DHA är din GPS

DHA är som vår GPS = leder oss på rätt väg. Om vi inte får in vår DHA-signal finns det vissa justeringar vi behöver göra...

Om det är en gåva jag INTE fick från Herren så är det lokalsinne. Jag har verkligen svårt för att veta vilken riktning och väg vi kom ifrån för att inte tala om det där med att läsa kartor. Det är bara att tacka Gud att inga sökningsgrupper behövde sändas ut för att hitta mig när jag hade orientering i skolan. Det var inte alltid munter stämning i bilen, när vi i början skulle finna alla kyrkor vi skulle predika i, med mig som kartläsare. Ingen kunde vara gladare än jag när den fantastiska uppfinningen GPS:en kom.

Att höra Guds röst är som en GPS. När vi är på rätt väg är det ganska tyst. När vi kommer till ett vägskäl säger den höger eller vänster. När vi kört fel upprepar den om och om igen att vi ska göra en U-sväng. Om vi verkligen längtar efter att vara ledda av den helige Ande, kan vi vila i att han kommer låta göra sin röst hörd på ett sätt som vi kan uppfatta. Det kan dock finnas saker i vår liv som gör att vi inte hör, eller saker vi kan behöva ’rätta till’ för att höra tydligare. För ett tag sedan fångades min blick av några instruktioner om hur man ska gör ifall man inte får in sin GPS-signal, och jag fick mig en fantastisk uppenbarelse om varför vi ibland kanske inte heller får in vår ’DHA-signal’.

För det första stod det: sikten är blockerad – ta dig till en så hög topp som möjligt. Om vi inte hör vad Anden säger kan det vara så att också vi behöver ta oss upp på berget, det vill säga avskilja tid i bön och kanske även fasta. Vid ett flertal tillfällen läser vi om hur Jesus gjorde just detta: ”Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud” (Luk 6:12). Jesus hade behov av att avskilja sig och söka Faderns ansikte, hur mycket mer har inte vi då det? Att gå upp på berget handlar inte om att be en 5-minuters bön på väg till jobbet, utan om att avskilja både tid och plats till att verkligen söka och lyssna in Herren. I dagens samhälle pågår ett ständigt brus av röster: media, social media, nyheter, reklam och människor och sammanhang vi möter, vilket gör att våra öron ständigt ’hör röster’. Men det är bara en röst som är viktig och det är Herrens röst. Om du inte hört, fått in DHA-signalen på länge, ta dig till en så hög topp som möjligt.

Den andra instruktionen var att: enhetens programvara behöver uppdateras. Klockren beskrivning på vad Romarbrevet 12:2 säger att vi ständigt behöver göra med våra sinnen: ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.” Världen pockar på hela tiden, men kärlek till den här världen innebär fiendskap med Gud, något ingen av oss vill ha. Om vi inte ska anpassa oss efter den här världen, och om vi ska kunna lyssna in den helige Andes ledning, behöver vi ständigt förnya vårt sinne genom Guds ord. Om vi i stället ständigt fyller oss med ’allt annat’, genom det vi ser på och lyssnar till, bildas ’vaxproppar’ som definitivt kommer göra att vi inte hör Guds röst. Men när vi ’äter’ Guds ord sköljer det våra andliga öron rena och gör att att de ställer in sig på rätt frekvens så att vi kan lyssna på lärjungasätt. Låt oss se till att vår programvara är uppdaterad.

Den tredje instruktionen för att få in GPS-signalen, om du har flyttat på dig utan att använda GPS:en, var: gå tillbaka till ursprungsplats. Hör du vad jag hör genom denna instruktion? Omvändelse. Alla låter vi saker, om det så är småsaker, smyga sig in i våra liv som gör att vi kan börja gå en eller flera grader åt fel håll. Om vi inte är uppmärksamma kommer detta att leda till att vi plötsligt är långt borta från Guds ursprungsplats och plan med våra liv. Därför behöver vi leva i omvändelse. Direkt vi omvänder oss från synd, vårt eget, olydnad etc. öppnas vår ögon och öron så vi kan se och höra. ”Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort” (2 Kor 3:16). Följande vers talar om att det är frihet där Anden är. Detta innebär att när vi har omvänt oss är vi där Anden är, vilket i sin tur leder till ett liv i frihet. Omvändelse leder till ett rent hjärta och det är de renhjärtade som ser, hör och får uppleva Herren: ”Saliga är de renhjärtade, de skall se (SKB: erfara, få uppleva) Gud” (Matt 5:8). Uppmaningen till omvändelse går som en röd tråd genom hela Bibeln, inte för att fördöma oss utan för att vi inte ska hamna fel. Att bli tillrättavisad och uppmanad till omvändelse av Herren är ett tecken på hans kärlek till oss: ”Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig” (Upp 3:19). Om du inte får in din DHA-signal, gå tillbaka till ursprungsplats.

Den sista instruktionen, också den så talade, var: GPS:en fungerar inte och behöver därför återställas. Att återställa eller omstarta någonting innebär att den måste stängas av. För oss innebär att det att vi behöver ’stänga av’, eller dö bort från vårt eget. Varje dag behöver vi lägga oss på Herrens altare: ”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst” (Rom 12:1). Altaret är inte en plats där vi frågar vad Jesus kan ge till oss, utan vad vi kan ge till honom. Vi lever i en tid då kanske den största boven till att vi inte fullt ut hör, och därmed följer Andens maning, är på grund av den oheliga treenighten: jag, mig och mitt. Den kan också låta ganska helig: min dröm, min kallelse, min plattform, min gudagivna väg eller min kyrka. Självklart har Herren en plan och kallelse med vart och ens av våra liv, men till och med det behöver vi dö bort ifrån. Jag tänker på Abraham. Han hade fått ett tilltal, ett löfte från Gud om en son varigenom han skulle bära rik frukt (lika mycket som stjärnorna på himlen). Efter många år av väntan föddes äntligen Isak. Men efter bara några år ber Herren Abraham att offra Isak. Gud ber honom att lägga den han älskade allra mest, men också drömmen, tilltalet och hans kallelse, på altaret. Aj! Tala om ett sting rakt in i hjärtat, men han väljer att göra det och vi vet frukten det bar. Låt oss inse att vi dagligen behöver återställas.

Låt oss lägga vårt allt på Herrens altare, inklusive det Gud själva har gett oss och talat till oss om. Låt oss välja bönens väg. Låt oss välja Ordets väg. Låt oss välja omvändelsens väg. Och låt oss välja korsets väg. Då kommer vi alla att få uppleva hur ’signalen’ åter kopplas upp och blir stark och tydlig. För DHA är och vill vara din GPS.