Frihet från fruktan

Det finns ett underbart liv i frihet från all fruktan. Ett liv där ingenting kan stoppa dig från att bli allt det Gud har tänkt du ska bli och göra allt det han har tänkt att du ska få vara med och göra. Endast du själv kan bestämma dig för att göra dig av med all fruktan genom att låta sanningen om vem Gud är, vem du är i honom samt vad som tillhör dig som troende få fylla dig. Om vi vill bli fria från fruktan måste vi först förstå att motsatsen till fruktan är tro. Inte en tro på dig själv eller din egen förmåga utan en tro på Gud. Genom att höra, läsa och tala ut Guds sanningar över våra liv kan vi ersätta fruktan med tro.

”Jag hade precis satt mig i kyrkbänken och förmiddagsgudstjänsten skulle börja om bara några minuter då Gud plötsligt visar mig en syn. I synen såg jag hur människor tågade på rad in i kyrkan med små lite ryckiga steg och satte sig i kyrkbänkarna. Innan jag hann fundera över varför de gick så konstigt var det som om Gud zoomade in på deras fötter och jag såg att alla hade tunga bojor runt anklarna. I synen snabbspolades själva Gudstjänsten förbi och jag såg hur människorna reste sig upp och tågade ur kyrksalen på samma sätt med bojorna fortfarande runt sina anklar. Sedan hör jag Guds röst säga: ”Mitt folk kommer in i mitt hus bundna av alla slags bojor men de lämnar också på samma sätt för de får inte höra sanningen”. Sedan hör jag ett rop ifrån himlen som än idag får mina ögon att tåras och som skär in i mitt allra innersta: ”Vem vill förkunna min sanning?”

Jag är ingen som brukar få syner av Gud, det kanske har hänt mig tre, fyra gånger i hela mitt liv, men de syner Gud visat mig har påverkat mitt liv betydligt. Denna syn om hur Guds eget folk är bundna av bojor av alla dess slag fick mig direkt att gensvara att om ingen annan vill så kommer jag förkunna en okompromissad sanning som sätter människor fria! Bibeln säger i Johannesevangeliet 8:32: ”… ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Denna överlåtelse och övertygelse, att predika sanningen som sätter människor fria, hänger starkt ihop med min längtan att tala till, undervisa och predika för kvinnor. Jag har redan berört, i de två första numren av Världsmissionen, den stora boja av felaktig självbild som håller många av oss kvinnor bundna och nu i de två sista numren vill jag fokusera på en annan boja som binder många kvinnor, nämligen fruktan. Det behöver inte handla om att det har gått så långt för dig att du har ångest eller fobier utan fruktan kan också innebära oro och bekymmer för olika saker i din vardag. Oavsett vad din fruktan heter, hur den ter sig eller hur stark den är kan du bli helt satt fri!

När Jairus dotter hade dött och allt mänskligt hopp var ute säger Jesus till honom i Johannes 8:50: ”Var inte rädd, tro endast…”. Om vi vill bli fria från fruktan måste vi först förstå att motsatsen till fruktan är tro. Inte en tro på dig själv eller din egen förmåga utan en tro på Gud. Genom att höra, läsa och tala ut Guds sanningar över våra liv kan vi ersätta fruktan med tro. Bibeln säger: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (Rom 10:17). Jag är övertygad om att vi alla kan utveckla en tro och förtröstan på Gud som går långt över all fruktan. Om vi verkligen förstår vem Gud är och hur mycket han älskar oss skulle vår fruktan lämna oss. 1 Johannes brev 4:18 säger: ”Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan”. Gud har kontrollen över allt som sker och någonsin kommer att ske och uppmanar oss i Ordspråksboken 3:5 att: ”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd”. Vårt förstånd tar intryck och bygger på vad vi ser, hör och upplever med våra fem sinnen medan en förtröstan på Herren bygger på Guds ord.

Du kan leva ett helt liv med en boja av fruktan. Den hindrar inte din frälsning eller Guds kärlek till dig men den kommer att hindra dig om du vill gå fullt ut med Herren, tjäna honom och hjälpa andra människor. Endast du själv kan bestämma dig för att göra dig av med all fruktan genom att låta sanningen om vem Gud är, vem du är i honom samt vad som tillhör dig som troende få fylla dig. Det finns ett underbart liv i frihet från all fruktan. Ett liv där ingenting kan stoppa dig från att bli allt det Gud har tänkt du ska bli och göra allt det han har tänkte att du ska få vara med och göra. Ett liv i frihet från fruktan börjar när du bestämmer dig för att sluta förlita dig till ditt eget förstånd och istället börjar förtrösta på Herren av hela ditt hjärta.