Hur gott är inte ett ord i rätt tid

Tuffa tider är något vi alla möter och då kan ett profetiskt ord var precis det vi behöver, och du kan få vara den som förmedlar det...

”Vi har iallafall två missionsresor till Bangladesh i vår” var både Marcus och mina uppmuntrande ord till varandra när Indien blev inställt i februari och Pakistan i mars. Vi såg fram emot att få åka ut och predika för de onådda i denna muslimska jätte, mer än något annat. Det är svårt att förklara, men redan innan vi tog form i våra mammors magar hade Gud redan format oss till missionärer. Det finns i vårt DNA. Det flyter i vårt blod. Det är det vi lever för och är till och med villiga att dö för. När vi därför, bara en vecka innan vi skulle åka i april, fick beskedet att Bangladesh stängt sina landsgränser, var det som en rullgardin drogs ner. Det blev verkligen mörkt och i flera dagar kämpade vi med tankar av hopplöshet och modlöshet. Vi bestämde oss då för att ta hjälp av lite människor vi har runt oss och skickade ut ett sms som var mer eller mindre ett rop på hjälp i bön. Inte långt därefter ringer en kvinna upp oss som vi inte brukar ha jättetät kontakt med men som vi har stor respekt för. Hon säger bara ett kort hej sen ber hon ut ett budskap i andra tungor, vilket hon också uttyder. Jag kan inte i ord förklara hur mycket denna hälsning betydde för oss. Det var egentligen inte ens orden i sig utan den kraft och kärlek som förmedlades när hon bad. I samma stund som hon bad och profeterade upplevde vi hur det negativa tryck som varit emot oss bröts.
Tack Jesus för trossyskon, vi behöver sannerligen varandra, och tack Jesus för det profetiska ordet!

Denna händelse påminde mig, ännu en gång om, vikten av att vi har Andens gåvor, och då främst den profetiska gåvan, i funktion i våra liv och i våra församlingar. Det har mer eller mindre varit en tuff tid för oss alla och jag är övertygad om att det kommer komma ytterligare saker som kommer skaka vår värld. Hur viktigt är det inte då, förutom vår personliga relation med Jesus, att vi kan både få och förmedla himmelska hälsningar av uppmuntran, uppbyggelse och tröst (1 Kor 14:3).

Våra ord har makt. Tänk vad många gånger vi bara tänker på, eller olika positiva saker om, varandra utan att säga något. Ordspråksboken säger: ”hur gott är inte ett ord i rätt tid” (Ords 15:23), vilket gäller både våra egna ord och de profetiska ord vi får ifrån Gud att förmedla vidare, där det senare förstås har ändå större påverkan. Jag antar att du, precis som jag, direkt kan komma på flera tillfällen där ett profetiskt ord har betytt oerhört mycket i den situation vi befann oss i då. Att den profetiska gåvan är i funktion är kanske viktigare nu mer än någonsin. Det finns väldigt mycket runtomkring just nu som kan tynga ner och bryta ner och hur viktigt är det då inte det finns något som kan balansera upp, vilket är precis vad ett profetiskt ord kan göra.

Hur viktigt det profetiska ordet än är tror jag aldrig att vi ska gå runt och söka det. Ett ständigt sökande efter att någon annan ska höra från Gud åt oss kan leda oss in på villospår. Fienden kan utnyttja situationen (vilket han gör med glädje) och leda oss till människor som inte bara ’tankar ner’ ord från himlen, utan också från andra felaktiga håll. Detta är precis vad New Age handlar om. Man skapar sig sin egen religion efter vad som passar sina egna behov. Men som vi så väl redan vet, allt eget och mänskligt leder bara till bundenhet medan det som kommer från den rena källan, från Gud själv och hans ord, leder till frihet. Jag har själv sett hur profetiska ord Gud talat genom mig fått lösa bojor, bryta depression, gett vägledning mitt i förvirring, uppmuntra, lyfta och trösta hundratals människor i behov. Det finns dock en sak Bibeln uppmanar oss att söka och det är att ”sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva” (1 Kor 14:1). Låt oss söka Herren. Låt oss söka och själva endast dricka ur den rena, klara källan. Och låt oss söka att vinna de andliga, övernaturliga gåvorna, framför allt den profetiska gåvan så vi kan bli till ännu större välsignelse och få komma med gudomlig uppmuntran, uppbyggelse och tröst till människor runtomkring oss. Hur gott är inte ett ord i rätt tid, och du kan få vara den som förmedlar det!