Lägga i rätt växel

Vi har alla olika växlar vi kan köra på. Allt har sin tid...ibland behöver vi köra på framåt, andra gånger backa eller stanna upp. Vi behöver vishet vilken växel vi ska lägga i...

För ett tag sedan, då vi var i behov av en dragkrok, bytte vi bil med en vän för en dag. När vi sedan bytte tillbaka berättade hon att hon flera gånger råkat lägga i växel ”S”. Denna växel, som står för ”Sport”, gör att motorn går på lägre varv och kan användas när man behöver lite extra krut t.e.x vid omkörning. Vi skrattade åt det tillsammans och var överens om att ”S” kanske var lite väl bra för körning i vårt lilla samhälle.

Denna lilla händelse fick mig att tänka på att vi alla har en ”växellåda” i våra liv. För det första har vi alla växeln ”D” som står för ”drive” (köra). Oavsett hur många hästkrafter vi har fått av Herren kommer de först till användning när vi lägger i ”D”. Det är nästintill omöjligt att styra en stillastående bil och om vi inte rör oss framåt med det Herren har givit oss, blir också vi svårstyrda. Gideon fick uppmaningen: ”Gå i denna din kraft…” (Dom 6:14), och det kan vi också göra. Vägen att bära rik frukt är att sätta igång och sedan vara trogen i det lilla. ”Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket” (Matt 25:21).

I och genom Jesus, har vi också alla sportväxeln ”S”. Vi behöver ständigt påminna både oss själva, och varandra, om vilken kraft som är verksam i och genom våra liv. ”…Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen…” (Ef 1:19-20). Vi har betydligt mer ”hästkrafter under motorhuven” än vad vi många gånger förstår. Bästa sättet att lära oss hur och när vi ska använda dem är att umgås med själva kraftkällan. Tid med Jesus är alltid tid väl investerad.

Ibland gör vi misstag, och kommer definitivt också göra i framtiden. Våra misstag är inga problem för Herren, men vi behöver erkänna dem för oss själva och bekänna dem för honom. ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9). Ibland behöver vi helt enkelt lägga i ”R”, backen. Vi behöver kanske backa i något beslut vi tagit eller backa i någon relation genom att säga förlåt och göra upp. Vi behöver omvända oss och backa tillbaka till den plats där vi, på ett eller annat sätt, ”lämnade den rätta vägen”.

Vi behöver också ibland lägga i växeln ”P”, som står för parkering. Jag tror på att arbeta hårt och satsa sitt allt på Guds rike, men jag tror också på vila. ”Sex dagar skall du arbeta, men på sjunde dagen skall du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden skall du ha vilodag” (2 Mos 34:21). Många gånger är vi ”duktiga på” att jobba, men glömmer vikten av att helga vilodagen. Allt Herren säger i sitt ord är av ett syfte, även när han uppmanar oss till att vila. De välkända orden i Psaltaren 23 säger: ”Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull” (v2-3). Vila kan se olika ut för oss. En del gillar att ligga och slappa på soffan, andra vill ut i löparspåret. Vissa ser trädgårdsarbete som bästa avslappning, andra läser en bok. En del gillar att vila i sällskap av andra, medan några vilar bäst i ensamhet. Oavsett vad som passar oss tror jag vila är när, som versen ovan säger, när själen blir vederkvickt. Vi lever i ett samhälle där man ständigt räknar upp allt man gjort. Vid extrema fall tävlas det till och med om det, där den som gjort mest koras till vinnare. Men vi är inte kallade att göra så mycket som möjligt och ständigt vara upptagna. Vi är kallade att vara lydiga. När vi gör det Herren har talat till oss om, kommer det också att finnas tid till vila.

Allt har sin tid och vi behöver vishet från den Högste om vilken växel vi ska lägga i. Genom att använda hela vår ”växellåda” kommer vi att må bra samtidigt som vi bär rik frukt och utbreder Guds rike här på jorden.