Konkret plan för Vision 16

Jag vill nu dela något mycket personligt och angeläget som ligger starkt på mitt hjärta, nämligen en konkret plan för att under 2018 nå och uppfylla Vision 16 för första gången! Vägen har sannerligen inte varit rak och enkel, många utmaningar, prövningar, besvikelser och motgångar har mött oss under resans gång, men nästa år har vi i tro planerat att uppfylla Vision 16 för första gången.

Jag vill nu dela något mycket personligt och angeläget som ligger starkt på mitt hjärta, nämligen en konkret plan för att under 2018 nå och uppfylla Vision 16 för första gången!

Vägen som evangelist bland onådda folk har inte alltid varit enkel, men i och genom allt har Jesus varit med oss.  Från de första stegen jag tog som evangelist 2002, till idag 2017, har Herren lett mina steg, välsignat tjänsten och bekräftat förkunnelsen med fantastiska mirakler, under och tecken. Största glädjen är att hittills har ca 630 000 människor sökt frälsning under våra kampanjer och hundratals nya församlingar har planterats som en frukt av vårt missionsarbete.

Som många av er vet gav Herren mig en tydlig vision 2011, som jag har valt att kalla Vision 16, eftersom det är ett mandat från skördens Herre att göra 16 kampanjer om året bland de onådda folken. Vägen har sannerligen inte varit rak och enkel, många utmaningar, prövningar, besvikelser och motgångar har mött oss under resans gång, men nästa år har vi i tro planerat att uppfylla Vision 16 för första gången. Glädjen jag känner i mitt hjärta går inte med ord beskriva, men jag vet att inget pris har varit för högt att betala för att uppnå denna gudagivna vision.

Jag ser framför mig hur vi i Good News To All People kommer skörda  genom 16 kampanjer om året bland de onådda folken i Asiens folkhav fram till den dag Jesus kommer tillbaka.

Jag ser framför mig hur hundratals onådda byar och städer kommer nås med det livsförvandlande evangeliet om Jesus Kristus. Jag ser framför mig hur vi kommer vinna flera miljoner med onådda människor för himmelriket.

Jag ser framför mig hur tiotusentals ledare, evangelister, missionärer och själavinnare blir tända, tränade och utsända till fruktbärande tjänst.

Jag ser framför mig hur vi som Guds folk kommer vara med och slutföra det sista varvet av missionsbefallningen och predikar evangeliet med under och tecken i varje onådd folkgrupp så Jesus kan komma tillbaka.

Planen för 2018 ser preliminärt ut så här:

februari – två kampanjer & eldskonferenser i Sydasien

mars – två kampanjer & eldskonferenser i Bangladesh

april – kampanj & eldskonferens i Burma

maj – kampanj & eldskonferens i Nepal

maj  – kampanj & eldskonferens i Uganda

juni – kampanj & eldskonferens i Indonesien

sept – två kampanjer & eldskonferenser i Sydasien

okt – två kampanjer & eldskonferenser i Sydasien

nov – två kampanjer & eldskonferenser i Bangladesh

dec – kampanj & eldskonferens i Burma

dec- kampanj & eldskonferens i Togo

På varje resa, och onådd plats vi kommer till, arbetar vi enligt vår fyrfaldiga strategi: kampanj för de onådda, eldskonferens för ledarna, teamoutreach med svenska teamet och bokutgivning till de nyfrälsta och till ledarna. Den genomsnittliga kostnaden per kampanj inklusive alla omkostnader, böcker och resor är ca 120 000kr. Vår trosbudget nästa år är 1 920 000kr.

Jag vill uppmuntra dig att hjälpa oss med denna trosbudget genom att stödja oss under 2018. Du kan ge enskilda gåvor eller bli en månadspartner. Dina böner och ditt stöd gör en enorm skillnad för oss och för de hundratusentals människor vi kommer nå med evangeliet under 2018. Är du en företagare eller församling kontakta mig gärna så kan vi prata om hur ni på bästa sätt kan sponsra och stödja vårt arbete.

Jag vill TACKA DIG för din kärlek, ditt stöd och din tro på oss som Kristi ambassadörer till de onådda folken. Utan dig och din hjälp att sända oss, skulle vi inte kunna utföra detta missionsarbete att ge förlorade människor de goda nyheterna om frälsning i Jesus Kristus. Jag är övertygad om att en dag i himlen, när vi alla får vår lön av Jesus, kommer vi alla få lön efter vår lydnad, vårt givande, och vår bidragande till evangeliets förkunnelse för de onådda folken.

Din broder i Kristus,

Marcus Bloom
Ledare och grundare av Good News To All People