Det finns en väg igenom

Vad du än går igenom just nu så finns det en väg igenom! Fäst inte din blick på problemet utan på problemlösaren. Tillsammans med Gud är allt möjligt. Tala ut Guds Ord och löften över din situation och klyv ditt Röda hav.

Vi vet alla att livet går upp och ner. Ibland flyter det på och då är det enkelt att prisa och tacka Gud för hans välsignelser. Ibland går vi igenom tuffare passager, då Gud ofta känns långt borta och vi undrar om det finns en väg igenom. Oavsett hur dina omständigheter ser ut, hur stort ditt problem måverka eller hur tuff passage du befinner dig i, finns det en väg igenom!

När Mose och det Israelitiska folket satte kurs mot det förlovade landet visste de inte vilket lång och tuff vandring de hade framför sig. De skulle få möta många omöjliga situationer där endast Gud kunde hjälpa dem. Du och jag har ocksåett löfte om ett förlovat land men precis som för det Israelitiska folket så får vi också, i vår vandring, möta situationer som för oss verkar omöjliga. Det är i just de situationerna som Gud får utrymme att visa oss sin mirakulösa kraft. Guds ord säger: ”För Gud är ingenting omöjligt.” Luk 1:37
Bibelstycket nedan talar om just en sådan omöjlig situation. När vi kommer in i berättelsen har det Israelitiska folket vandrat långt och är trötta endast för att finna ett stort Rött hav framför dem och en hel armé Egyptier bakom som vill förgöra dem.

”Mose svarade folket:”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty såsom ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” Sedan sade HERREN till Mose:”Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de skall dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, såatt Israels barn kan gåmitt igenom havet påtorr mark. Och Mose räckte ut handen över havet, och HERREN drev dåundan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. Israels barn gick mitt igenom havet påtorr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.” 2 Mos 14:13-16, 21-22

Precis som Israeliterna reagerar också vi ofta med rädsla och uppgivenhet när vi ställs inför svåra problem och omständigheter och frestelsen att ge upp är stor. Men genom Mose svarar Gud med att uppmuntra dem att inte se på problemen eller omständigheterna utan endast fästa sin blick påhonom och hela det Israelitiska folket får bevittna hur Gud vänder en omöjlig situation till ett mirakel. De får bevittna hur Gud gör en väg för dem där det inte såg ut att finnas en väg!

Detta är din och min Gud! Vad du än går igenom just nu så finns det en väg igenom! Fäst inte din blick på problemet utan på problemlösaren. Mose hade endast en enkel stav i sin hand men med Guds hjälp kunde den klyva ett helt hav. Du och jag har så mycket mer, vi har Guds Ord som är levande och verksamt och vi har Jesu namn som är mycket högre än alla andra namn. På samma sätt som Gud manade Mose att lyfta staven, räcka ut handen och klyva havet kan du ta ett av Guds många löften i Bibeln och klyva ditt Röda hav genom att tala ut det ordet över din situation.

Detta är vad jag har praktiserat när jag har mött omöjliga situationer. Jag har tagit Guds Ord och talat ut det över min situation ända tills jag sett hur havet börjat dela på sig och jag, precis som det Israelitiska folket, har gått igenom påtorr mark! Testa du ocksåoch ge inte upp förrän du får se att det finns en väg igenom!