High five från den helige Ande

Orden från den helige Ande: ”Det där gjorde vi bra idag” överraskade mig, fick mig att le och påminde mig om att han inte är någon duva, eld eller kraft utan en person...

Den helige Ande kom kom ner som en duva efter Jesus hade döpt sig. Han kom en våldsam storm med tungor som av eld när lärljungarna blev andedöpta på pingstdagen. Guds ord säger att den helige Ande är som en vind, fyller oss med kraft, ger oss tröst, uppenbarelse och vishet och är Hjälparen med stort H. Allt detta är sant, han gör allt detta men han inte är en kraft, vind, eld eller duva utan han är en person.

Jag minns tydligt en av gångerna detta blev så tydligt i mitt liv. Vi var mitt uppe i en av våra eldskonferenser i Myanmar och jag skulle tala under ett av passen. Jag bjuder alltid in den helige Ande varje morgon och ber ständigt om att allt som sker och sägs ska vara genom honom och hans kraft och på hans sätt. Så gjorde jag också den morgonen i Myanmar. Under min förkunnelse kände jag en väldig smörjelse och upplevde hur den helige Ande ledde mig att ”ta ut svängarna” i budskapet. Hungern från de cirka 200 unga vuxna som var samlade drog ut det bästa och jag kunde se hur Ordet gick rakt in deras hjärtan. När jag både hade predikat och profeterat gick jag ner för att sätta mig. Då hörde jag den helige Ande viska i mitt hjärta: ”Det där gjorde vi bra idag”. Tilltalet överraskade mig och fick mig att le med hela ansiktet. Det var som en high five från den helige Ande för ett gott samarbete. Jag behövde honom men han behövde också mig.

När Jesus vandrade här på jorden i fysisk form, kunde han bara vara på ett ställe åt gången. Denna begräsning har inte den helige Ande. Han är en Ande och allt han behöver är ett kött som gör sig tillgängligt för honom att fylla. Men vi behöver vara rädda om honom. Paulus uppmanar oss: ”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag” (Ef 4:30). Att bedröva innebär att såra, smärta eller göra ledsen. Detta bekräftar att den helige Ande är en person. Jag vill inte göra något som sårar den helige Ande. Han är min vän och bland det dyrbaraste jag har i mitt liv. Om någon sårar mig, blir min respons många gånger tystnad. Detsamma gäller den helige Ande. Han älskar att tala, men om vi fortlöpande bedrövar honom, kommer hans röst på vår insida att tystna. Vad är det då som bedrövar honom, så att vi kan göra allt i vår makt för att undvika det?

Det första jag vill nämna är om vi inte ger honom tid och utrymme i våra liv. Den helige Ande är vår underbara Hjälpare, sänd till oss för att alltid vara med oss. Han älskar att umgås och spendera tid med oss, peka på Jesus, tala till och uppenbara saker för oss. Men han är samtidigt en gentleman som inte tränger sig på: ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig” (Upp 3:20). Herren vill, genom sin Ande, ”hålla måltid” med oss, men vi behöver ”öppna upp dörren” och medvetet bjuda in honom. Detta gäller såväl i våra individuella liv som i våra bönegrupper och gudstjänster.

Det andra jag vill nämna är om vi medvetet släpper in synd. Guds Ande är en helig Ande och vi är hans tempel: ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp” (1 Kor 6:19-20). Han kommer definitivt att reagera om han behöver dela sitt tempel med synd och vara den första som överbevisar oss (Joh 16:8). När vi blir överbevisade är det upp till oss att omvända oss, så vi kan bli av med vad vi än har släppt in i våra liv.

Det tredje och sista jag vill nämna är våra ord. Efesierbrevet 4:29 säger: ”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på… ” Negativa, nedlåtande och hårda ord påverkar människorna som hör dem men de påverkar också den helige Ande. Gud älskar alla sina barn och reagerar därmed starkt på när någon talar illa om dem. Vi kan inte kontinuerligt tala illa om våra syskon i Herren och samtidigt räkna med att den helige Andes röst och gemenskap förblir densamma.

Jag skulle inte byta min vänskap och relation med den helige Ande mot någonting. Min önskan är att få en high five det vill säga hans godkännande och jag vill samarbeta med honom varje dag. Vill du?