Dags att putsa fönster

Vill du ha ett förvandlat och mer Kristuslikt liv? Jag med! Låt oss då kavla upp ärmarna och börja putsa...

Några gånger per år sker något som jag drar mig för länge: putsa fönster. Ärligt talat tycker jag att det både är tråkigt, arbetsamt och svårt. Hur mycket jag än tror Gud om att mina fönster ska bli fina, hjälper inte min starka tro. Inte heller hjälper det hur mycket jag än ber. Jag kan fasta tills mina revben sticker ut, ändå förblir smutsen på mina fönster. Jag kan ringa upp alla ”kända” namn för att få förbön, men inte heller det får mina fönster rena. Jag är tvungen att själv kavla upp ärmarna, gå ut och börja putsa.

Självklart, eller hur? Ändå är det precis så här vi många gånger gör när det gäller förändring i våra liv. Förstå mig rätt. Jag tror på bön och att Ibland ta hjälp av andra i förbön, men vi behöver också göra vad Guds ord lär oss. Förmodligen får vi inte vissa bönesvar på grund av att vi ber Gud, eller andra, att göra det Guds ord säger att vi kan och ska göra.

Istället för att be för, och många gånger bara älta om och om igen, våra problem, låt oss tala till och befalla dem att försvinna. Du och jag har delegerad auktoritet från himlen att kunna göra detta. ”Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert” (Mark 11:23-24).

Istället för att gå runt med felaktiga och rent av destruktiva tankar, låt oss bestämma oss för att nu är det nog, och göra de tankarna till lydiga fångar hos Kristus. ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor 10:4-5). Fienden kommer att fortsätta bombadera vårt sinne med sina lögner, men vi kan bestämma över vilka tankar som ska få finnas kvar och bestämma inriktingen på våra liv.

Låt oss sluta vara rädda för, slåss och kämpa mot djävulen precis som om han hade makt över oss. Han är besegrad. Istället kan vi, genom Guds ord, bygga upp vår tro, ”alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (Rom 10:17), och stå emot honom och alla hans lögner: ”Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar” (Ef 6:16).

Det behövdes en stor portion bestämdhet och tålamod samt lite hjälp av fönsterputsmedel och min elektriska fönstertvätt, men nu är mina fönster putsade och klara för den här gången. Låt oss bestämma oss, kavla upp ärmarna och med hjälp av Guds ord och vägledning börja putsa oss fram till ett förvandlat och mer Kristuslikt liv.