Igenslammat

Vi kan alla nog erkänna att ibland samlas olika sorters ’smuts’ i vår liv. Därför behöver vi ständigt ödmjuka & omvända oss och be Herren rena våra hjärtan. Bästa sättet att göra detta är genom bön & fasta...

Vi har en duschkabin som, till min makes stora glädje, har ångbastufunktion. Under hela året duschar och bastar vi utan problem, men i slutet av året börjar vattnet rinna undan saktare och saktare genom brunnen, tills det till slut nästintill står helt stilla i utflödet. På grund av detta ingår det mindre trevliga projektet i vår storstädning inför jul att dra ut duschkabinen och ta bort alla delar under för att sedan rengöra dem en och en. Marcus rengör duschkabinen på plats och mitt jobb är att skura de lösa styckena. Delarna är fyllda av gammalt hår, hudavlagringar, schampo och smuts (jag vet, usch!). Detta trots att jag varje vecka rengör duschkabinens insida och brunn. När vi är klara med rengöringen sätter vi tillbaka allt på plats och duschen är redo att användas ännu ett år.

Även våra liv samlar på sig ”smuts” som gör att flödet av levande vatten bromsas upp eller kanske rent av upphör. Därför behöver vi också i våra liv, precis som jag och Marcus gjorde, kavla upp ärmarna och utföra en storstädning. Det finns många sätt att göra detta på, men jag vill lyfta upp vad jag vet fungerar bäst för mig personligen, nämligen bön och fasta. Jesus säger till oss i bergspredikan: ”När ni fastar” (Matt 6:16). Han säger inte om. Han säger när. Jesus visste innebörden och vikten av att leva i regelbunden bön och fasta. Bön och fasta är en nyckel, inte bara när vi behöver rengöra det som slammat igen, utan även på många andra områden i vårt kristna liv.

Främsta orsaken till fasta är att vi vill ödmjuka oss inför Gud: ”Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud…” (Esra 8:21). Ödmjukhet är något av det mest dyrbara i Guds ögon, vilket framgår tydligt genom hela Bibeln. När vi ber och fastar, och därmed ödmjukar oss inför Herren, kan han leda oss på sina förberedda vägar: ”Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg” (Ps 25:9).

Fasta ger oss också andlig auktoritet, eller rättare sagt, vi har lättare att agera i den auktoritet vi redan fått. När lärjungarna inte kunde driva ut en ond ande ur en pojke, säger Jesus till dem: “Den här sorten kan inte drivas ut på annat sätt än genom bön och fasta” (Mark 9:29 SKB). När denna incident ägde rum levde lärjungarna ännu inte i fasta: “Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta” (Mark 2:19- 20). Men när vi sedan läser i Apostlagärningarna, kan vi se att också de hade upptäckt hemligheten med bön och fasta: ”När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: ’Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.’ Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem” (Apg 13:2-3). En av de saker som hände när de bad och fastade var att de hörde den helige Andes röst klart och tydligt. Detta är också är en av förmånerna vi får del av när vi ber och fastar.

Genom hela Bibeln kan vi läsa om hur människor bad och fastade. Gudsmän och Gudskvinnor i tidigare generationer har bett och fastat. Vi behöver också be och fasta. Personligen älskar jag att be och fasta och skulle inte klara att göra det jag gör utan det. Mitt sinne blir klart; allt blir svart eller vitt, ja eller nej. Min ande blir skärpt och kan lätt snappa upp vad Gud vill göra och mitt böneliv flammar upp. Det är som att blåsa på en redan glödande eld. Den får liv, får nya färger och tar nya former. Dessutom är bön och fasta också som rengöringen av vår duschkabin. När vi upplever att det inte längre flödar som det brukar, av Guds levande vatten, glädje, kärlek och kraft, är det dags att göra en storstädning genom att avskilja tid i bön och fasta.

Utöver de som nämnts här finns många fler anledningar till att fasta. Men vi behöver vara medvetna om att Gud inte är någon godisautomat som vi, genom att trycka på bön- och fasteknappen, kan få till att göra precis vad vi vill. Bön och fasta handlar alltid om Guds vilja. Men när vårt motiv till fasta är att göra Guds vilja, finns det inga begräsningar för vad det kan förlösa i våra liv. När vårt främsta motiv är att ödmjuka oss inför Gud, svarar han med att skölja över och genom oss med allt vad han är och har.