Kenyas slum nåddes med evangelium!

Tobias Almhill predikade evangeliet med passion och kärlek direkt från himlen. Budskapet om den förlorade sonen förlöste en mäktig frälsningsvåg och människor strömmade fram till scenen i gensvar på Faderns kärlek. Vi såg demonbesatta bli fria och många helanden. Ikväll såg vi ett genombrott av helandevittnesbörd.

KENYA RAPPORT DAG 1

Genombrott första dagen!

Outreach i slumområdet, ett område präglat av alkoholism och prostitution. Hela teamet sträckte sig aktivt ut mot de människor vi mötte och delade frimodigt evangeliet. Drygt 20 dyrbara människor tog emot Jesus som sin Herre! Vi såg flera helanden. En man som var döv på ett öra blev helad och även en kvinna som hade malaria. Eldskonferensen blev ett genombrott under sista seminariet med både befrielse och omvändelse. Kampanjmötet präglades av en fantastisk respons på frälsningsinbjudan. Ordet gick ut med kraft och människor tog emot Jesus under tårar. Ordet bekräftades med många helandeunder. Ett riktigt genombrott!

KENYA RAPPORT DAG 2

Andlig strid och seger

Teamet fortsatte i stor frimodighet och berättade om Jesus på gatorna. De pratade med människor en och en eller i mindre grupper. Vi såg ca 60 människor ta emot Jesus och två omedelbara helanden. En kvinna blev helad från astma och en annan blev fri från tryck och smärta i bröstet. Teamet passade också på att bjuda in alla vi mötte till kampanjen. På eldskonferensen blev pastorerna fyllda av Guds kraft och seminarierna präglades av en stark andeutgjutelse! Det var ett starkt flöde av det profetiska och många bojor bröts. Vi såg starka befrielser och flera andedop. På kampanjen predikades Guds ord med kraft och auktoritet. Vi såg återigen ett stort gensvar på frälsningsinbjudan. När vi bad för sjuka var det många som blev helade, men det har varit en kamp att få dessa att vittna om vad som hänt. Många vågade inte komma upp på scenen för att berätta och mitt under helandevittnesbörden gick strömmen. Vi kände tydligt att detta var ett tecken på en andlig kamp. Trots strömavbrott gav vi inte upp. Kören och det svenska teamet körde på med lovsång från scenen och inte en enda lämnade platsen förrän strömmen kom tillbaka och vi kunde fortsätta och slutföra kvällens kampanjmöte.

KENYA KAMPANJ RAPPORT DAG 3

Fullständig seger!

Dagens outreach nådde nya höjder. Vi fick be med hela 350 förlorade människor till frälsning idag! Teamet fortsatte längs med slummens gator och delade evangeliet med alla det mötte. Teamet bad att Herren skulle sända mer folk. Knappt hade de avslutat bönen förrän en hel skara skolbarn kom gåendes. Teamet predikade om Jesus för skolbarnen, som ivrigt gensvarade! Därefter dök den ena skolklassen efter den andra upp och teamet fortsatte predika om Jesus. Till sist nådde de fram till en skola och gick in och pratade med rektorn. Det slutade med att han omgående samlade alla skolbarnen och teamet fick både vittna och predika för dem.

Flera helanden ägde rum på gatorna. En flicka som hade ont i ett ben och inte kunde gå ordentligt blev helad. En man med en förlamad hand och malaria blev helad. Han hade varit bagare men var arbetslös på grund av handen. Men tack Jesus! Nu kan han jobba igen! En muslimsk man blev frälst, men ville ha ett tecken på att det var på riktigt. Han hade inte haft en kund på länge, men knappt 5 minuter efter att teamet bad för hans arbetssituation kom det en kund! Teamet träffade också en liten pojke som de bad för i onsdags. Han var då sjuk och svullen i ansiktet men var nu fullständigt helad!

