Guds högre tankar & vägar

Guds vilja, tankar och vägar för oss och våra liv är mycket högre än vad vi kan föreställa oss. Att upptäcka och inse detta, för att sen ta det till oss och handla på det, är det bästa vi någonsin kan göra!

Upptäckten av, och beslutet att säga ja till, Guds kallelse är det bästa jag har gjort. Gud har höga vägar, en gudomlig plan och kallelse, för oss var och en. Jesaja 55:8-9 säger: ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar”. Jag är övertygad om att de flesta av oss längtar efter att få vandra på dessa högre vägar. Hur får vi då tag på dessa högre vägar och hur kommer vi ut i det som Gud har kallat oss att göra?

Redan när Gud kallade mig började Han lära mig vikten av att tänka och tala i enlighet med Hans högre tankar och hur det hänger ihop med att vandra på Hans högre vägar. Våra tankar och ord, antingen hjälper eller hindrar oss. Det är omöjligt att tänka och tala negativt och samtidigt få positiva resultat. Gud har inte tänkt för dig och mig att leva begränsade av felaktiga tankar om Honom eller om oss själva. Gud vill inte heller att vi ska använda vår mun till att tala negativt och bekänna allt vi ser, hör eller upplever för stunden. Gud har högre tankar och vägar än så för oss, våra liv och vår framtid. Vi kan därför börja tänka i enlighet med Honom för att fullt ut få se och vara med om att förverkliga dessa högre tankar och vägar. Guds ord är fyllt med underbara löften om vad vi kan åstadkomma tillsammans med Gud. Vi kan därför samarbeta med Gud genom att fylla oss, tro på och tala i enlighet med dessa löften och för att få del av dem och nå vår fulla potential.

Det du precis läst är min nya boks introduktion. Boken heter ”Guds högre tankar & vägar” och är skriven främst till kvinnor men kan med fördel läsas även av män. Jag har valt att dela upp boken i tre delar: Guds tankar, Guds ord och Guds vägar. I slutet av varje kapitel finns något jag kallar ”Reflektion”. Där har jag skrivit ner några frågor eller påståenden att reflektera över antingen själv eller i bönegruppen. I slutet av boken finns även bibelord som du kan läsa, memorera och tala ut över dig själv och din situation.

Min bön är att den här boken ska få inspirera, uppmuntra och utmana dig att medvetet börja tänka Guds högre tankar, tala i enlighet med Hans ord och därmed få vandra på Guds högre vägar och fullborda den kallelse du fått av Gud. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i din läsning och på din väg ut i tjänst för Gud.