Finn ditt Gudagivna syfte

Livet måste handla om mer än att födas, växa upp, utbilda sig, jobba, skaffa familj för att sedan bara dö. Sanningen är att det finns ett mycket högre syfte med ditt liv. Gud har skapat dig unik med unika gåvor för att fullborda ett unikt syfte. Att finna sitt Gudagivna syfte handlar inte om att komma på något eget eller prestera i egen kraft utan att finna och kliva in i det som Gud redan har lagt i dig och skapat dig till. Ditt Gudagivna syfte är som handen i handsken, det passar perfekt.

Världen över frågar människor sig frågorna: ”Varför är jag här?” och ”Vad är meningen, syftet med mitt liv?”. När man slår upp betydelsen av det engelska ordet ”Purpose” (syfte) står det ”Anledning till varför något existerar”. Alla människor inser förr eller senare att det måste finnas ett högre syfte med livet än att bara födas, växa upp, utbilda sig, jobba på ett jobb, skaffa hus och familj för att sedan bara dö. Svaret är förstås att det finns det men endast Gud och Guds Ord kan ge svaret på vad ditt Gudagivna syfte är här på jorden.

Innan jag går in mer på ditt specifika syfte vill jag dela om två allmänna syften alla, som tror på och följer Jesus, har. Det första är att tjäna, det vill säga betjäna och hjälpa andra människor. Om du garanterat vill ha ett olyckligt liv ska du leva för dig själv. Bibeln talar väldigt mycket om tjänande eftersom vi alla är skapade till det. Att tjäna andra är ett av våra generella syften och ger oss både glädje och en inre tillfredställelse. I Matteus 20:26-28 står det: ”…Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” När vi tillhör Guds rike är det mycket som förändras. Till exempel att vara störst och främst handlar om att tjäna mest. Jesus är vårt ultimata exempel på detta.

Vi har alla fått unika gåvor och talanger av Gud. Dessa gåvor är inte till för oss själva utan för andra. Det bästa sättet att tjäna andra, tror jag är, att finna sina Gudagivna gåvor och välsigna människor runt oss genom dem. 1 Petrus 4:10 säger: ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.”

Det andra generella syftet är att vi är alla kallade att sprida evangelium. Du och jag kan inte bestämma hur många som väljer att ta emot evangelium och bli frästa, men vi kan bestämma oss för att dela evangelium och försöka vinna så många som möjligt. I 2 Korintierbrevet 5:11 står det: ”Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor…”. Jag tycker detta Bibelordet är så härligt. Försöka vinna människor är något vi alla kan göra sedan får vi lämna resultatet till Gud. Jag tror att det är tid nu mer än någonsin för alla oss kvinnor att inta vår förutbestämda position och hjälpa till, vid sidan om alla män, att utbreda Guds rike. Gud behöver alla människor på däck för att hjälpa till i människofisket innan det är för sent. Psaltaren 68:12 är ett av de Bibelord som ofta dyker upp på mina kvinnomöten: ”Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet”. Tänk vad härligt att få se en stor skara kvinnor resa sig upp i vårt land vars fokus är att komma med de goda nyheterna om Jesus till andra människor.

Med dessa två generella, men ändå så viktiga, syften nämnda vill jag gå in på den specifika planen och kallelsen Gud har för varje människa. Att finna sitt Gudagivna syfte är att hitta rätt och handlar egentligen bara om att plocka fram det i oss som redan finns och har funnits där sedan vi föddes. Ditt Gudagivna syfte är som handen i handsken, det passar perfekt. Gud har skapat dig unik med unika gåvor för att fullborda ett unikt syfte. Insikten av detta innebär uteslutande av all konkurrens och jämförelse med andra. Något av de värsta sakerna du kan göra är att försöka vara som alla andra. Varför ska du försöka passa in när Gud skapt dig att sticka ut?!