På eldskonferensen klev vi upp ytterligare en nivå. Det var mycket som hände i Anden idag och det var en stark gudsnärvaro. Guds eld brann verkligen i byggnaden idag och både tände och renade människor. Mot slutet gick hela skaran in i stark förbön för området och för kampanjen. Ljudet av lovprisning och bön hördes vida kring! En av församlingsledarna profeterade över staden och dess pastorer. Ett budskap som kändes mitt i prick. Ikväll på kampanjen gick Faderns hjärta ut till de förlorade. Tobias Almhill predikade evangeliet med passion och kärlek direkt från himlen. Budskapet om den förlorade sonen förlöste en mäktig frälsningsvåg och människor strömmade fram till scenen i gensvar på Faderns kärlek. Vi såg demonbesatta bli fria och många helanden. Ikväll såg vi ett genombrott av helandevittnesbörd. När det tidigare kvällar varit svårt att få människor att berätta om de mirakler de upplevt rådde den här kvällen en enorm glädje och frihet! En kvinna vittnade om 6-årigt magsår som försvann. En annan kvinna hade varit på kampanjen tre dagar i rad med svår huvudvärk och blev den här kvällen helt löst från all värk. Flera andra vittnade om underbara helanden. En total och fullständig glädje bröt ut på kampanjplatsen! Allt motstånd är krossat! Nu bärgar vi in skörden!

KENYA RAPPORT DAG 4

Frihet för de fångna!

Idag var teamet ute på sin sista outreach för den här gången. Tiden var knapp men teamet körde på! Vi träffade på en man som kallade sig kristen men inte visste vem Jesus var. Det ändrades snabbt när en i teamet delade evangeliet om Jesus med honom och några till och de tog alla emot frälsning på riktigt. Teamet fortsatte till ett mindre torg och drog igång ett spontant gatumöte. Drygt tio människor gensvarade på frälsningsinbjudan. Vi bad även för sjuka och en man blev omedelbart helad från smärta och en annan blev fri ifrån demoniskt betryck. Teamet gick sedan gatan ner och ropade ut namnet Jesus i vår bärbara högtalare och sjöng lovsång på väg till eldskonferensen.

Sista dagen på eldskonferensen var en överraskning. Biskopar och pastorer från hela regionen var på plats, totalt över 300 personer på seminarierna. Idag etablerades även vår värdförsamling officiellt. Hela teamet var med och la händerna på pastorerna och ledarna och eldskonferensen avslutades med en stark andeutgjutelse. Näst sista kampanjkvällen gick ordet ut med en enorm skärpa. Det fanns en auktoritet och Gudsfruktan när Daniel predikade budskapet. Mycket mer folk hade samlats ikväll, runt 2000 personer, och responsen på budskapet var stor. Evangeliet träffade mitt i prick ikväll och vi såg en stor skörd. Budskapet om frihet för de fångna satte människor fria från synd, sjukdom och onda andar och ikväll var fruktan för att vittna som bortblåst. En ännu större glädje bröt ut i folkhavet och vi dansade och lovprisade Gud mitt i slumområdet!

KENYA RAPPORT DAG 5

Ett underbart avslut!

Idag, sista dagen i Kisumu, ersattes outreachen av besök i kyrkor. Som Jesus sände ut sina lärjungar två och två så sände vi ut teamet två och två. Totalt betjänade vi sex olika församlingar idag. Alla i teamet var i full action och predikade, vittnade och betjänade människor. Människor blev frälsta, helade och andedöpta. Demonbesatta blev befriade och många började tala i nya tungor. Alla i teamet var överens om att var och en av oss hade blivit skickad till precis rätt församling med precis rätt predikningar och vittnesbörd. På kampanjen predikade Tobias en mycket stark predikan om Jesus och korset. Teamet hjälpte till att på ett enkelt sätt dramatisera budskapet och Guds ord gick ut med kraft. Återigen gensvarade många på frälsningsinbjudan. När vi bad för sjuka präglades denna stund av många befrielser. Vi hade underbara vittnesbörd uppe på scenen och vi avslutade i härlig, himmelsk glädje!