Finn din Gudagivna identitet

Du är unikt skapad av Gud och för Gud. Självbild är vår bild eller uppfattning av oss själva, medan att finna sin Gudagivna identitet handlar om att få tag på Guds uppfattning av oss. Allting förändras när vi börjar se oss själva med Guds ögon. En Gudagiven identitet byggs inte upp genom något du gör utan genom att du förstår vem du redan är i Gud! Din sanna identitet sitter inte i vem andra säger du är, din framgång, dina misslyckanden, din uppfostran, platsen du kommer ifrån, din utbildning eller profession etc. Den sitter i vem Gud säger du är!

Du är unikt skapad av Gud och för Gud. När han skapade dig lade han ner en bit av sig själv. Det säger en hel del om hur värdefull du är. Gud har dessutom massor av positiva saker att säga om dig, vem du är och vad du kan göra. Du är ett mästerverk, som sången säger, skapad med unika gåvor, talanger, egenskaper och med ett unikt syfte som bara du kan uppfylla här på jorden. Någonstans vet både du och jag att detta är sant ändå lever så många människor, speciellt bland oss kvinnor, med en felaktig syn på sig själva där vi inte tror någonting gott kan komma ut ur våra liv. Varför är det så? Den frågan har förstås inte ett enkelt svar men jag är övertygad om att en bidragande faktor till denna felaktiga uppfattning om oss själv är att vi bygger vår bild av oss själva utifrån vad andra människor tycker och tänker, vad samhället säger, vad våra erfarenheter och misstag säger när vi borde bygga vår självbild, identitet på vad Gud säger.

Självbild är vår bild eller uppfattning av oss själva, medan att finna sin Gudagivna identitet handlar om att få tag på Guds uppfattning av oss. Allting förändras när vi börjar se oss själva med Guds ögon. Gud ser så mycket mer i dig än vad andra ser. I Mose såg andra en mördare men Gud såg en befriare och ledare för Israels folk. När andra såg på Abraham såg de en gammal och barnlös man medan Gud såg en fader till många folk. Ester var i andras ögon bara en föräldralös jude medan Gud utvalt henne till att rädda det judiska folket. I David såg andra , till och med hans egen familj, bara en enkel fåraherde men Gud smorde honom till kung. Jag skulle kunna fortsätta med person efter person i Bibeln men jag tror att du har förstått poängen.

Hur får vi då tag i Guds uppfattning av oss? När du och jag börjar spegla oss i Guds ord förändras vi, då Guds ord är levande och verksamt (Hebr. 4:12). Våra lägre tankar om oss själva försvinner och den Gud har skapat dig till kommer fram. En Gudagiven identitet byggs inte upp genom något du gör utan genom att du förstår vem du redan är i Gud! Jakobsbrevet 1:25 säger: ”Om du tittar noga in i den perfekta lagen som gör dig fri…”. När vi fyller oss med sanningen gör den oss fria att våga vara oss själva. När man finner sin Gudagivna identitet förändras våra svar på frågorna: ”Vem är jag?” och ”Var kommer jag ifrån?”. Vanliga svar på dessa frågor brukar vara att vi svarar med vad vi jobbar med och kanske våra intressen samt vår stad eller land vi kommer ifrån. Det är givetvis inga felaktiga svar men om vi har vår identitet (trygghet och självkänsla) i vad vi jobbar med, vad händer då om vi blir arbetslösa, sjuka eller utbrända och inte kan jobba? Om vi har vår identitet i landet eller familjen vi kommer ifrån, vad händer då om vi möter människor som inte tycker om vårt land eller som inte har någon familj?
Låt oss tillsammans se i Guds ord vem Gud säger du är och var du kommer ifrån. Det Gud säger håller att bygga på oavsett vem vi möter eller vad vi går igenom. Först och främst säger Gud redan i 1 Moseboken 1:26 att vi är skapade till Guds avbild. Wow, bara det räcker att veta för att höja våra tankar om oss själva. Du är ingen cell som utvecklats och aporna är inte din föregångare. Gud är god, kärleksfull och kreativ och du är skapad till hans avbild. I Johannes brev 3:1 fortsätter med att berätta att vi är Guds barn. Oavsett hur din biologiska familj ser ut tillhör du Guds familj. Oavsett om du var önskad eller ej av dina biologiska föräldrar säger Gud i Psaltaren 139:16 att ”hans ögon såg dig när du ännu var ett outvecklat foster…dina dagar var bestämda innan någon av dem hade kommit”. För Gud var din födsel välplanerad och han har en underbar plan med ditt liv. Det finns så många underbara sanningar i Guds ord som svarar på vem du är och var du kommer ifrån som alla kan sammanfattas med att du är skapad av Gud och för Gud.

Att finna sin Gudagivna identitet och vara trygg i den Gud skapat dig att vara har många fördelar. För det första slutar du jämföra dig med andra. När du inser vilken bana Gud kallat dig att löpa på fokuserar du inte längre din energi på att kolla in alla andra utan du sätter ena foten framför den andra på din egen bana. För det andra försvinner din prestationsångest. Du behöver inte längre prestera för att känna dig värdefull. Vi är kallade att göra saker för (eller tillsammans med) Gud men det vi gör kan aldrig vara utifrån ett perspektiv där vi känner att vi måste prestera för att Gud eller andra människor ska älska oss. För det tredje slutar vi söka bekräftelse från andra människor. En del människor får aldrig nog med bekräftelse utan söker den från allt och alla, inte minst genom alla olika sociala medier som är så populärt idag. De ropar ut ”se mig, hör mig, bekräfta mig”! Givetvis behöver vi varandras ord av uppmuntran men vi kan inte bygga vår identitet i andra människors bekräftelse. Guds bekräftelse måste vara nog. När vi finner vår Gudagivna identitet slutar vi bry oss så mycket om vad andra människor tycker och tänker. Jag kan tala om för dig att även om du gör allt rätt kommer ändå vissa människor tycka att du gör fel. Vi kan därför inte leva efter vad andra människor tycker och tänker. När vi förstår hur älskade vi är av Gud och att vi är skapade av honom och för honom betyder andra människors ord inte lika mycket. Det sista jag vill nämna, även om det givetvis finns betydligt fler fördelar, är att du inte blir lika lätt sårad. Ibland skojar jag och säger att vissa människor har så stora tår att det spelar ingen roll vad man gör så trampar man på dem. När du vet vem du är i Gud rinner väldigt mycket ord och handlingar, som annars skulle sårat dig, av dig. Tänk vad skönt att ord som var skickade mot dig för att skada dig inte har någon verkan för du vet vad Gud säger om dig och det är det som räknas.

Din sanna identitet sitter inte i vem andra säger du är, din framgång, dina misslyckanden, din uppfostran, platsen du kommer ifrån, din utbildning eller profession etc. Den sitter i vem Gud säger du är!

Du är vem Gud säger du är, har vad Gud säger du har och kan göra vad Gud säger du kan göra!