Hel, upprättad och i full funktion

På väg hem från en av våra åtskilliga missionsresor tittar jag till på min högerhand. Det som en gång var gipsat, brutet och ett sår var nu ett knappt märkbart ärr. Då talar Gud till mig: "Hanna, syftet med ditt gips var inte bara att ditt ben skulle bli helat utan att din hand skulle komma i full funktion igen". Samma sak gäller ditt och mitt liv. Gud vill inte bara hela och upprätta oss utan att vi ska få komma ut i full funktion för Honom!

Gud använder ofta det vi möter och upplever i vår vardag för att tala till oss. För ett par år sedan bröt jag ett ben ovanför lillfingret och fick gå med gipsad högerhand i fem veckor. Trots att det var en liten skada, orsakade det en hel del svårigheter för mig i de vardagliga sysslorna. En dag när jag satt på flyget hem från en av våra missionsresor tittade jag till på min då helt läkta hand och kände en enorm tacksamhet att den fungerade precis som den ska. I samma stund hör jag Herren viska i mitt hjärta: ”Hanna, syftet med ditt gips var inte bara att ditt ben skulle bli helat utan att din hand skulle komma i full funktion igen”. Direkt visste jag att detta inte bara var ett tilltal till mig utan ett budskap Herren ville att jag skulle förmedla vidare. Guds vilja är att få se dig och mig totalt helade, upprättade och att vi ska få komma i full funktion för Honom.

Det finns flera berättelser i Bibeln om hur Gud väljer personer som Han rör vid, helar och sätter i funktion. En av dessa läser vi i Lukas 13:10-17: ”En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne:”Kvinna, du är fri från din sjukdom”, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: ”Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten.” Då svarade Herren honom:”Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?” Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde”.

Kvinnan hade gått runt med ett felaktigt perspektiv där hon fått titta upp på alla från ett underlägset läge. Arton år är lång tid och hoppet och tron om ett helade var säkerligen näst intill utplånat hos henne. Kvinnan trotsade både sjukdom, tradition och kultur för att komma nära Jesus. När hon gjorde det fick hon ett möte med Jesus och ”rätade på sig” och blev fri från sin boja.

Vi kan också ha blivit ”nerböjda” av olika anledningar. Kanske har negativa ord talats ut över oss sedan barnsben. Kanske har skolgång eller uppväxt varit fylld av misslyckanden. Vissa av oss har i vuxen ålder mött otroligt tuffa omständigheter. Det kan vara en utbrändhet som dragit undan mattan för oss eller dålig självbild och fruktan som tagit över och styr nu mer eller mindre våra liv. Oavsett vad vi har mött och även om vi känner att vi är oförmögna att resa upp oss själva är ingenting omöjligt tillsammans med Gud (Luk 1:37).

Jesus helade kvinnan men Han gjorde mer än så. Han upprättar henne när Han kallar henne en ”Abrahams dotter”. Människorna såg bara en krokryggig kvinna som störde deras heliga ordning men Jesus såg henne för den hon verkligen var. Gud ser också dig och mig precis som dem vi verkligen är. Vi är Guds barn, döttrar till en kung. Han ser vårt hjärta, vår hunger, inställning och attityd. Han ser också vår framtid, vår funktionalitet och det syfte Han har skapat oss att fylla och fullborda. Vilken upprättelse det sker i vår själ och vårt sinne när vi inser att Jesus ser oss och än mer när vi börjar se det Han ser.

Guds tanke med våra liv är aldrig att stanna vid att bara hela och upprätta oss. Hans högre tankar är att vi ska få komma ut i vår kallelse och få bli till välsignelse. Vad hade det hjälpt att gå med gipsad hand i fem veckor om syftet bara var att benet skulle bli helt. Nej, Gud ville så mycket mer. Idag sitter jag här och skriver med just denna hand. Gud har underbara planer för oss. Det Han har påbörjat kommer Han också att fullborda (Fil 1:6). Han vill sannerligen hela, upprätta och sätta oss i full funktion.