Gud öppnade en dörr i Pakistan!

Vi gläds med hela himlen över de sammanlagt 15 168 människor som tog emot Jesus som sin personliga frälsare under båda dessa kampanjer på fattiga landsbygden i onådda byar i Pakistan. Uppföljningen och församlingsplanering av de nyfrälsta pågår nu för fullt. Guds rike expanderar nu för fullt i Pakistan.

 

Bara tre veckor innan vi skulle åka till Pakistan slår två självmordsbombare till igen. Denna gång i kyrkor i Lahore. På grund av bombdåden utförs en bestämmelse i landet att ingen får ha utomhusmöten med högtalare, varken kristna eller muslimer. Vår koordinator Imran Sadiq får under bön ett tilltal av Gud i sitt hjärta att flytta kampanjerna från de två planerade städerna till två onådda byar. Med tilltalet i sitt hjärta och en stor portion envishet besöker han polisen ett flertal gånger för att få deras tillstånd att hålla möten utomhus med högtalare. Genom ett mirakel väljer polisen att ge honom tillstånd. När Marcus och jag, tillsammans med ett underbart team, väl är på plats i landet inser vi att det är endast genom Guds favör vi fått detta tillstånd. Både politiker och polisen berättar för oss att det går inte att få ett sådant tillstånd just nu då det, efter de senaste bombdåden, är så laddat i hela landet. När vi väl kom fram till Pakistan så kom den före detta premiärministern och ville träffa och personligen hälsa oss välkomna och önska oss framgång i vårt arbete. Med Gud är allt möjligt!

Vår första kampanj hölls i Shantinagar, en liten by utanför staden Multan. Trots enorm värme, massor av mygg och krånglande magar gav Gud oss styrka och härliga segrar. Varje kväll samlades tusentals människor för att lyssna till evangelium och bli botad från sina sjukdomar. Det var så tydligt att vi var på orörd mark. De stod och tittade undrande på oss när vi ropade halleluja och sjöng våra sånger men de lyssnade intensivt när evangelium förkunnades av Marcus, Daniel och mig. Gensvaret var stort varje kväll. I princip alla ville ta emot Jesus! Under första kampanjen gensvarade 6 800 dyrbara människor på frälsningsinbjudan och fyllde i ett uppföljningskort. Efter frälsningsbönen skedde många mirakler. Flera vittnade om att de blivit fria från demoner. Andra sprang glatt fram och tillbaka på scenen då Gud helat deras ben och knän. En flicka, som varit nästan blind, fick som syn tillbaka. En kvinna berättade hur hennes tumör på halsen hade försvunnit under förbönen.

Efter denna härliga seger i Shantinagar begav vi oss vidare till en by utanför staden Sahiwala, Village 195. Även denna plats var väldigt onådd med endast en katolsk och en presbyritansk kyrka. Trots att kampanjplatsen var mitt ute på landet samlades tusentals varje kväll. Alla fyra kvällar präglades av festivalstämning med sång, dans och mycket glädje. De goda nyheterna om Jesus förkunnades mäktigt och varje kväll gensvarade 90 % på frälsningsinbjudan. En fantastisk Gudsnärvaro infann sig när vi åkallade Jesu namn tillsammans. Gud var trofast och bekräftade sitt ord med under och tecken. En demonbesatt kvinna kom sparkande och skrikande och alla blickar riktades mot henne. Efter mycket förbön blev hon till slut satt helt fri. En annan kvinna som hade varit döv på hennes vänstra öra blev totalt helad och vittnade om och demonstrerade hur hon nu kunde höra perfekt. Ytterligare en kvinna hade lidit av reumatism i över tjugo år, men fick uppleva ett totalt helande i hennes värkande kropp och leder. Så många fler mirakler skedde och kön upp på scenen, för att få berätta vad Jesus gjort i deras liv, var lång. Under denna andra kampanj gensvarade 8 368 dyrbara människor på frälsningsinbjudan och fyllde i ett uppföljningskort.

På båda plasterna höll vi som vanligt också eldskonferens. Hela teamet hjälptes åt att predika, be och betjäna under konferenserna. Det fanns ett stort behov av undervisning på båda platserna. Under tre dagar med tre pass varje dag fick de samlade ledarna, pastorerna och troende del av trostärkande undervisning. För varje dag såg vi hur deras tro växte till. Vi bad för Andes dop och många upplevde den helige Andes kraft  och eld och talade i tungor för första gången. Varje konferens avslutades med utdelning av Marcus bok ”Sista varvet av missionsbefallningen” vilken togs emot med både tacksamhet och glädje.

Vi gläds med hela himlen över de sammanlagt 15 168 människor som tog emot Jesus som sin personliga frälsare under båda dessa kampanjer på fattiga landsbygden i onådda byar i Pakistan. Uppföljningen och församlingsplanering av de nyfrälsta pågår nu för fullt. Guds rike expanderar nu för fullt i Pakistan. Jesus älskar Pakistan och det är sannerligen skördetid i Pakistan! Låt oss därför be att dörren fortsatt står öppen för oss och för kommande kampanjerna vi nu planerar för.

Klicka här för att se all foton från Pakistan:

https://www.flickr.com/photos/77247223@N06/