När du får tag på, ser, ditt Gudagivna syfte blir det vision. Du kan få tag på visionen för ditt liv genom ett tilltal från Gud, genom att du inser vilka människor du dras till som gör det du förmodligen ska göra, genom att du konkret skriver ner det du brinner för och älskar att göra eller kanske det som upprör dig som inte ännu inte finns en lösning på. Du och ditt syfte kan vara lösningen på det problemet. Jag uppmuntrar dig att inte ge upp utan be, sök och bulta tills du vet att du vet vad du var skapt för att göra på denna jord. Ordspråksboken 29:18 säger: ”Där det inte finns någon vision går folket vilse…”. Om du inte har en vision, och därigenom vet vart du är på väg kommer, du att gå vilse. Kom ihåg att det handlar inte om att komma på något eget eller prestera i egen kraft utan att finna och kliva in i det som Gud redan har lagt i dig och skapat dig till.

Ditt Gudagivna syfte är förutbestämt av Gud. Psaltaren 139:16 dyker upp så när som i alla mina predikningar riktade till kvinnor eftersom den innehåller sådan dyrbar uppenbarelse om just vårt Gudagivna syfte. Det står om Gud: ”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit”. Tänk att långt innan du var född hade Gud en detaljerad plan för ditt liv. Du är inget misstag, slump eller tillfällighet utan Guds ögon var på dig och alla dina dagar var bestämda innan de kommit.

Ditt Gudgivna syfte är givet av nåd. Oavsett vad Gud kallat oss till är hans kallelse och gåvor givna av nåd, inte genom att vi har förtjänat dem. 2 Timoteus 1:9 säger: ”Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd…”. Ingen är mer eller mindre kvalificerad i Guds rike. Gud ser inte till vad människor ser till utan hans tankar och vägar är höga för oss alla. Hur mycket det sedan blir fullgjort av vår kallelse har med vår respons och lydnad att göra. Men kom ihåg att oavsett vad du gjort eller inte gjort hittills med ditt liv är det aldrig för sent att ta reda på, säga ja till och fullborda ditt Gudagivna syfte. Romarbrevet 11:29 säger: ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra”. Guds kallelse och syfte består hela ditt liv. Du kanske aldrig har sökt efter att få reda på det eller kanske övergivit det, med det finns fortfarande kvar för dig. Du kan inte göra något åt ditt förflutna men du kan göra något åt din framtid.

När du funnit ditt Gudagivna syfte uppmuntrar jag dig till att inte stanna där. Att finna sitt Gudagivna syfte är bara början. Agera, gör något nu, i riktning och enlighet med din kallelse. Börja redan idag! Allt för många gånger möter jag människor som redan levt större delen av sina liv med vetskapen om sin kallelse men de väntar på rätt timing. Förstå mig rätt, av egen erfarenhet vet jag att Gud har en viss timing för vissa saker, men det är ingen ursäkt att år efter år inte göra någonting. Jag brukar skoja och säga: ”Hellre en bula i pannan för att ha sprungit in i en stängd dörr än skavsår i baken efter att ha suttit för länge”. Det må låta lite roligt men innehåller en stor portion sanning och allvar. Bibeln talar om åtskilliga personer som agerade. Petrus, trots att han hade kläder på sig och båten var nära stranden, hoppade över båtkanten i sin iver att vilja möta Jesus. Paulus, trots att Guds Ande ibland stoppade honom, var på G hela tiden i Apostlagärningarna 16-6-10: ”Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom:”Kom över till Makedonien och hjälp oss!”När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem.”

Låt oss bara kvinnor som agerar. Låt oss planera och sätta upp konkretamål och delmål. Vad är dina svar på följande frågor: ”Vad ska du ha uppnått innan årets slut? Vad är dina planer inför nästa år? Var är du och vad gör du om fem år?”. Min man och jag gör olika planer hela tiden. Planer inför kommande kampanjer, missionsresor och olika trosutmaningar. När vi gjort planerna ber vi i enlighet med Ordspråksboken 16:3 där det står: ”Befall dina verk åt HERREN, så har dina planer framgång”. Vi är inte naiva nog att tro att Gud ska ge alla ”våra” planer framgång men vi är övertygade om att när vi sträcker oss framåt och gör konkreta planer leder Gud oss genom att bekräfta eller ändra i våra planer så vi får framgång.

Du är unik med unika gåvor för ett unikt syfte! När du börjar samarbeta med Gud genom att söka honom och hans vilja med ditt liv kommer han att visa dig hans högre tankar för dig och ditt liv. När du funnit ditt Gudagivna syfte, din alldeles egna bana Gud designat för dig att löpa på, ta de första stegen i dag och låt oss löpa uthålligt med blicken fäst på Jesus.