Inget motstånd kunde stoppa evangeliet

Varje dag hade vi också outreach, där främst Alice och Pernilla, som var med oss från Sverige, var aktiva. De delade evangelium ibland till en ibland till flera, bad för många sjuka samt bjöd in till kampanjmötena. Totalt sett under båda kampanjerna och på outreachen delades cirka 4000 uppföljningsböcker på deras eget språk ut till dem som sökt frälsning.

Att saker går emot och strular när vi ska predika evangelium bland onådda är inget nytt för oss. Motstånd var också något vi fick uppleva på vår senaste resa till Bangladesh. När vi, tillsammans med två svenska teamare, landade på flygplatsen i Dhaka nekades vi visum att komma in i landet. Medan tullpolisen bad oss sitta ner och vänta ringde vi våra medarbetare, som väntade utanför, och de började direkt arbeta för fullt för att få in oss i landet. Efter 32 timmars väntan, inklusive en natt sovandes på några bänkar på flygplatsen, fick vi äntligen beskedet att våra visum beviljats. Trötta men glada begav vi oss den sex timmar långa bilturen till platsen där våra medarbetare redan börjat predika på första kampanjen.
Kampanjen hölls under fyra kvällar där vi var med och predikade på två. Varje kväll gensvarade större delen av de samlade och bad med i frälsningsbönen. Varje kväll var kön till att vitta om vad Jesus gjort i deras fysiska kropp lång. Många vittande om hur Gud helat deras ögon och tagit bort värk de kämpat med under flera år i rygg och i övriga delar av kroppen.
Dagen efter vi anlänt började också vår eldskonferens. Under tre dagar predikade, undervisade och betjänade vi de hundratal som kommit. Vi möttes av en hunger och vi upplevde verkligen hur de fick tag i de sanningar vi proklamerade ut. Sista dagen, när vi talade om och bad för den helige Ande, var mycket härlig och viktig då de inte fått någon undervisning om den helige Ande tidigare. Många fick möta Herren på ett underbart sätt och tog emot Andens dop och började tala i nya tungor. Avslutningsvis delade vi som vanligt ut Marcus bok Sista varvet av Missionsbefallningen.
Andra kampanjen började direkt efter den första i en liten, avlägsen by. Redan från första dagen hade muslimer åkt runt i en Easybike med högtalare på taket och ropat ut och varnat folk att komma. Detta pågick under hela kampanjen, vilket gjorde att väldigt få muslimer vågade komma. Några trotsade dock uppmaningen och kom och lyssnade ihop med hinduer och namnkristna. Det var en något mindre skara, kring 1000 personer, men i princip alla närvarande ville ta emot Jesus som sin Herre och frälsare.
Varje kväll bad vi för sjuka och Gud gjorde under men tredje kvällen bröt det igenom rejält. Plattformen fylldes med härliga vittnesbörd: ben blev helade, flera nästan blinda botades, tumörer lämnade och Gud tog bort reumatisk värk m.m. En kvinna vittnade hur hon varit svårt sjuk med konstant huvudvärk från covidvaccinet, men hur Jesus botat henne.
Varje dag hade vi också outreach, där främst Alice och Pernilla, som var med oss från Sverige, var aktiva. De delade evangelium ibland till en ibland till flera, bad för många sjuka samt bjöd in till kampanjmötena. Totalt sett under båda kampanjerna och på outreachen delades cirka 4000 uppföljningsböcker på deras eget språk ut till dem som sökt frälsning. I denna lilla men viktiga bok kan de läsa om vad frälsningen innebär, dopet, andedopet, vikten av att läsa Bibeln etc.
Vi är så tacksamma för denna resa och ser redan fram emot kommande som blir i början av mars. Be gärna tillsammans med oss att vi ska kunna få visum utan problem. Bangladesh behöver Jesus!