Dags för en ”reset”

Alla kan vi känna igen oss i att vi ibland glider bort från att göra det som vi vet vi mår bra av...bön, motion, läsa vår Bibel etc. Att gå runt med fördömelse och dåligt samvete har aldrig hjälpt någon, men att bestämma sig för att förändras hjälper alltid...

Teknik är toppen… när den fungerar. Det finns få saker som prövar mitt tålamod till bristningsgränsen så som teknik när den inte fungerar. Men som tur är har jag en man som älskar teknik. När något tekniskt inte fungerar hemma hos oss brukar Marcus göra en reset, det vill säga en återställning eller omstart. Fråga mig inte hur han gör men efter ett tag så fungerar det som det ska igen och mitt arbete kan fortskrida.

Ibland behövs samma sak göras i våra liv. Ett nytt år, som väntar runt hörnet, innebär i allra högsta grad en ny chans att börja om och göra rätt. Det finns ingen bättre tid än vid nyår att återställa, och komma tillbaka till, gudomliga vanor som vi av olika anledningar har lagt av med. Det är en ypperlig tid att stämma in i och agera i enlighet med Paulus ord: ”jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför” (Fil 3:13). När gudomliga vanor blir en del av vårt liv för de med sig Guds frid som övergår allt förstånd. Gudomliga vanor slipar och förbereder oss för det som ligger framför. Gudomliga vanor för oss framåt i förberedda gärningar. Gudomliga vanor skapar balans och ger glädje och tillfredsställelse. Gudomliga vanor gör att vi finner och en dag kan fullborda våra gudagivna syften. Vad är då dessa gudomliga vanor?

Att dagligen avskilja tid i bön är det första jag vill nämna. Jag tror av hela mitt hjärta att bön är ett pågående samtal under hela dagen, där vi både talar och lyssnar till Herren. Men jag tror också, speciellt i en tid som denna då mängden intryck och information är enorm ihop med det höga tempot i vårt samhälle, att vi varje dag behöver finna en speciell tid där vi får: “Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden” (Ps 46:11).

Det andra jag vill nämna är attvarje dag fylla sig med Guds ord. I dagens samhälle med all teknik, där vi både kan lyssna på och läsa Bibeln på appar, finns det inga ursäkter att inte dagligen fylla sig med Ordet. Guds ord är klippan vi bygger våra liv på. Utan Guds ord kan våra liv skaka eller till och med rasa samman. Guds ord är vår vägvisare i tider av medgång såväl som motgång: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105).

Den tredje gudomliga vanan är att be i tungor. Tungotalet är ett ljuvligt himmelskt bönespråk vi alla kan få där vi talar hemligheter med Herren och bygger upp vår heliga tro (Judas v20). Den helige Ande är vår underbara hjälpare som både vill leda oss i bön och be genom oss: ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill” (Rom 8:26-27). Om du ännu inte är uppfylld av den helige Ande och har fått tungotalet som gåva, bara be till Jesus så kommer han att döpa även dig i den helige Ande och eld.

Det fjärde och sista jag vill nämna är att ta hand om ditt tempel: ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” (1 Kor 6:19). Vi är ande, själ och kropp och vi behöver ta hand om alla tre. Jag vill uppmuntra och utmana till att inte glömma bort vår kropp. Om vår kropp inte mår bra kommer vi inte kunna göra det Herren har tänkt i och genom våra liv. Ett nytt år är ett perfekt tillfälle att komma i balans med vår kropp genom sund kost, motion och vila.

Gud har goda och höga tankar för oss alla och vill ge oss en framtid och ett hopp: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11). Vi kan aldrig göra någonting åt det som ligger bakom, men vi kan bestämma oss för att satsa på den framtid Herren har och samarbeta med hans plan genom att återställa, eller för första gången börja med, gudomliga vanor. Varför inte göra det till årets nyårslöfte?