kommer på ett eller annat sätt att eka in i evigheten. Livet här på jorden är kort i jämförelse med evigheten så låt oss leva för det som har evigt värde!

Har det som upptar våra tankar, vårt fokus och vår tid evigt värde? Kolosserbrevet 3:2 uppmanar oss: ”Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden”.

När du och jag tänker ”på det som är där ovan”, när vi fäster ett öga på evigheten förändras våra tankar, vad vi lägger vår tid och våra pengar på förändras, våra beslut förändras och hela vårt fokus förändras. Allt i våra liv förändras när vi väljer att satsa ”på det som är där ovan”. Det som tidigare var viktigt för oss bleknar i jämförelse med det som har evigt värde.

När jag var tjugo år gammal predikade jag evangelium för första gången. Jag minns det som igår, vi predikade på en skola och sex tjejer i femtonårsåldern gensvarade och kom fram på frälsningsinbjudan. Dessa tjejer, samt deras familjer och släktingar, var hinduer och hade tillbett avgudar i generationer bakåt, men denna kväll bekände de Jesus som sin Herre och hela deras liv och evighet förändrades för alltid. Samma kväll när jag hade lagt mig kunde jag inte sova en blund. Händelsen på skolan spelades upp för mitt inre om och om igen. Trots att jag bara var en ung, outbildad tjej utan varken engelskakunskaper eller Bibelskola hade Gud använt mig att göra något som skulle eka in i evigheten. Erfarenheten den kvällen slog ut allt annat jag tidigare upplevt i mitt liv och jag visste att jag var brännmärkt för livet. Det fanns inget annat jag skulle kunna göra med mitt liv. Jag ville bara få vara med och förändra människors evighet.

Alla människor kommer en dag att möta evigheten. Frågan är vilken evighet går de till mötes? Bibeln är tydlig. Det är med fullaste allvar Johannes skriver i Uppenbarelseboken 20:15 att för att räddas och komma till himlen måste vi alla ha våra namn skrivna i Livets bok. Det finns bara ett sätt att få sitt namn skrivet i Livets bok och det är genom att tro på och åkalla Jesu namn! Du och jag kan påverka människors evighet och fylla Livets bok med nya namn, genom att ge våra liv för att evangelium ska nå ut till alla människor!

Låt oss göra allt för att rädda människor för evigheten! Låt oss inte försvinna i vardagens alla bestyr utan leva varje dag med ett öga på evigheten.